Нов капан за българите в чужбина: как да го избегнем? (Видео и аудио)

Начална страница | Свят | България | Нов капан за българите в чужбина: как да го избегнем? (Видео и аудио)

На 1 януари 2013 г. повечето българи в чужбина могат да се окажат длъжници на здравната каса

 

Капанът

Капанът ще щракне на 1 януари 2013 г., когато влиза в сила една промяна на Закона за здравното осигуряване, чиято цел е да направи повечето българи в чужбина длъжници на здравната каса. Става дума за прословутия член 40а, според който всеки българин в чужбина, дори да е напуснал България преди 1999 година, когато се създаде Националната здравноосигурителна каса, трябва да плати здравни осигуровки за целия период на отсъствието си от страната. И това не е свързано с правото на здравно обслужване, защото българи, които се завърнат от чужбина, сега могат да възстановят здравноосигурителните си права, като се осигуряват в продължение на шест последователни месеца или заплатят наведнъж сума, равняваща се на 12 здравноосигурителни вноски. След 1 януари 2013 г. това няма да бъде възможно за тези българи, които са живели в чужбина повече от 183 дни в една календарна година през минал период и не са подали съoтветната декларация и заявление в Националната агенция за приходите, за да бъдат отписани старите им задължения към Националната здравноосигурителна каса. Нещо повече. Дори да нямат намерение да възстановяват здравноосигуритените си права, те ще си останат със старите задължения и държавата ще предприеме необходимите действия, за да ги принуди да се издължат.

Не на рекета на държавата към българите в чужбина (статия)
 

сн.dariknews
сн.dariknews

 Защо здравните вноски разболяха българите в чужбина? (статия)

Как да избегнем капана?

Независимо дали ви харесва или не, вие ще се окажете длъжник на държавата, ако не предприемете незабавно следните стъпки. 

Стъпка едно. Най-напред проверявате дали и откога са прекъснати здравноосигурителните ви права. От чужбина това най-лесно може да стане, като отидете на сайта на Националната агенция за приходите www.nap.bg. В раздела “Услуги” избирате “Как да възстановя здравноосигурителните си права” и чрез електронната услуга на НАП „Здравен статус” може да направите нужната проверка, като въведете единния си граждански номер. Ще се появи името ви и табличка, в която са посочени годините и месеците, за които дължите здравни осигуровки.

Стъпка две. Ако дължите здравни осигуровки за минали години, незабавно попълвате и изпращате до съответното поделение на Националната агенция по приходите Заявление за напускане на страната по член 40а, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване и Декларация за български граждани, които отговарят на условията по чл.40а от Закона за здравното осигуряване, но не са подали заявлението преди напускането на страната по параграф 19п от преходните и зключителните разпоредби на същия закон. Заявлението и Декларацията може да свалите от сайта на Националната агенция за приходите www.nap.bg. Те се намират в раздела “Осигуряване”, в менюто “Образци на други документи”. При попълването на тези два документа има един подводен камък, който е трудно да се допусне, че е поставен нарочно; по скоро той е резултат на некомпетентност. Става дума, че в Декларацията има графа, в която трябва да посочите кога сте напуснали страната и от вас, според писмените указания в самата Декларация, се изисква да посочите само годината и месеца. В допълнителна информация, качена на сайта на Националната агенция за приходите обаче, пише: “Не посочвайте само месец и година, тъй като това прави документите невалидни.” Така че не забравяйте да посочите дата, месец и година на напускане на страната – и в двата документа. Имайте предвид също така, че Заявлението и Декларацията трябва да бъдат изпратени заедно. В противен случай служителите от деловодството на Националната агенция за приходите отново ще ги обявят за “невалидни” и вие ще се окажете в безпомощната ситуация да няма как да оспорите тяхното решение. Но това не е всичко. Във всеки един момент служителите от НАП може да заявят, че в документите ви има несъответствия и да не изчистят дължимите суми за здравно осигуряване. Ето защо когато декларацията и заявлението се изпращат по пощата, е добре да посочите електронен адрес за контакт. Най-добре е, разбира се, ако имате роднина, близък човек или приятел в България, който да приеме работата присърце и да проследи нещата, докато се изчистят напълно.

Стъпка три. След попълването на Заявлението и Декларацията незабавно ги изпратете в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Три са опциите за изпращане. Първата е да сканирате попълнените документи и да ги изпратите по електронен път. Това може да направите обаче, ако вече имате електронен подпис и по Интернет сте изпратили до Националната агенция за приходите Заявление за ползване на електронни услуги на НАП, подписано с вашия електронен подпис. Тази опция е най-удобната, но едва ли са много българите в чужбина, които имат електронен подпис. Втората опция е изпращане по куриер или по пощата. В такъв случай задължително съхранявате всички експедиционни документи, от които да личи, че това е станало преди 31 декември 2012 г. Така, ако възникне по-късно спор, ще може да докажете, че вие сте свършили това, което се е искало от вас, точно и в срок. Заявлението и Декларацията се изпращат до териториалната дирекция на НАП по вашия постоянен адрес в България. Пощенските адреси на всички териториални дирекции на НАП може да се видят на сайта на Националната агенция за приходите www.nap.bg в раздела “Контакти”. Ако сте в Съединените щати и имате затруднения да намерите съответния адрес, може да позвъните на 01135970018700. Това е телефонът на Информационният център на Националната агенция за приходите и служителките в този център са компетентни и любезни. Третата опция е да упълномощите някого в България да предаде лично в териториалната дирекция на НАП подписаните от вас Заявление и Декларация. В този случай обаче трябва да отидете до българското генерално консулство в Чикаго или до българско дипломатическо представителство, където ви е най-близко и най-удобно, и да заверите пълномощното. Това означава, че трябва да отделите време и средства и за тази процедура. А след това ще трябва да изпратите отново по пощата или по куриер Заявлението, Декларацията и завереното пълномощно до човека, когото упълномощавате, и той да подаде от ваше име тези документи в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

Кои българи в чужбина не следва да подават Заявление и Декларация?

Само тези, които, след като направят проверка чрез електронната услуга на НАП „Здравен статус”, установят, че не дължат здравни осигуровки, не следва да подават Заявление и Декларация. Всички останали попадат в капана, заложен в член 40а на Закона за здравното осигуряване, и от тях ще се търсят по един или друг начин дължимите суми. Освен това държавата задължава до 31 декември 2012 г. всеки българин, който възнамерява да пребивава през следващата година повече от 183 дни в чужбина, да подаде Заявление за напускане на страната по член 40а, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване. Ако не стори това, той отново става длъжник на Националната здравноосигурителна каса. На практика това означава, че всички българи, които постоянно живеят в чужбина, всяка година трябва да подават такова заявление. А това са стотици хиляди заявления, които трябва да се обработват и въвеждат в електронната система. Дали това обяснява защо администрацията в България непрекъснато се увеличава?

А ако съм и американски гражданин?

Според член 33 ал.1 от Закона за здравното осигуряване, задължително се осигуряват в Националната здравноосигурителна каса всички български граждани, които не са граждани и на друга държава. Ако междувременно са станали американски граждани, но запазват и българското си гражданство, техните имена и единни граждански номера си остават в базата данни и здравноосигурителните вноски се дължат. Ето защо настоятелно съветваме всички българи, които живеят постоянно в чужбина, дори и да имат двойно гражданство, да подадат Заявлението и Декларацията и по този начин да изчистят стари задължения, за които вероятно не знаят, но които може да им създадат много други главоболия вбъдеще.

Вижте мнения на българи от Чикаго за ЗЗО, споделени пред BG7TV -
ТВ Каналът на българите в САЩ и Канада:

 

Чуйте мнения на българи от Чикаго за ЗЗО, споделени пред BG7 Radio -
Радио програмата на българите в САЩ и Канада:


Чуйте мнението на адвокат Яна Трифонова от Чикаго за ЗЗО,
споделено пред BG7 Radio -
Радио програмата на българите в САЩ и Канада:

 

____________________
 

Вече сме в капана. Какво следва?

Няма никакво съмнение, че десетки, а може би и стотици хиляди българи, ще попаднат в капана на член 40а от Закона за здравното осигуряване. Има слухове, че властите в България ще предприемат сурови мерки към тях, като наложат тежки глоби, отнемат имуществото им чрез съдия-изпълнител или дори ги задържат на границата, докато не изплатят дълговете си към Националната здравноосигурителна каса. За да разсеем тези слухове потърсихме достоверна информация от Националната агенция за приходите. Според Ана Тодорова от Службата за информация, единствената достоверна информация е, че българи в чужбина, които не подадат в определения срок Заявлението и Декларацията, остават със задълженията си към Националната здравноосигурителна каса, върху които се начисляват лихви. Естествено е, че тя нито потвърди, нито отрече слуховете, защото това не е от нейната компетентност. Едно е сигурно: от 1 януари 2013 г. стотици хиляди българи, които живеят в чужбина, ще бъдат длъжници на държавата. Ето защо слуховете за съдия-изпълнител и задържане на границата може да не се окажат само слухове.

Освобождаване от плащане на здравни вноски за българи,
живеещи в чужбина (най-често задаваните въпроси на НАП) (статия)

    

 Не на рекета на държавата към българите в чужбина (статия)

Коментар

Добросъвестно се постарахме да съберем и да ви представим необходимата информация, която да ви помогне да избегнете поредния капан, свързан със здравноосигурителните вноски на българи, постоянно живеещи в чужбина. А коментарите оставяме на вас.

 

Иван Сотиров
в. “България Сега”
e-mail:editor@bulgariasega.com

Ред. Бел. #1 dd December 12th 2012 - 11.15 ам, Chicago, USA time

За да получавате подобна информация редовно,
станете фенове на новата страница на в. "България СЕГА"
във фейсбук на адрес: www.facebook.com/bulgariasega 

Ред. Бел.#2 dd December 13th 2012 - 12.15 ам, Chicago, USA time
Извиняваме се за временната липса на достъп до сайта на
в. "България СЕГА" . Причината е големият трафик от читатели,
желаещи да прочетат горната статия в един и същи момент. 

Към 

12.15 am Chicago, USA time - December 13th,2012

сайтът на вестника работи нормално... 

Ред. Бел.#3 dd December 13th 2012 - 3.55 pmChicago, USA time
Извиняваме се за временната липса на достъп до сайта на 
в. "България СЕГА" . Причината е големият трафик от читатели,
желаещи да прочетат горната статия в един и същи момент. 

Към 3

.55 pm Chicago, USA time - December 13th,2012

сайтът на вестника работи нормално... 

Ред. Бел.#4 dd December 14th 2012 - 10.59 pmChicago, USA time
Читателите, които желаят да коментират за в. "България СЕГА" промяната
на Закона за здравното осигуряване, касаеща българите в чужбина, могат
да се свържат с нас:

1. На следните телефони: 847.368.1033 или 773.317.8035
2. Е-майл: editor@bulgariasega.com
3. Facebook: www.facebook.com/bulgariasega
4. Twitter: www.twitter.com/bulgariasega

Ред. Бел.#5 dd December 14th 2012 - 11.45 pmChicago, USA time
Подадена е онлайн петиция на българи против член 40а на ЗЗО, според който
всеки българин в чужбина, дори да е напуснал България преди 1999 година,
когато се създаде Националната здравноосигурителна каса, трябва да плати
здравни осигуровки за целия период на отсъствието си от страната.

Желаещите да се присъединят към тази петиция могат да направят това на адрес:

http://www.ipetitions.com/petition/zzo/ 

ПЕТИЦИЯ ЗА ПРЕKРАТЯВАНЕ НА РЕКЕТА НА ДЪРЖАВАТА КЪМ БЪЛГАРИТЕ 
В ЧУЖБИНА ЧРЕЗ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДО:

Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА 
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Г-Н СИМЕОН ДЯНКОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДО БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ 


ПЕТИЦИЯ

ОТ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ,
КОИТО ЖИВЕЯТ ПОСТОЯННО В ЧУЖБИНА

ОТНОСНО: ПРЕKРАТЯВАНЕ НА РЕКЕТА НА ДЪРЖАВАТА КЪМ БЪЛГАРИТЕ
В ЧУЖБИНА ЧРЕЗ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

Като български граждани, които живеят постоянно в чужбина:

НАСТОЯВАМЕ БЪЛГАРИЯ ДА ПРЕКРАТИ РЕКЕТА КЪМ БЪЛГАРИТЕ В
ЧУЖБИНА ЧРЕЗ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ.

Съгласно Закона за здравното осигуряване  българските граждани, които живеят в чужбина
повече от 183 дни през една календарна година, пропуснали да подадат предварително заявлението
за освобождаване от заплащането на задължителни здравноосигурителни вноски за периода
след 01.01.2005 г., могат да направят това до 31 декември 2012 г., като подадат декларация (по § 19п от ПРЗ на ЗЗО)
и заявление (по чл.40а от ЗЗО). С поставянето на краен срок държавата цели да превърне
начисленията за здравноосигурителни вноски от минали години в бъдещи финансови задължения на
българските граждани, които живеят в чужбина и съгласно чл.40а от ЗЗО не дължат вноски за здравно
осигуряване. След това държавата ще започне да събира тези “задължения” по административен или съдебен ред.

Ето защо настояваме: 

1. Да се премахне крайният срок за подаване на заявлението за освобождаване от заплащането на задължителни
здравноосигурителни вноски за периода след 01.01.2005 г.

2. Да се осигури възможност българите от чужбина да подават заявлението за освобождаване от
заплащането на задължителни здравноосигурителни вноски за периода след 01.01.2005 г.
по електронен път без електронен подпис.

3. Българското правителство да организира през 2013 г. информационна кампания за разясняване
на направените промените в българското законодателство, които засягат българите в чужбина.

15 декември 2012 г.

Инициативен комитет на български граждани, постоянно живеещи в чужбина

http://www.ipetitions.com/petition/zzo/ 

 

Ред. Бел.#6 dd December 16th 2012 - 4.55 pmChicago, USA time
Извиняваме се за временната липса на достъп до сайта на 
в. "България СЕГА" . Причината е големият трафик от читатели,
желаещи да прочетат горната статия в един и същи момент. 

Към 4

.55 pm Chicago, USA time - December 16th,2012

сайтът на вестника работи нормално... 

Ред. Бел.#7 dd December 18th 2012 - 10.15 am, Chicago, USA time

На редакционния е-майл на в. “България СЕГА” (editor@bulgariasega.com)
получихме следното съобщение от НАП:

Здравейте,

Изпращаме ви информация относно най-често задаваните въпроси, свързани с освобождаването от здравни вноски за българите, живеещи в чужбина. Информацията можете да намерите на портала на НАП на адрес http://nap.bg/news?id=1629.

Дирекция "Комуникации и протокол"

Централно управление

Национална агенция за приходите

тел. (+359 700) 18 700

факс (+359 2) 9859 3069

Internet: http://www.nap.bg

e-mail: prd@nra.bg

------------

Communications and Protocol Directorate

National Revenue Agency

52 "Dondukov" Blvd., Sofia 1000, Bulgaria Tel. (+359 700) 18 700 Fax (+359 2) 9859 30 69

Internet: http://www.nap.bg

e-mail: prd@nra.bg

 

 Не на рекета на държавата към българите в чужбина

 


Оценете тази статия
3.67

Абонирайте се за feed-а с коментари Коментари (28 направен):

Манол на 11 Март, 2013 05:35:41
avatar
Ето още една статия озаглавена „Против задължителните здравни осигуровки“: http://trekto.info/zdravno-osiguriavane
Съгласен Несъгласен
0
Dogsfriend на 18 Февруари, 2013 07:52:17
avatar
Really interesting! Subscribe to your blog. Write more often!
Съгласен Несъгласен
0
Dobreva на 13 Февруари, 2013 07:34:19
avatar
E-mail с дата 12.02.2013 от съответната ТД на НАП в отговор на наше запитване, защо изпратените от нас през декември 2012 г. с препоръчано писмо с обратна разписка документи (копие от чуждестранен паспорт и адресна регистрация на постоянно местоживеене в чужбина от 1996 г) не са отразени в системата на НАП:
"Документите Ви са в процес на обработване.
Очаква се отговор от НЗКО, дали е ползвана
медицинска помощ заплатена от касата с
оглед изпълнение разпоредбите на пар.19и от
ПЗР на ЗЗО. След получаване на отговора
незабавно ще бъдете уведомена. "

Нашият отговор:
"Позовавайки се на този Ваш e-mail молим за отговор на следните въпроси:

1. Как е възможно НЗКО да заплаща медицинсkи услуги, ползвани от лица, които не са внасяли съответните здравно-осигурителни вноски, респ. не са осигурени в България? В чужбина никоя здравна каса не заплаща болнична, лекарска, зъболекарска, аптекарска или каквато и да е друга сметка на лице, което не е внасяло съответните осигурителни вноски.

2. След като горепосоченото е възможно в България, въз основа на какви документи НЗКО извършва съответния паричен превод?

3. По смисъла на българския Кодекс на социалното осигуряване и на българския Закон за задължително здравно осигуряване задължителните здравно-осигурителни вноски в България имат характер на данък както по начин на изчисление, така и по принцип на събиране. Между България и Швейцария, чиито граждани сме, съществува спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, ратифицирана със закон на Народното събрание от 20.10.93 (ДВ, бр. 92 от 29.10.93, обн. ДВ бр. 103 от 7.12.93, в сила от 10.11.93 г).
Пар.19и от ПЗР на ЗЗО, който Вие цитирате, засяга лица, подлежащи на задължително здравно осигуряване в България. Като граждани на Швейцария, живеещи в Швейцария, за което сме представили пред НАП необходимите документи, ниe подлежим на задължително здравно осигуряване в Швейцария и съгласно горната спогодба не подлежим на задължително здравно осигуряване в България. От това следва, че дори и да сме ползвали медицински услуги в България, те биха били заплатени от швейцарския осигурителен институт, на който заплащаме здравно-осигурителни вноски. В такъв случай как би могло да е възможно някакви сметки за ползвани от нас медицински услуги в България да бъдат заплатени от българската НЗКО?

Очакваме писмен отговор на поставените въпроси от ТД на НАП със съответен изходящ номер, дата, печат и подпис до 28.02.2013, след което ще защитим правата си по съдебен ред. Предварително благодарим."

Този наш отговор е продиктуван от опасението, че с поредните промени в закона и последвалата преди Нова година акция НАП ще се опита чрез българите в чужбина да покрие дефицитите от източването на Здравната осигурителна каса по различни схеми чрез представяне на сметки за уж ползвани медицински услуги от тези българи. Искрено се надяваме да се лъжем в подозренията си.
Съгласен Несъгласен
0
Prof.J.Kirilov на 08 Февруари, 2013 04:53:25
avatar
Tova ,koeto se slu4ilo s g-za Meinheinz
se slu4va s mnogo emigranti.

Neobhodimo e obedinenie,na emigrantite i
zaregistrirane na EMIGRANTSKA PARTIJA,KOJATO DA ZASTITAVA INTERESITE IM.
Съгласен Несъгласен
0
Lilia Meinheinz на 08 Февруари, 2013 01:57:00
avatar
Системата за задължително здравно осигуряване в България е действително организиран държавен рекет спрямо българите в чужбина. Моят случай доказва това: Аз и дъщеря ми сме напуснали окончателно България от 1996 г, т.е. преди въвеждането на тази абсурдна система за задължително здравно осигуряване. А вече повече от десет години имаме сме и граждани на държавата, в която живеем. През декември 2012 попълнихме и изпратихме от чужбина с препоръчано писмо с обратна разписка необходимите декларации по образец, като приложихме копия от чуждите си паспорти и копия от старите си български паспорти с нанесената в чужбина адресна регистрация. От печата на тази адресна регистрация ясно се вижда, че ние сме напуснали България окончателно още преди създаването на тази мафиотска структура НАП. Обратната разписка пристигната подписана. Получихме и електронно съобщение с вх. номер на документите ни. Въпреки това проверката показва, че не сме изключени от системата и че продължават да ни се начисляват вноски с лихви по тях. Опитите ни да се свържем по телефона от чужбина остават без резултат: Просто никой не отговаря на позвъняванията ни. Запитванията ни по електроннната поща остават без отговор. Така действат само рекетьори.
ОТГОВОР ДО ГОРНИЯ: Бих хвърлила българското си гражданство отдавна на боклука, но не искам да подарявам на българската мафиотска държава наследеното от дедите ми и родителите ми, което е спечелено с къртовски труд, а не с пладнешки грабеж.
Съгласен Несъгласен
2
Nepobedim на 03 Януари, 2013 03:04:13
avatar
V tazi strana trjabva da se vleze s halashnizi,inache njama upravija.
Съгласен Несъгласен
5
Prof.J.Kirilov на 02 Януари, 2013 04:19:01
avatar
Nuzno e,imigrantite da imat svoi predstaviteli v Parlamenta,za da zastijat interesite na imigrantite,pri glasuvane na zkoni.Tazi godina shte se izbirat novi narodni predstaviteli.Nuzno
e obedinenie na imigrazijata i da izla4i svoi predstaviteli.
Съгласен Несъгласен
2
Bulgaria Sega на 31 Декември, 2012 03:19:49
avatar
Коментари от фейсбук страницата на вестника – www.facebook.com/bulgariasega

Mariela Nordell
Начинът да разрешим "проблемите", които постоянно ни натрисат бг управляващите е да се обединим във Федерация и да не работим на "парче", а да се борим срещу всички идиотски решения. Само с 10 долара членски внос годишно, ще сме в състояние да наемем най-добрите адвокати, да популяризираме дейността си в медиите и всяка една идиотска наредба директно да бъде атакувана легално, юридически. Ще видите как хрантутниците от администрацията ще се замислят много внимателно всеки път, преди да се чудят как да си напълнат хазната за бонуси на наш гръб!
Like • • December 16 at 8:04am near Sofia, Grad Sofiya
Ivaylo Alexandrov +1! Предпочитам да плащам $10 на година на организация която защитава правата ми отколкото да плащам хилияди левове на организация за здравно осигуряване каквото НЕ ползвам намираща се в държава в която дори НЕ живея!!!
December 20 at 12:46pm • Edited • Like • 1
Emilia Petrova Minkova da taka eeeeeeeeeeeeee
December 20 at 8:49pm • Like
Polly Hristova
Mnogo ot nas v England sme v sa6oto polozenie, edinici ot nas sa polu4ili pisma predi godini i sa se otpisali ....blagodarim na vsi4ki, koito ni informiraha svoevremenno.....
Like • • December 18 at 5:45am
Diana Detcheva
Уважаеми сънародници, аз в отчаянието си от нашите закони, реших вчера да пиша и-мейл до тази агенция за информация. Тук копирам важна извадка от този и-мейл за всички, които са с двойно гражданство.
Българи с двойно гражданство, които не живеят постоянно (повече от 183 дни през календарната година) на територията на страната, не подлежат на задължително здравно осигуряване в България. Те доказват периодите, за които не са длъжни да внасят здравноосигурителни вноски у нас с документи, които удостоверяват, че са граждани и на друга държава, както и че не живеят постоянно на територията на България, т. е. повече от 183 дни в рамките на календарна година. Документите се подават в офис на НАП. Това може да стане лично, чрез пълномощник или по пощата с обратна разписка. Адреси на офисите и дирекциите на НАП може да се намерят на интернет страницата на агенциятаwww.nap.bg.
Diana Detcheva За да опитам да "успокоя страстите": моя съпруг е говорил вчера с генералния консул в Лос Анжелис, Марин Димитров, и той много подробно му е обяснил защо се прави тази стъпка и какво е нужно. С две думи, за българи с двойно гражданство е достатъчно да ...See More
December 19 at 7:50am • Like
Съгласен Несъгласен
2
Bulgaria Sega на 31 Декември, 2012 03:15:16
avatar
Mick D Kirkov
Уважаеми господин Сотиров,
Исках да публикувам под http://www.bulgariasega.com/sviat_novini/bulgaria/16216.html следния текст (по-долу), но сайтът не ще да ми изрисува капча, която да въведа, при това ме спира от публикуване под предлог, че "имам грешка в капча". Може би вие ще можете да публикувате тоя материал от мое име? Смятам, че тези познания ще бъдат от полза на всеки засегнат от поредната проява на идиотизъм на българските власти, какъвто е и споменатият на страницата "Нов капан за българите в чужбина: как да го избегнем?" Закон ЗЗО.

"Вашето име:" Михаил Кирков
"Вашият електронен адрес:" mkirkov55@hotmail.com
"Вашата страница:" kirkov.ch

Поща:
Цитирам от "Стъпка 2" по-горе w http://www.bulgariasega.com/sviat_novini/bulgaria/16216.html със синьо: "При попълването на тези два документа има един подводен камък, който е трудно да се допусне, че е поставен нарочно; по-скоро той е резултат на некомпетентност. Става дума, че в Декларацията има графа, в която трябва да посочите кога сте напуснали страната и от вас, според писмените указания в самата Декларация, се изисква да посочите само годината и месеца." Попълнете непременно и датата! Не само месец и година, въпреки "писменото указание" в самата декларация, защото ако не се попълни с цялата дата - ден, месец и година, това би направило вашата декларация невалидна.

Меко казаната "некомпетентност" може да се нарече и драстична неграмотност у чиновниците на НАП съставители на декларацията, с която обаче имат претенцията "да пъхнат" някои думички в устата ни и да оставят у следващия читател, бил той НАП или съдия-изпълнителят, чувството като че ли сме искали да ги изречем точно по този начин, след като сме се съгласили и подписали документите. Българските съдии все още приемат за перфектни разни неграмотни документи от кол и въже, стига да имат подпис (и печат), за разлика от всеки уважаващ себе си съд, който директно би прекъснал всякакво производство поради неспазване на процедурата (имперфектна документация). Това за ония, които се надяват на по-добро, че може би някой съд в България би опростил "дълговете" ни към НАП поради неспазване на процедурата, четейки тия редове. Но е добре да се знае, че петицията има не само другите си основания, а също и това: документите, които НАП ни кара да подписваме са на неразбираем за грамотни българи бюрократичен език, в тях липсват думи (в частност някои правни "реквизити"), показана е небрежност при съставянето им, в частност непознаване на правилата за членуване в българската граматика, освен това присъстват думи и букви които са без алтернатива, подразбираща се от живота на подаващия декларацията, както и присъствието или отсъствието на верните думи и букви в изрази, играещи решаваща роля за цялостното послание, тоест волеизявление на подписващия документите.

Така например в документа, изтеглен от тук: http://nap.bg/document?id=1445 или от тукhttp://www.novaduma.com/file_3287.pdf , наричащ се "З А Я В Л Е Н И Е По 40а, ал.1 от Закона за здравното осигуряване" липсва думичката "член" или разбираемото съкращение "чл." за да стане изразът на "По чл. 40а, ал.1 от Закона за здравното осигуряване" което прави целия документ невалиден пред един уважаващ себе си съд. Под "От...." (име/наименование на задълженото лице) липсва алтернативен текст, напр. "(име/наименование на незадълженото лице)", тоест налице е злостно желание на едната страна да превърне другата в длъжник, без последната да изпълнява условията да дължи каквото и да било. Докато "напускам/съм напуснал(а)" е без празно място след знака "/", то "ще пребивавам/ съм пребивавал" е със, с което обаче се променя и смисълът на двете алтернативи, които би трябвало да се асоциират с едно и също изявление, особено така както липсва и "(а)" след "съм пребивавал". Нещо повече, ако се попълни тази декларация такава каквато е, то за периода 2000-2012 гг. трябва да се подадат цели 13 попълнени и подписани декларации, защото текстът на изявлението е само за една година: "повече от 183 дни в чужбина през календарната …………г."

По-долу се чете: "ще представя доказателства за периода през които съм пребивавал извън страната.", отново без (а) за женски род на причастието "пребивавал" и очевидно грешката в "които" вместо "който" (без запетайка пред "през") е изостанала от предишна редакция на документа, в което е ставало дума за множество периоди (или простакът/простачката, който/която е съставял(а) тази "декларация" - която аз трябва да подпиша и значи я подавам от мое име - просто не може да прави разлика между "и" без кратко, и "й" кратко).

В "Прилагам Декларация по 19п от ПЗР на ЗЗО" отново липсва дума, този път не "член", а "параграф", т. е. трябва да се чете "Прилагам Декларация по § 19п от ПЗР на ЗЗО" (изтеглена оттук: nap.bg/document?id=1445 или от тук: http://www.novaduma.com/file_3287.pdf).

Очевидно копираният (тъй като съдържа същите грешки) текст, намиращ се и у двете декларации долу, в заявлението започва без табулатор, а в декларацията - със. С други думи, въвеждат се различия в документацията там, където не би трябвало да се срещат.

Защо е "очевидно копиран" текстът: в двата документа, в израза "Когато документите се подават от упълномощено лице се прилага акта за упълномощаване /пълномощнои др./." има както един лапсус церебри, трябва да бъде: "...се прилага актът за...", така и един лапсус калами, трябва да бъде: ".../пълномощно и др./." Но дори и копирането и въвеждането в друг документ на какъвто и да било междинно запаметен текст, когато се прави от некадърен чиновник, не е "копиране и въвеждане" както за всеки един от нас, защото табулаторът от "декларацията" липсва в "заявлението".

И двата документа завършват ни в клин ни в ръкав с единични кавички, които говорят за отношение на (престъпна) небрежност към съставянето и публикуването на документи за многократно използване от различни лица (между половин и цял един милион са лицата, които ще говорят с грешки на български, и по същество ще отговарят за постъпките си по този грешен закон, тоест ще бъдат смятани за длъжници). Ние не се постарахме да разгледаме и други документи на НАП. Но показаните грешки са достатъчни за да комрометират цялостното впечатление от този закон, станал мишена на котерийни борби и прояви на бюрократически "героизми" в неграмотнотта и некадърността.

Но проявената небрежност не е подсъдна, тя си е "наша българска", с която - уви - трябва да се съобразяваме. Остава само едно "ефективно" мероприятие, което може да премахне недоносчето наречено ЗЗО, в което няма нито един член без множество, понякога десетки поправки за няколкото години действие (вж. тук: http://lex.bg/laws/ldoc/2134412800 ), като всичките те целят не например облекчаването на живота на гражданина, а "спестяване" работа на бюрократа. Това се отнася и до цялостната негова документация. Такова мероприятие би било някой със силата и правото (например президентът на републиката) да отмени с указ идиотщините по целия тоя закон от миналия век. Защото ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, съкратено ЗЗО, както е с Отразена деноминацията от 05.07.1999 г., вместо да използва бази от данни от днешния век за да пресметне до ден и минута това, което действително би се дължало - ако сме пребивавали в България и ако собствената ни осигуровка от друга държава не покрива осигурителни събития в България за еди-какъв си период, като данните се вземат директно от граничната полиция, която и без това проверява обстойно всяко влизане и излизане, тоест без да ни занимава нас със своите работи, без да ни натоварва нас да вършим работата на държавата, дето и без туй я издържаме от собствения си джоб - прави реверанси на бюрократи, които ги мързи (или са просто непособни за) да работят както трябва и на които трябва отделно още веднъж да им плащаме в пари или в натура (чрез време за отработване на справки от един или друг клон на държавата), да сме им "задължени" имена/наименования/номера но не и лица, при това, забележете, да плащаме грешни пари, диш-хакъ.
Съгласен Несъгласен
1
Bulgaria Sega на 31 Декември, 2012 03:13:07
avatar
Нови коментари във фейсбук страницата на вестника - www.faceboook.com/bulgariasega

Maria Stoyanova това явно е автоматичен отговор, аз получих същия преди няколко дена. Не го публикувах, защото нищо не казва на практика (освен колко са некомпетентни, разбира се).
December 20 at 8:23am • Like • 2
Rumiana Angelova На въпроса ми колко заявления и колко декларации трябва да попълня НАП отговори: "Уважаеми г-н/г-жо,

Съгласно § 19п в сила от 01.12.2012 г. лицата по чл. 40а от ЗЗО, които са напуснали страната преди 31 декември 2011 г. и не са подали предварително заявление, могат да подадат заявлението в срок до 31 декември 2012 г. Към заявлението лицата прилагат декларация по образец, изготвена от Националната агенция за приходите, за датата на напускане на страната. Заявлението и декларацията се подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите лично, чрез упълномощено лице, по пощата или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя

Подава се едно заявление за напускане на страната по чл.40 а ,ал. 1 от ЗЗО и една декларация по &19 п от ЗЗО.

Успешен ден!
December 20 at 10:58am • Like • 1
Ivaylo Alexandrov Може ли някой да ми обясни от къде да го взема този "входящ номер"?
December 20 at 11:56am • Edited • Like • 1
Maria Stoyanova Ivaylo: очаква се този номер да ви бъде даден от съответната ТД на НАП, аз лично храня плахи надежди да го получа с е-мейл.
December 20 at 1:59pm • Like
Ivaylo Alexandrov Е трябва да им се обадя да им го поискам или какво?
December 20 at 2:09pm • Like
Svetla Gotchev Аз взех че пратих по емайл попълнените два документа като ги подписахме и скенирахме със съпруга ми до районните дирекции по адресна регистрация.За голяма наша изненада от Хасково имам два емайла: единия е със входящ номер, а другия е че удостоверяват че документите са попълнени правилно и да изпратим документ с доказателство, че сме с двойно гражданство и кога сме напуснали страната. От бургас нямам емайл за мен. Явно в различните дирекции работят различно или тълкуват закона различно.
December 20 at 4:32pm via mobile • Like
Maria Stoyanova явно някъде служителите имат ум и го използват! Хасковлии са късметлии Дори не са ви питали за електронен подпис, супер!
December 20 at 9:58pm • Like
Ilian Mechkov Всичко е много произволно и зависи на лелката която получи писмата както винаги.... Аз изпратих писмата преди 2 месеца и още нищо не е отразено. Приятели пуснаха преди месец и вече задълженията са им изчистени в нап.бг... Може би трябва да изпращам декларацията на всеки 2 седмици пък белким успее да мине при лелката
December 21 at 2:42pm • Like • 2
Пишева Венета Как трябва да постъпят хиляди българи, които са нелегални емигранти в САЩ и са с документи с изтекъл срок на валидност?!?!?
December 23 at 3:16pm • Like
Krasimir Dimitrov Много кофти положение...........See Translation
December 24 at 5:38am • Like
Ricci De Conti da go duhat i ot zdravnata kasa i ot opravlenieto!! na nikoi kinti ne kiha, she mi praviat te durjaven reket!! purvo da si platat horata deto jiveiat v Bulgaria!
December 24 at 7:06pm via mobile • Like • 1
Vasil Nikolaev Atanasov she im varnem BG pasporta to taka ili ina4e nqma nikakva polza ot nego v bg taka ili ina4e e po dobre da vlizash kato 4ujd grajdanin i kato turist i da prebivavash vremenno
December 24 at 10:13pm • Like
Vladimir Milchin Учудващо, колко нагла може да е една пропаднала и корумпирана здравна система в една милиционерско мутренска държава...
December 26 at 6:40am • Like • 5
Silviya Nedyalkova Здравейте приятели!Прочетох информацията,която е публикувана в НАП за освобождаването от ЗЗО и доколкото разбрах,ако си забравил да пуснеш такава декларация и си заминал в чужбина,може само с пълномощно да се подаде това зявление и декларация от твое.Някъде под друга статия прочетох коментар ,че може брат,сестра ,майка да я подаде без пълномощно и се чудя кое от всичко е истина?
December 27 at 4:39pm • Like
Ginka Dugmore tova sa pulni gluposti! Proverihme!
Ginka Dugmore samo striaskat horata i se chudiat otkude da izmuftat pari
Friday at 2:14pm • Like
Rossen Slavev Глупости, и посочените форми са сгрешени,проверих на място.
Saturday at 6:24am • Like
Lo Stoyanova That's total BS. If you have declared your residency abroad, nobody is going to ask you to pay anything. I checked a few days ago and a tax agent told me there is no such new law. This is total nonsense
Saturday at 10:45am • Like • 1
Marieta McGraw Bъпросът е как изобщо ще ни накарат да платим. Кой ще се хване на капана и ще плати. Реторичен въпрос
Saturday at 12:26pm • Like
Mariya Tsvetanova Попълваме декларации като луди за щяло и нещяло..
Saturday at 10:12pm • Like
Съгласен Несъгласен
1
1 2 3 next общо: 28 | показване: 1 - 10

Направете Вашия коментар

Моля, впишете кода, който виждате на изображението:

  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст
Теми
Newsletter
Powered by Vivvo CMS v4.7