ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 5 ЮЛИ 2009

Начална страница | САЩ и Канада | ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 5 ЮЛИ 2009

img

В съответствие с Указ № 110/28.04.2009 г. на президента на Републиката и Закона за избиране на народни представители на 5 юли 2009 г. в Чикаго ще бъде открита избирателна секция за гласуване за Народно събрание на Република България на адрес: 5944 West Cullom Avenue, Chicago, IL 60613. (Гласуването ще е по закон между 6.00 a.m. и 7.00 p.m. местно време)

Гласуването на българските граждани в чужбина се извършва след представяне на валиден български паспорт или лична карта.

Българските граждани, живеещи в Чикаго и региона, които възнамеряват да упражнят правото си на глас, следва да подадат  саморъчно подписано заявление  (образец на заявлението може да бъде разпечатан от уебстраницата на генералното консулство www.bgconsulchicago.net) до Генералното консулство на Република България в Чикаго на факса на консулството (312) 867 1906 или чрез електронна поща (сканирано копие на заявлението) genconsbul@sbcglobal.net, за да бъдат включени в избирателните списъци.

Избирател, който не е включен в избирателния списък до изборния ден, се вписва в списъка от секционната избирателна комисия в деня на изборите.

С реда и условията за гласуване на българските граждани в чужбина, изготвянето на избирателните списъци и образуването на избирателните секции за изборите за народни представители на 5 юли 2009 г. можете да се запознаете от текста на Закона за избиране на народни представители и от Решение № НС-18 от 10 май 2009 г. на Централната избирателна комисия, които са публикувани на Интернет страницата на Посолството на Република България във Вашингтон http://www.bulgaria-embassy.org.

ГЕНЕРАЛНОТО КОНСУЛСТВО НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЧИКАГО
............................................................................................
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
(по чл. 41, ал. 8, т.2, §1, т. 1 от ДР на Закона за избиране на народни представители)
 
от

.................................................................................................
(имена по документ за самоличност)
ЕГН

.....................................................................................................................................................
 

 

.....................................................................................................................................................
(адрес на пребиваване в съответната държава)

 

.....................................................................................................................................................
(постоянен адрес в Република България)
 
Желая да гласувам в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г. в населеното място по адреса ми на пребиваване извън Република България.
 
Съгласен(а) съм личните ми данни да бъдат обработени във връзка със съставянето на избирателния списък.
 
Дата .......                          2009 г.                                       Подпис:
 
Заявлението се подписва саморъчно и се подава лично, чрез писмо или в електронна форма до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава не по-късно от 20 дни преди изборния ден (14 юни 2009 г.). В населеното място, където няма дипломатическо или консулско представителство на Република България, се образува избирателна секция при наличието на не по-малко от 100 избиратели, заявили желанието си да гласуват.


Генерално консулство на Република България в Чикаго     


Оценете тази статия
0

Абонирайте се за feed-а с коментари Коментари (0 направен):

общо: | показване:

Направете Вашия коментар

Моля, впишете кода, който виждате на изображението:

  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст
Теми
Липсват теми към тази статия
Newsletter
Powered by Vivvo CMS v4.7