Застраховката „Живот“ не е табу!

Привидно изглежда, че хората осъзнават необходимостта от застраховката живот /т.н. лайф иншуранс/, но голям процент от тях не желаят да говорят на тази тема, тя често е табу. Случвало се е хора да ми споделят, че се страхуват да предприемат действия и да застраховат живота си, за да не предизвикат съдбата. Чисто психологически вероятно е по-удобно да игнорираме тази мисъл и да вярваме, че при нас и нашите близки няма да се случи нещо преждевременно, фатално и неочаквано. Проблемът е, че в живота нещата не винаги се случват спрямо нашите вярвания и очаквания.
Голямата разлика между застраховката живот и всички останали видове застраховки е, че при нея въпросът не е само: „Дали искаме да си я купим?“, въпросът е: „Дали можем да си я купим?“. Това не е като застраховането на колата – да си дадем личните данни, да заплатим и да я имаме. Някой хора не могат да я купят, защото вече здравословното им състояние не отговаря на критериите на застрахователните компании, съответно им бива отказано покритие. Затова е важно, когато сме здрави да помислим за хората които обичаме и да се застраховаме днес и сега, защото има риск това утре да е невъзможно или възможно на много по-висока цена.
Съществен момент при животозастраховането е да намерим вида полица с необходимата защита на цена, която можем да си позволим. Кой вид полица е точния за нас зависи от редица лични обстоятелства, като: в какъв момент от живота си сме, какво или кого искаме да защитим.
Ще направя кратко обобщение на два от основните вида лайф иншуранс:
–    Term life insurance – това е застраховка за определен период от време. Този период би могъл да бъде: 10, 15, 20 или 30 години.
Този вид застраховка е добър избор за всеки, който желае по-голямо покритие на по-достъпна цена за конкретен период от време /напр. докато се изплати ипотеката на къщата или докато децата навършат определена възраст и т.н./
Цената зависи от здравословното състояние, възрастта на човека към момента на кандидатстване за полицата и продължителността на избрания период за защита. Вноската е една и съща за целия застрахователен период /32-годишно лице си купува полица за 20 години срещу заплащане $Х на месец, всичките 20 години то ще заплаща точно тези $Х до изтичане на полицата./

–    Whole life insurance – застраховка за цял живот. Тук покритието не се ограничава в конкретен период от време и без значение колко дълго живеем полицата ще плати бенефити на посочените бенефишъри.
Закупуването на полица с покритие за цял живот, не означава, че непременно вноските трябва да се плащат докато сме живи. Съществуват и други различни варианти на заплащане, сред които: – заплащане до навършване на възраст 65, заплащане за период от 20 години, заплащане за период от 10 години.
Този вид полица, освен защита за цял живот има и допълнителни бенефити, като гарантирана спестовност, т.н. cash value – сума до която имаме достъп докато сме живи, при определени условия.
Бих сравнила term life insurance с наемането на къща. Както при договорът за наем, ние се разбираме да ползваме конкретното жилище за определен период от време, срещу определена цена всеки месец, след изтичане на срока следва или да се изнесем или да подновим договора спрямо новите условия на наемодателя. Подобно при този вид застраховка, ние имаме покритие за избрания период при условие, че заплащаме вноската си по полицата и след изтичане на периода, например 30 години, губим защитата си или сключваме нова полица, при която цената вече е базирана на възрастта към която договорът се преподновява.
В същия ред на сравнение Whole life insurance е като закупуването на къща. Изплащаме вноските по заема на къщата – притежаваме къщата, изплащаме вноските по полицата – получаваме перманентна защита.
Не съществува човек на който утрешният ден е обещан, затова застраховайки живота си можем да се подготвим така, че независимо какво крие нашето бъдеще, семейството ни, най-важните хора за нас да получат средства, които биха могли да използват за заплащане на разходите си свързани с това да запазят стандарта си на живот; да запазят къщата, в която живеят; да помогнат за образованието на децата. Преминавайки през подобна емоционална драма, да запазиш всичко, което ти е близко и познато, е важно и ако някой от любимите ни хора реши да внесе промяна в живота си, то нека причината за това не бъде неплатежоспособност породена от нашата загуба.

Петя Ненова
Insurance Agent
COUNTRY Financial
T 630-480-3958
F 630-548-5882
M 571-267-8332
за в. „България СЕГА“

Забележка: Горната информация има общ характер и не може да се използва за решаването на индивидуален проблем. За конкретни каузи се обръщайте към квалифициран (лицензиран, ако се изисква по закон) специалист.