Защо да не ползваме кредитните си карти, преди да обявим банкрут

0

Ако имате финансови проблеми и имате свободни активи в кредитните си карти, помислете дали трябва да ги харчите преди да обявите банкрут. Теглене на „cash advances”, покупки на скъпи стоки, ползване на кредитна карта без никакво намерение да бъде изплатена, са само малки примери за нелегални действия, които ще попречат на Вашия банкрут.
       
Ползване на средства от кредитна карта без никакво намерение да бъдат възстановени
       
Ако направите покупки с кредитната Ви карта, без да имате намерение да ги изплатите, се счита за измама. Дългове натрупани чрез измама не се освобождават при банкрут и трябва да бъдат изплатени. Когато направите покупка преди повече от 90 дни преди да подадете петиция за банкрут, кредиторът трябва да докаже на съда, че по време на покупката Вие сте нямали никакво намерение да изплатите средствата по кредитната карта. Това най-често става, ако Вие нямате достатъчен доход, или не Ви остават достатъчно средства, така че да правите поне минимални погасителни вноски по кредитната си карта.
       
Покупка на луксозни вещи, направена по-малко от 90 дни преди подаване на петиция за банкрут
       
Ако покупката е направена преди по-малко от 90 дни и е за повече от $500 (т.е. луксозна покупка), тогава съдът автоматично я приема за измамна и дългът няма да бъде освободен при банкрут. Това означава, че кредиторът не трябва да доказва, че Вие сте нямали намерение да изплатите задълженията по кредитната си карта, това се счита за презумпция.
Луксозни покупки са тези, които не са за неща от първа необходимост. Луксозни са например ваканции, дизайнерски стоки, бижута, компютри, мебели, нови автомобили. При банкрут ще бъдат освободени само покупки от първа необходимост.
Съдът понякога може да вземе под внимание обстоятелствата около правене на покупка, преди да я счете за луксозна – например дали се е случило някое бедствие, което Ви е накарало да купите нови мебели, или автомобилът Ви трябва, за да се придвижвате до работното си място.
     
Теглене на големи „cash advances”
       
„Cash advances” за повече от $750, направени по-малко от 70 дни преди подаване на петиция за банкрут, се считат за измамни и не се освобождават при банкрут – трябва да бъдат изплатени на кредитната карта. Ако „cash advances” е направен повече от 70 дни преди подаване на петицията, банката пак може да заведе дела срещу Вас в съда и да поиска съдията да не освободи тези задължения по време на банкрут. При тази ситуация кредиторът ще трябва да докаже, че тегленето на „cash advances” е направено с намерение за измама. Ако такова дело е заведено срещу Вас, Вие трябва да докажете, че по време на тегленето на средствата, Вие сте имали намерение да  ги върнете. Това може да стане с точни доказателства. Не е достатъчна Вашата дума, че сте имали намерение да изплатите средствата. Ако покажете, че нещо неочаквано се е случило, като болест, загуба на работа или бедствие, това може да доведе до Вашия успех.
В повечето случаи тези дела, заведени от Вашите кредитори, могат да бъдат договорени извънсъдебно с помощта на Вашия адвокат. Често кредиторите се задоволяват с по-малка сума, или на разсрочено плащане, според Вашите възможности. Извънсъдебно споразумение понякога излиза по-евтино от водене на цяло дело.
Оспорването на кредитна измама е сложен процес. Ето защо, ако някой от горните примери е валиден за Вас, непременно се консултирайте с адвокат, преди да подадете петиция за банкрут.
Яна Трифонова
В.”България СЕГА”
www.Bulgariasega.com