Кои задължения не се освобождават при банкрут

0

Когато е бил приет законът за банкрут в Америка, неговата главна цел е била да даде нов старт на „честни хора с лош късмет”, които са затънали в дългове. Всеки обявява банкрут поради редица причини, тъй като понякога нямаме контрол върху финансите ни поради загубване на работа, болест или друго бедствие. Понякога лоши решения и безотговорност стоят зад финансовите проблеми. Законът се стреми да балансира нуждата на длъжника за нов старт и интересите на неговите кредитори.
Много хора не са наясно с факта, че банкрутът не елиминира всички дългове и, въпреки че това става с повечето от тях, има и малки изключения, базирани на обществения ред или измама от страна на длъжника.
Задълженията се делят на две категории – тези, които се освобождават при банкрут и тези, които длъжникът трябва да плаща, дори и след обявяването на банкрут.
При “Chapter 7” (ликвидация), всички освобождаеми задължения се ликвидират и кредиторите нямат повече право да Ви притесняват. При “Chapter 13” (реорганизация), повечето задължения се освобождават, но в зависимост от това какъв е доходът Ви, съдът ще одобри план на погасяване на тази част от кредитите, която можете да си позволите.
И в двата случая обаче, има задължения, които не се освобождават и трябва да продължите да изплащате, дори и след обявяване на банкрут. По-популярни са следните:
– данъци;
– студентски заеми;
– детски издръжки или издръжки на бивши съпруги;
– задължения, направени чрез измама;
– глоби;
– задължения, които не са описани в петицията Ви;
– задължения, които са направени при наранявания, причинени, когато сте карали пияни или други умишлени наранявания;
Ако обявите “Chapter 7”, тези задължения си остават валидни, а при “Chapter 13”, те или трябва да бъдат изплатени изцяло във Вашия план, или да продължите да ги изплащате след това.
Специално внимание искам да обърна на кредити, придобити чрез измама. Ако кредитор се съмнява, че сте взели кредит на базата на грешна информация или с измама, той може да подаде молба в съда и да поиска съдията да не включва тези задължения във Вашия банкрут. Те не са автоматично изключени от банкрута, както по-горните, които споменах, а кредиторът трябва изрично да поиска това. Ако кредиторът не успее да докаже, че сте представили фалшиви документи при отпускането на заема, или сте го взели с измамна цел, те също могат да бъдат включени в банкрута и да не е нужно тяхното погасяване. Такива задължения могат да бъдат:
–    покупки, направени с кредитна карта за луксозни стоки за повече от $500 в последните 90 дни преди подаване на петиция за банкрут;
–    “Cash advances” за повече от $750,  взети в последните 70 дни преди подаване на петиция за банкрут;
–    заеми взети на база на фалшиви документи или информация;
–    заеми взети, когато длъжникът е знаел, че няма възможност и намерение да изплати;
        Има и ситуации, когато съдът може да Ви отхвърли изцяло петицията за банкрут. Това най-често се случва, ако длъжникът не спазва изискванията на закона. В този случай нито един от заемите не се освобождава от погасяване. Това може да стане при следните ситуации:
–    не се представят в съда данъчни декларации;
–    не се издържи задължителния курс по финансов мениджмънт;
–    трансфериране или укриване на собственост преди подаване на петицията за банкрут;
–    предоставена грешна информация в съда;
–    ако преди това е подавана петиция за банкрут, като времето зависи от вида на банкрута;
       
Тъй като законът за банкрут е сложен, препоръчително е да бъдете представлявани от адвокат, за да не бъде отхвърлена от съда Вашата петиция.
Яна Трифонова
В.”България СЕГА”
www.Bulgariasega.com