Защо застраховката не е досаден разход и какво трябва да знаем за нея?

Много от хората разглеждат застраховката като досаден разход, който системата изисква да направят, за да не влязат в противоречие със закона и установените правила.
В действителност обаче, застраховката е начин да предпазим себе си от потенциални загуби в следствие на настъпване на конкретни събития. Именно поради това е от изключително значение какъв продукт избираме да ни защитава.
Независимо за кой вид застраховка говорим /за автомобил, жилище, живот или бизнес/ от основна важност е какво покритие ни гарантира конкретната полица, срещу какви събития ни предпазва и до какви лимити.
В някой от случаите, водещи от цената рискуваме да закупим продукт, с който реално не получаваме адекватно покритие, а само ограничено минимално покритие. Често си даваме сметка за това когато имаме вече клейм, щетите надхвърлят лимитите на застраховката ни и осъзнаваме, че спестените няколко долара от цената, реално ще ни струват много повече.
При застраховката на автомобил, например, по закон изискуемите лимити на отговорност, които трябва да поддържаме, т.н. limits of liability в Илинойс, щатът с най-много българи са:
–    $25,000 при нараняване или смърт на едно пострадало лице при инцидент
–    $50,000 при нараняване или смърт на повече от едно лице при инцидент
–    $20,000 за материални щети нанесени от застрахования на трети лица
При по-сериозен инцидент по наша вина, до колко тези лимити ще са достатъчни да покрият щетите, имайки предвид цените на здравната помощ? Много от хората не са наясно, че отговарят за всички разходи надвишаващи лимитите на полицата им.
Ще си позволя да дам следния пример: при инцидент, в който застрахованото лице е виновно и са пострадали трима човека, медицинските разходи свързани с тяхното лечение са $90,000 на човек или общо $270,000 в следствие на инцидента. Застрахованото лице в примера има полица базирана на споменатите минимални щатски лимити 25 за човек/50 за инцидент. Каква е равносметката? Лицето ще дължи сумата надхвърляща $50,000 /което е лимитът за щети при инцидент на неговата полица/ или $220,000. Само за сравнение, това задължение нямаше да бъде тежест на застрахования, ако лимитите на полицата бяха 100 за човек /300 за инцидент.
Посоченият пример цели нагледно да обясни по най-достъпен начин важността на застраховката, която избираме, като реалния живот би могъл да ни постави в ситуации с много по-страшни числа и задължения.
Не по-различно е когато говорим за застраховката на къщата, която притежаваме или тепърва закупуваме. Често говорейки с клиенти, които проверяват за застраховка при различни компании чувам: „Те ми дадоха цена $Х“. На въпроса ми: „За какво покритие? Какво е включено в тази цена?“, отговорът е: „Не знам, цената е $Х“. Има и още по-интересни сравнения: „Моят приятел плаща за къщата си $600 на година, как така при мен е повече?“
Цената за застраховка на самостоятелна къща се базира на редица фактори свързани с големината, конструкцията на къщата, годината на построяване, клейм историята на собствениците и други данни. Застрахователната компания се интересува какво би и струвало да построи наново конкретната къща в случай на пълна щета /ако къщата е тотално унищожена/. Това е начинът да се определи лимитът на така нареченият “dwelling coverage” – покритието за конструкцията на къщата.. Дали лицето ще се съобрази с лимита, който компанията определя като current replacement cost /сумата изчислена от компанията като необходим минимум за застраховане/ или ще избере да я намали е въпрос на избор. В много случаи въпросната сума е различна при всяка компания.
Затова сравнявайки цена, следва да сравним dwelling coverage, който получаваме за тази цена и съответно дали към него има допълнения като Extended Replacement Cost /допълнителна сума към основния лимит/ или в идеалния случай покритие, което много малко компании предлагат за определени къщи 100% Replacement cost /при което компанията ще построи наново жилището, напълно независимо от лимитите на dwelling coverage/. Трябва да сравним каква сума имаме за защита на личните ни вещи и също така до каква сума сме защитени когато някой друг бъде наранен по наша вина.
Много хора разбират твърде късно, че нямат покритието което са мислели, че имат.
Всеки вид застраховка има своите детайли и лимити. Когато вземате решение коя полица да изберете: задавайте въпроси, информирайте се за това какво получавате срещу парите си. Дори и да изберете минималното покритие нека това бъде осъзнат и ваш избор, защото в някои случаи може да попаднете на застрахователен агент, който за да ви спечели с цена ще предложи нищожно покритие без дори да обяснява какво купувате. Последиците при клейм с такава полица са само и единствено за вас.

 
Петя Ненова
Insurance Agent
COUNTRY Financial
T 630-480-3958
F 630-548-5882
M 571-267-8332
за в. „България СЕГА“

Забележка: Горната информация има общ характер и не може да се използва за решаването на индивидуален проблем. За конкретни каузи се обръщайте към квалифициран (лицензиран, ако се изисква по закон) специалист.