ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ

Начална страница | САЩ и Канада | ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ

Адвокат Валентин Милушев
– сделки с недвижими имоти
и консултантско обслужване
на търговски дружества


В днешната статия, като актуална тема ще се запознаем съвсем накратко с Европейският парламент – една от основните институции на Европейският съюз. Провеждането на изпори за европейски парламент в България е още един повод да погледнем отвътре на организацията, в която България пълноправно членува вече повече от две години.

Материята, уреждаща статута и функциите на европейските институции е изключително обемна и споредично натоварена с доста спесифична терминология, че не смятам да натоварвам читателите с нея.

Европейският парламент се състои от представители на народите на обединените в европейската общност държави и е единствената пряко избирана институция, представляваща гражданите на Европейския съюз.

Като негова основна роля се явява осъществяването на законодателната власт на ЕС, но е важно да се отбележи, че неговата функция на парламент не се свежда до онзи класически смисъл на думата, по причина, че същинския нормотворчески процес е възложен на Съвета на ЕС.

Функциите на парламента са съвещателни, нормотворчески и контролни.
 
Парламентът утвърждава бюджета заедно със Съвета на Европейския съюз, като контролира и разходите на съюза. Осъшествява контрол върху Европейската комисия, одобрява предложените европейски комисари, като има право и да налага вето. Парламентът, също така, осъществява политически контрол и върху всички европейски институции.

Членовете на Европейския парламент се избират чрез преки избори на всеки пет години. Парламентът се състои от 785 депутати от втория по големина демократичен електорат в света (след Индия) и най-големият международен електорат в света (над 383 милиона избиратели, при обща численост на съюза от около 497 милиона души). Институцията се развива редом с дейността на съюза и съществува първоначално като асамблея, а по-късно е преименувана в парламент.

Ежемесечните пленарни заседания на ЕП се провеждат в Стразбург – Франция, където е и седалището на парламента, а извънредните и допълнителни заседания – в Брюксел – Белгия, където заседават и парламентарните комисии. Европарламентът е разположил генералния си секретариат и има множество офиси и в Люксембург. Съществува безпокойство по потношение на разходите, които се отделят за преместването парламента и депутатите от едно място на друго, по няколко пъти в годината.

От 2007 година и настоящ председател на Европейския парламент е Ханс Герт Пьотеринг.

Броят на  депутатите в ЕП е 785. До края на 2006 г. той бе 732. Всяка държава-членка на Европейския съюз участва с различен брой представители в зависимост и като процент от броя на общата численост на населението й. Депутатите имат мандат от 5 години.

Преди провеждането на настоящите редовни общи избори 2009, последните общи избори за ЕП се проведоха през юни 2004г . Нащата страна, България, и Румъния, които влязоха в ЕС на 1 януари 2007 година., избраха своите евродепутати пряко през 2007 г. - България на 20 май, а Румъния - на 25 ноември. Дотогава временно изпълняваха функциите им предишните наблюдатели. До настощиящ момент – средата на 2009 година, когато е и края на настоящия мандат на Европарламента България ще има 18 евродепутати, а Румъния - 35. След новите общи избори за ЕП, съгласноклаузите на Договора от Лисабон, България ще има 18 депутатски места, а Румъния – съответно 33 депутатски места.

Европейският парламент на практика е орган, който представлява около 500 милиона души, какъвто е броя на общото население на 27-те държави-членки наЕвропейския съюз. Неговата главна роля се съдържа и в контролните функции, които са му възложени. От особена важност е контролната функция, политическа по своя характер, да гласува вот на недоверие на Европейската Комисия – при гласуване на вот с мнозинство от две трети и повече от половината от своите членове, Комисията е длъжна да подаде колективна оставка, нещо което е характерно повече за отношенията между законодателната и изпълнителната власти в страните членки на съюза. Влиянието на ЕП все повече нараства и по причина, че той е призван да контролира бюджета на евроинституциите.

Държавите - членки, имащи най-голям брой народни представители в Европарламента са: Германия (99),  Франция, Италия и Великобритания (по 78), Испания и Полша (по 54), Румъния (33), Холандия (27), Белгия, Чехия,  Гърция, Унгария и Португалия (по 24). Европейските депутатите, обаче, не се организират в национални групи, а се групират единствено по по политически признаци отново на европейско ниво. Най-голямата парламентарна група е групата Европейската народна партия-Европейски демократи (ЕНП-ЕД) с 267 нови евродепутати, следвана от групата Партия на европейските социалисти (ПЕС) с 217 члена, Алианса на либералите и демократите за Европа със 104, групата на Съюза Европа на нациите с 44, групата на т.нар. “зелени” /Европейския свободен алианс с 42 и др.

За отбелязване е, че в началото на 2007година крайнодесните депутати, които дотогава бяха "незаписани", образуваха своя парламентарна група в парламента, по наименовението “Идентичност, традиция и суверенитет”. В нея участваха 20 евродепутата от седем страни членки на Европейския съюз, в това число и Република България. През ноември 2007 г. обаче групата се разпадна.

Според много хора, Брюксел се възприема като столица на съюза, тъй като в нея са седалищата на изпълнителните му органи – Комисията на ЕС и Съвета на ЕС, в отдилин акт - протокол към Договора от Амстердам, приет на 2 октомври 1997 година, е записано, че Европейският парламент провежда ежемесечните си пленарни заседания в Стразбург, Франция. Затова понякога неофициално наричат парламента "парламента от Страсбург", подразбирайки Страсбург като демократичната столица на Европа и противопоставяйки го на бюрократичното начало в Брюксел. От практически съображения обаче цялата подготвителна работа по законодателството и срещите на парламентарните комитети протичат в Брюксел. Нещо повече, Секретариатът на Европейския парламент (администрацията му), в който работят болшинството от административните служители на парламента, е разположен в Люксембург, където преди години тук са се провеждали и пленарните сесии на парламента.

За нас, като пълноправни граждани на Европейският съюз е от изключителна важност да познаваме институциите, които избираме, като едно от основните ни права като граждани на ЕС – активното и пасивното избирателно право /да избираме и да бъдем избирани/!

Очаквайте скоро статии във връзка с процедурата за издаване на паспорти на Български граждани и коментар на избирателното и конституционното законодателство на Република България.

Очаквам и Вашите предложения и въпроси, за да представя пред Вас най-важните според Вас теми в следващите статии.

Адвокат Валентин Милушев
v_miluschev@abv.bg    www.bestlawyer.dir.bg


 


Оценете тази статия
0

Абонирайте се за feed-а с коментари Коментари (0 направен):

общо: | показване:

Направете Вашия коментар

Моля, впишете кода, който виждате на изображението:

  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст
Теми
Липсват теми към тази статия
Newsletter
Powered by Vivvo CMS v4.7