ТРЕТА ПОРЕДНА ГОДИШНА НЕФОРМАЛНА СРЕЩА НА БЪЛГАРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ С ИДЕАЛНА ЦЕЛ В ЧИКАГО – 2012

Цел на срещата

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА ТЕМИ ЗА ДИСКУСИЯ НА СВЕТОВНАТА СРЕЩА НА БЪЛГАРИТЕ (ССБ) ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2012 ГОДИНА В БРЮКСЕЛ

 

Мото но Срещата

„В Чикаго всеки ден е български ден и всеки ден е радост за мен”

 

Мисията на Срещата е да се дискутира Актуална информация между водещи български организации и личности в Чикаго. Срещите помагат българската общност за адаптация към американските стандарти на живот.

 

Програма

 

13.45. Въведение в технологията на Срещата.

14.00. Откриване на Срещата.

14.05. Информация от Президентството на Република България.

14.15. Част първа. Представяне на теми за обсъждане на ССБ и проекто-решения към тях.

15.15. Част втора. Дискусия по представените теми и проекто-решения.

16.15. Информация от Генералното консулство на Република България в Чикаго.

16.25. Част трета. Групови дискусии по интереси.

17.30. Закриване на срещата.Ще Ви очакваме на „Български дни в Чикаго–есен 2012”.

 

Пример:Теми за обсъждане и проекто-решения, представени от „Център за българска култура”.

Тема: „Износ на българска култура зад граница. Проблеми, критерии, ценности”.

Проекто-решение към темата (краен продукт): „Създаване на рейтингова агенция за култура”. 

 

Пояснения: 

1.Регламент: Всяка организация с идеална цел може да представи теми и проекто-решения към тях в рамките от 3 до 5 минути в зависимост от броя на участниците в срещата. Всяка организация разполага с време от 3 до 5 минути за дискусия по изложените теми в зависимост от броя на участниците в срещата.

2.Кореспонденция: Молим изпращайте заявки за участие в Срещата на E-mail [email protected] Официален адрес за кореспонденция [email protected] . Препоръчителен адрес за кореспонденция с Вицепрезидента на Република България Маргарита Попова е чрез госпожа Мария Цанкова, главен експерт в Комисията за българско гражданство и българи в чужбина, телефон (011) 359 2 9239 338; (011) 359 0889 314 792, [email protected] 

3.Модератор на Срещата е екип от Българо-Американска Асоциация.

в. “България СЕГА”
www.bulgariasega.com