ПОПУЛЯРНИ

Еврика и етика – 4: ИИ и ЕИ, пак ли ще...

Страхувам се от деня, когато технологията ще надделее на  човешките взаимодействия.  Светът тогава ще има поколение от идиоти. – Алберт Айнщайн Марк Теренций (116–27 пр. Христа) наистина...