100-годишнина от откриването на златното съкровище и гроба на Хан Кубрат

Начална страница | Свят | 100-годишнина от откриването на златното съкровище и гроба на Хан Кубрат

Събират се средства за изграждане на Мемориален комплекс „ХАН КУБРАТ”

Историята трябва да се знае и изучава за да градим своето настояще и бъдеще. Трябва да обичаме своето минало и да се гордеем с него.

Пет са големите прабългарски съкровища. Всички те маркират значими битки и територии, където водещи роли са имали великите властелини на старите българи. Всички те са пръснати по света - едни са в музеи, други в частни колекции. У нас се съхраняват само копия на някои от тези образци. 

Златните колекции на българските владетели от ранното Средновековие не са просто древни иманета, те носят важни политически послания, твърдят учените. Съкровищата са мерило за властта, престижа и възможностите на държавния глава. 

Преди сто години през месец юни 1912 г. в крайбрежните пясъци до река Ворскла край с. Малая Перешчепина, Полтавска област в  Украйна е открито едно от най-богатите съкровища в световната история от десетгодишното пастирче Фьодор Деркач. Влетяло като хала в къщата на родителите си с вик: "Злато, мамо, много злато, в степта има много злато!" Малкият размахвал във високо вдигнатата си ръка искряща от блясък, макар с още полепнала по нея пръст, златна чаша. А цялата история започнала с детски ужас от бащин бой. На връщане от паша едно от телетата пропаднало в яма край пътя по брега. С големи усилия Фьодор и приятелчето му Иван Маджар го изтеглили от нея и... се вцепенили. Под краката на уплашеното животно блестяли златен къс, малка златна табла и няколко чаши. Мълвата за несметното богатство с бързината на светлината се разчула из селото и жителите му хукнали към реката с кирки, мотики и брадви. След час нямало дом без купчина предмети от нечуваното съкровище. Единствено селският учител Виктор Парихин запазил трезв разсъдък, впрегнал каруцата, в луд галоп се озовал в Полтава. Там съобщил в градския музей и съвета за чудната находка. 

Съкровището на Хан Кубрат е най-голямото в ранното Средновековие.Съдържа над 800 предмета. Златото в него надхвърля 25 кг, а среброто - 50 кг. 

Малкият Кубрат е възпитан в двора на византийския император в Константинопол. Византийските, арабските, старобългарските исторически източници с любов и уважение разказват за този владетел, за приетото от него християнство през 612 г. в Константинопол и присвоеното му високо звание - патриций. Кан Кубрат е бил умел държавник, силна и високообразована личност с голям авторитет. Той е успял да обедини българските племена северно от Кавказ и Черно море и да ги превърне във фактор на международната сцена. Завещава на своите синове да не се разделят, за да “не робуват на друг народ”. Обединявайки сили те са успели да създадат една от първите ранносредновековни държави и да дадат писменост на руснаци, украинци, белоруси, сърби. Английският изследовател, Арнолд Тойнби пише в 12-томното си издание за историята на народите, че в света е имало 21 цивилизации. Една от тях е българската. Разширявала границата си  посредством своето силно културно влияние. Простирала се е от Белград до Крим и от Карпатите до Бяло Море наричано в древността Тракийско.. 

На 17 септември 2011 г. тържествено се отбеляза  десетата годишнина от откриването паметника на Хан Кубрат по инициатива на г-жа Дора Костова, главен редактор на в-к „Роден край” и г-н Николай Габер, Президент на Събора на българите в Украйна.

По инициатива на Новосанжарската районна държавна администрация и на Международния благотворителен фонд «Хан Кубрат» ( учреден от граждани на Република България и Република Украйна, с активното съдействие на Посолството на България в Украйна) в продължение на традицията, с начало поставено през 2001 г., на срещата в Нови Санжари от 17 декември 2011 г. бе взето решение да се организира честване 100-годишнината от разкриването на златното съкровище и погребението на Кан Кубрат. Беше отчетено, че провеждането на събори допринася за съхраняването на братските отношения между украинския, българския и другите народи, формирали се на базата на Стара Велика България.

На 18-ти февруари в Посолството на Република България  в гр. Киев се състоя работна среща на която се  постави начало на изграждането на Международен Организационен комитет по случай честването на 100-годишнината от разкриване златното съкровище и погребението на Кан Кубрат и построяване на Мемориален комплекс в с. Малая Перешчепина. Срещата откри Президентът на Международния благотворителен фонд «Хан Кубрат» г-н Румен Спасов. Присъстваха над 30 представители на български организации от цяла Украйна, както  от Областната управа в Полтава и Районната администрация в Нови Санжари.

За ръководител на Организационния комитет единодушно бе избран г-н Николай Габер, Президент на Събора на българите в Украйна и се реши честването да се състои на 17, 18 и 19 август 2012 г. по време на известното Сорочинско изложение, което да се превърне в традиция с оглед на информационното отразяване на събитието, а така също осъществяване на взаимноизгодни и перспетивни контакти в различни области на бизнеса.

Инициативата за честването и изграждането на Мемориалния  комплекс е подета от Асоциацията на българите по света с Председател Проф. Александър Чирков.

На 10-ти март 2012 г. в офиса на Международния благотворителен фонд «Хан Кубрат», се състоя първото заседание на Международния Организационния комитет по подготовката на честванията, след което се проведоха заседания на 7 април и 19 май 2012 г.

На 6 юни 2012 г. в  Украинската информационна агенция / УКРИНФОРМ / се проведе пресконференция за представителите на медиите в Украйна.

http://presscenter.ukrinform.ua/presscenter-4178.html

http://presscenter.ukrinform.ua/inc/ajaxvideo.php?id=1185

http://photo.ukrinform.ua/ukr/current/indexa.php?asearch=TRUE&event_id=468633

Предстоят серия от пресконференции в България за българските медии.

 Непосредствено след събитието, организирано от г-жа Дора Костова, главен редактор на в-к “Роден край” по случай 100 годишния юбилей – «КУБРАТ СЪБИРА ПОТОМЦИТЕ СИ – 2012», събор, който от 2001 г. се провежда всяка година пред паметника на Кан Кубрат в с. Малая Перешчепина, Новосанжарски район, Полтавска област в памет на великото историческо минало, на 9 юни 2012 г. в Кметството се проведе заседание на Международния Организационен комитет , на което присъстваха представители на районната и областна администрации, кмета на селището и представител на Посолството на Република България в Република Украйна.

Изгражда се Български Организационен комитет с цел достойното участие на представители на България в честванията на 17, 18 и 19 август 2012 г. в Полтавска област. Към момента са се включили Областните и Заместник-областните управители на Бургас, София-област, Велико Търново, Плевен, Търговище, Шумен, Разград, кметовете на градовете Пловдив, Благоевград, Враца, Кубрат, Стражица и др., представители на науката, културата, изкуствата като: Акад. Антон Дончев, Леда Милева, Васил Михайлов, Нешка Робева, проф. Стоян Денчев,  проф. Аксиния Джурова, проф. Александър Чирков, проф. Емил Янев, Георги Йорданов, Съни Сънински, Драгомир Шопов, Тамара Бъртон /внучка на Джон Атанасов /, Иглика Неделчева /Директор на СПГЕ „Джон Атанасов”/, Иво Хаджимишев и мн. др.

Изпратени са  писма до:

1 Президента с молба честването на 17, 18 и 19 август 2012 г. да бъде под негов патронаж;

2 Премиера с молба да оглави българския инициативен комитет за достойното представяне на родината ни в отбелязване на тази знаменателна за всички българи годишнина; 

3 Ръководството на Народното събрание, 

4 Групата за приятелство България – Украйна в Парламента;

5 Министрите на външните работи; образованието; младежта и науката; културата; транспорта, информационните технологии и съобщенията; 

6 Председателя на Агенцията за българите в чужбина;

7 Сто кмета на общини и областни управители;

8 Ректорите на университети в страната;

9 Участниците в осмата Световна среща на българските медии и мн.др.

Ще бъде обявен конкурс за рисунка, стихотворение, разказ и есе на тема „ЗАВЕТИТЕ НА КУБРАТ”, който искаме да се превърне в традиционен. 

На 17, 18 и 19-ти август програмата на честването включва научна конференция и богата културна програма в Малая Перешчепина, Новые Санжары и Полтава. 

Отчитайки огромния  интерес на хората, които тръгват на тур из съкровищата по света, търсят легендите и свещените места считаме, че  изграждането на Мемориалния комплекс „Кан Кубрат” ще се превърне в кауза както на всички българи по света, така и на всички представители на народи, формирали се на базата на Стара Велика България. Целта ни е съхраняването на националната памет, превръщайки го в притегателен център за всички българи, един от символите на българската духовност. От всички точки на Земята, всеки българин поне веднъж в живота си да има възможност да се преклони пред паметта и величието на основателя на Стара Велика България!

С общи усилия ще превърнем това сакрално място, част от европейското наследство в притегателен  център за туристи, дейци на науката, културата и изкуствата от цял свят!

Международният организационен комитет отправя покана към всички българи по света да участват в тържествата на 17, 18 и 19 август 2012 г. в Полтавска област на Украйна. Надяваме се всяка българска общност да изпрати свои представители.

Обръщаме се с апел към представителите на българските  медии по света:

9 Да обявят кампания за събиране средства за изграждане на Мемориален комплекс  „КАН КУБРАТ”;

10 Да бъдат публикувани във всички медии по света журналистически  материали, посветени на 100-годишнината от откриването на златното съкровище и гроба на Кан Кубрат.

Обявена е кампания за събиране на средства за изграждане на Мемориалния комплекс „Кан Кубрат”. Разработени са и спонсорски пакети.

По всички въпроси относно: заявки за участие в честването, програма, настаняване, превеждане на средства, участие в строителството, идеи, въпроси и първите спонсори на:

www. kubrat.in.ua

e-mail: kan.kubrat.100.2012.org@abv.bg; spasov@kubrat.in.ua

Skype: kan.kubrat.100.2012.org     или      spasov_bre

+ 380 67 236 49 33 ; +359 889 888 772; +359 889 687 877; +359 9 888 19 739;

+359 2 44 30 663

Координатор на Международния Организационен комитет: 

Акад.Николай Габер

Президент на Международния Благотворителен Фонд „Хан Кубрат”: 

Румен Спасов

Координатор на Международния Организационен комитет за България:

Евгения Димитрова 

 

 *************************

 

Изгражда се Български Организационен комитет. 

Към момента са се включили Областните и Заместник областните управители на: 

Бургас- Константин Гребенаров и Златина Дукова; 

София-област-Красимир Живков ; Росица Иванова

Велико Търново- Проф.д-р Пенчо Пенчев ; Любомира Попова 

Търговище - Митко Стайков; Станчева

Шумен - Димитър Александров; 

Разград - д-р Валентин Василев ; Галя Георгиева;

Плевен - Иван Новкиришки

 Кметовете на градовете:

Кубрат - Ремзи Халилов; 

Пловдив - инж. Иван Тотев; 

Враца - инж. Николай Иванов; 

Благоевград- Атанас Камбитов; 

Стражица - инж.Детелина Борисова; и др.

Представители на науката, културата, изкуствата като: 

1. Акад. Андон Дончев

2. Проф. Аксиния Джурова

3. Проф. Александър Чирков

4. Васил Михайлов / актьор, изпълнител на ролята на Кан Кубрат /

5. Валентин Добрев

6. Вели Чаушев

7. Проф. Георги Бакалов

8. Проф. Григор Велев

9. Георги Йорданов

10. Драгомир Шопов – поет и писател

11. Елена Алекова – поетеса и писател

гл. редактор на в-к „Съвременно читалище”

12. Проф. Емил Янев

13. Евгени Чалъков – художник, Казанлък

14. Иво Хаджимишев - фотограф

15. Златка Бобева – художник, преподавател Бургас

16. Д-р Красин Химирски

17. Кънчо Кожухаров – писател 

/ „Последният лов на хана” – роман за Кан Кубрат /

18. Леда Милева

19. Милен Люцканов МВнР

20. Митко Щерев

21. Нешка Робева

22. Национално дружество „Традиция”

23. Роза Боянова – поетеса,Бургас

24. Светла Славеева – ръководител на НЧ „Д-р Петър Берон 1926”, гр. София

25. Стефан Стефанов – Кунино 

Директорът на професионалната гимназия по каменообработване

26. Съни Сънински / режисьор /

27. Тамара Бъртан (внучка на Джон Атанасов)

28. Татяна Черторицка (Президент на Женския конгрес на Русия) 

 

ОРГАНИЗАЦИИ:

 

Асоциация на българите по света

Българска академия на науките и изкуствата

Конгрес на българите в Украйна

МБФ ,,Хан Кубрат”

Събор на българите в Украйна

Редакция на вестник ,,Роден край” – от Украйна

Асоциация на българските общини – от Украйна

Българска организация ,,Родолюбие” – от Украйна

БФ ,,Наша Отчизна” – от Украйна 

Дружество на българите от Албания и Косово 

Асоциация на българите в Ломбардия – от Италия 

Асоциация приятели на българите в Отания – от Франция

Българска общност в Берлин – от Германия

Асоциация Балкан в Мадрид – от Испания  

Асоциация на българите в Банат – от Румъния

Асоциация на българите – от Македония 

Федерация на американските граждани от български произход – САЩ

АЗ МГИМО – България

НУСАНТАРА - България

Фондация „ТаНакРа”и др.   

 

Съставът на Международният Организационен Комитет е публикуван на сайта на МБФ Хан Кубрат:

http://www.kubrat.in.ua/

 

Оценете тази статия
2.50

Абонирайте се за feed-а с коментари Коментари (0 направен):

общо: | показване:

Направете Вашия коментар

Моля, впишете кода, който виждате на изображението:

  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст
Теми
Newsletter
Powered by Vivvo CMS v4.7