Открива се ново българско училище в Хюстън

 
На 6 септември 2014 година от 2 часа ще отвори врати новото българско училище “БУКВАР”! Пет учителки, доказали на българската общност в Хюстън своите педагогически умения и любов към децата, ще продължат благородната цел за съхраняване на българския език и култура.
  Приемат се ученици от 3 до 18 годишна възраст, които ще бъдат разпределени в групи съобразно тяхната възраст и езикови умения. Със записалите се по-късно ще се работи индивидуално за по-лесното и бързо възприемане на пропуснатото. Всяко трето дете от едно семейство ще посещава училището безплатно.
 Училище „Буквар“ предлага пет просторни и напълно оборудвани класни стаи, голяма зала за празници и тържества и обширен двор с детска площадка за междучасия и игри.
 Заниманията ще се провеждат всяка събота от 2 до 5 часa на адрес: 16526 Ella Boulevard, Houston, Texas 77090.
  ОЧАКВАМЕ ВИ С ОГРОМНО НЕТЪРПЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ЗА ДА ПОСТИГНЕМ ЗАЕДНО ЦЕЛИТЕ НА УЧИЛИЩЕ “БУКВАР”!!!
 За повече информация и контакти: [email protected]

в.”България СЕГА”