Много важно! На вниманието на организациите на българите извън Република България

Начална страница | САЩ и Канада | Много важно! На вниманието на организациите на българите извън Република България

 В изпълнение на препоръките на Върховна административна прокуратура, отдел „Надзор за законност”, предоставяме на вашето внимание Правилник за реда и условията за вписване в Регистър на ДАБЧ на организации на българи, живеещи извън Република България съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2, от Закона за българите, живеещи извън Република България.

При издаване на документ за български произход дружествата, вписани съобразно Правилник за реда и условията за вписване в Регистър на ДАБЧ на организации на българи, живеещи извън Република България съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2, от ЗБЖИРБ, следва да се съобразяват с изискванията на чл. 7, ал. 2 и ал. 3 от Правилник за вътрешния ред и дейността на ДАБЧ по удостоверяване на български произход: 

Чл. 7. (1) С цел доказване на българския произход на лицето, подало    заявление в ДАБЧ за издаване на удостоверение, допълнително могат да бъдат представяни:
т. 1. Всички видове официални документи, издадени от български или чужд държавен орган, които съдържат данни за произхода на лицето или на негови възходящи по права линия;
т. 2. Документи, издадени от признати от ДАБЧ организации на българи, живеещи извън Република България;
т. 3. Документи, издадени от Българската православна църква, съдържащи данни за националността на лицето;
т. 4. Документ, доказващ фамилното име на лицето преди сключване на брак;
т. 5.  Влязло в сила съдебно решение на български съд за установен български произход;
т. 6. Влязло в сила съдебно решение на чуждестранен съд за установен български произход, признато по надлежния ред.
(2) При представяне на документ пред ДАБЧ за установяване на български произход, издаден от организация на българи, живеещи извън Република България, призната от ДАБЧ за поддържане на връзки с тях, посредством съответното регистърно производство, в същия следва да са посочени точни и подробни данни за организацията и представляващият, издал документа.
    (3) Документът на организацията на българска общност зад граница служи за годно доказателство по ал. 1, т. 2, ако в него са посочени следните подробни данни за лицето, в чиято полза се издава, а именно:
- всички налични данни за заявителя  и неговите възходящи по права линия включително и до този, който е с установен български произход;
- кои от възходящите са от български произход;
- точни данни за родното място на заявителя;
- настоящо местожителство на заявителя.  
Оценете тази статия
0

Абонирайте се за feed-а с коментари Коментари (0 направен):

общо: | показване:

Направете Вашия коментар

Моля, впишете кода, който виждате на изображението:

  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст
Теми
Липсват теми към тази статия
Newsletter
Powered by Vivvo CMS v4.7