В. "България СЕГА" е медията, избрана за всенародно обсъждане на програмата на нова партия на българите в чужбина

Начална страница | САЩ и Канада | САЩ Централна Част + | В. "България СЕГА" е медията, избрана за всенародно обсъждане на програмата на нова партия на българите в чужбина
image

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ БЪЛГАРСКО ДУХОВНО ВЪЗРАЖДАНЕ
Проблемът пред България като държава и нация не е икономически. Икономическите проблеми са единствено проекция на дълбокия морален и духовен упадък, обхванал всички слоеве на българския народ.
Необходима е коренна промяна в мисленето на всеки отделен българин за осъзнаване ценността на нацията, културата и родната земя.
Основни стълбове на непременно предстоящото и вече предусещано Възраждане, са християнството и православието, българският език и българската култура във всичките й измерения.
ПП НРБ се отнася с уважение и зачита всички вероизповедания в България, тъй като всеки човек има свободата и отговорността да избира духовния си път. В същото време, ПП НРБ е ревностен защитник на основополагащата християнска православна вяра на българския народ.
Духовното Възраждане и морална осъзнатост на всеки един българин се явява основно задължително условие за благоденствието и възхода на България.
БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС
ПП НРБ ще провежда политика и ще се ръководи във всички свои решения от Българския национален интерес, който ПП НРБ определя така:

Духовно Възраждане и национално осъзнаване на целия български народ, находящ се в България и извън нея, за обединение и целенасочена работа за създаване на полезен ресурс и насочването му към:
Защита на териториалната цялост на България
Върховенство и стриктно прилагане на конституцията и законовите разпоредби за осигуряване на държавния ред и равнопоставеност на всеки пред закона
Стопанисване и опазване на българската земя
Създаване условия за развитие, работа и справедливо възнаграждение на всеки българин
Грижа за българското семейство, възпитание и образование на българските деца в традициите на българската духовност, история и култура
Осигуряване достоен живот на хората извън трудовата сила и на тези в неравностойно положение
Развой на българска културна дейност във всичките й измерения за обогатяване и принос към световната култура с автентични български артефакти
Възвръщане и отстояване на мястото на България на световната политическа, икономическа, културна и цивилизационна сцена като достоен участник и партньор

Всяко управленско решение - политическо, икономическо, социално - се одобрява и привежда в действие единствено, когато работи за изпълнение на Българския национален интерес и е съгласувано с българската конституционна и правна законова рамка.
Програмата, която следва, е пряко следствие от описания Български национален интерес и цели‘ да постигне заложеното в него.
Защита на териториалната цялост на България

Възстановяване  на Българската  армия  - гарант  занезависимостта  на Бъ лгария
- Въвеждане на задължителна военна служба със срок на служене 12 месеца
- Приоритетно развитие на гранична полиция
- Възстановяване в реформиране    на строителни войски за    целите на инфраструктурното развитие на България
- Изграждане  на  младежки  обучителни  центрове  за  предвоенна  подготовка, въвеждане в боравене с оръжие и оказване на първа помощ
- Създаване на граждански формирования за реагиране при бедствия и аварии

Превенция и  контрол на мигрантскит е потоци
- Прилагане в пълна сила на съществуващото законодателство при нарушаване на държавната граница
- Преразглеждане на всички договорености между България и ЕС по мигрантските въпроси. Категорично отхвърляне на постоянно заселване на мигранти на българска територия.

Върховенство и стриктно прилагане на конституцията и законовите разпоредби за осигуряване на държавния ред и равнопоставеност на всеки пред закона

Контроли ревизия на прехода
- Създаване на звено за преразглеждане на крупни сделки и приватизационни законови постановки и практики от времето на прехода, с цел недопускане накърняване на държавния интерес.
Тази институция преразглежда всички договори за отдаване на концесии.
Държавни референдуми
- Опростяване процедурата за провеждане на държавни референдуми
Закон за фалитите
- Въвеждане на закон за фалитите в полза и защита на заетите засегнати от фалита, както и на държавата
Закон за лобизма
- Въвеждане на закон за лобизма целящ пресичане на порочните връзки между висшите държавни служители и частните търговски интереси
Държавна бюрократична  система
- Драстично съкращаване на бройката на държавните служители
Въвеждане на методика за количествено и качествено оценяване на свършената работа
Политически партии
- Стриктно  спазване  на  конституцията  и  законите  на  Р  България  по  повод регистрацията и дейността на политическите партии
Преразглеждане на законовите положения, даващи възможност за съществуване на партии-фантоми и изтичане на държавни средства

Следва

_________________________________________________________________________

Който желае да се включи с мнение, идеи и предложения може да посети фейсбук страницата на партията или да отиде на www.svetodelo.bg


Оценете тази статия
0

Абонирайте се за feed-а с коментари Коментари (0 направен):

общо: | показване:

Направете Вашия коментар

Моля, впишете кода, който виждате на изображението:

  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст
Теми
Липсват теми към тази статия
Newsletter
Powered by Vivvo CMS v4.7