ПОПУЛЯРНИ

КРАТКО ЗА НАЙ-КРАТКОТО

Политиците се обединяват от правото на открита нечестност.                                                                                Ф.М. Достоевски, перифраза       Стартът на 45-то предизборно състезание бе даден на 5 март 2021 г. И 30...

Болен съм