Премиера на театрален спектакъл “Бечня”

 

Премиера на театрален спектакъл “Бечня”

22-ри Септември (четвъртък), 2011

Hudson Mainstage Theatre
6539 Santa Monica Blvd
Hollywood, CA 90038

Tel. 323.960.7721

www.hudsontheatre.com

www.bechnya.com