Как да се предпазите от хора, които практикуват право без лиценз?

Начална страница | Интересно | Консултации | Как да се предпазите от хора, които практикуват право без лиценз?
image

Помнете: Ако нещо звучи прекалено хубаво за да е истина ... то обикновено е така!

Материалът е представен от Американската Асоциация на Имиграционни Адвокати (Aila) Национален Комитет за Защита на Потребителите и за Борба Срещу Упражняване на Право без Лиценз  

Имате ли нужда от помощ при попълване на имиграционни форми или разбиране на процеса на имиграция в САЩ? Подновяването на зелената карта, кандидатстването за американско гражданство, или избора на правилния USCIS формуляр може да бъде сложно и може да има негативни последици , ако се прави преждевременно или без наличие на вярна информация.
Изборът на компетентно юридическо представителство в процеса на имиграция е почти толкова важен, колкото избора на правилната USCIS форма и попълването й правилно. Имиграцинната "помощ", която се рекламира по прозорци и фронтове, уеб сайтове, радиото или дори чрез познати, може да попречи на вашия случай.  

Такава помощ от тези, които наричат себе си нотариуси, имиграционни консултанти или имиграциони експерти, без да са обаче лицензирани от съответните власти да практикуват право в областта на имиграцията, е незаконна и е измама.

Тези хора ще ви таксуват пари, но те няма да предоставят помощта, от която наистина имате нужда. Вместо това, те често правят нещата по случая, които ще засегнат вашата възможност легално да емигрирате в Съединените щати и дори могат да предизвикат започване на процедура за депортиране срещу вас.
Дори и тези с добри намерения - приятел, вашият пастор, учител, член на семейството или член на персонала на благотворителна организацията - могат да ви причинят проблеми в бъдеще. Тези видове “доброжелатели” трябва да се ограничат до писане или превода на това, което вие им казвате и не трябва да Ви съветват за това какво ВИЕ трябва да кажете, или какви видове USCIS форми да се избират и представят на USCIS. За да намерите помощта, която ще ви донесе резултатите, които заслужавате, бъдете сигурни, че подбирате и работите с тези, които са лицензирани от правителството на САЩ да предлагат имиграционна помощ и представителство. Лицата, упълномощени да представляват чуждестранни граждани по имиграционни въпроси, са адвокатите, лицензирани от щата да упражняват адвокатската професия, и акредитираните представители от Борда на Имиграционите Обжалвания ( BIA ), които работат в организация с нестопанска цел. Въпреки това, някои шати, като например Калифорния, регулират "имиграционните консултанти ", които са не-адвокати , които обаче щата позволява да изпълняват определени функции, като например попълване и подаване на правителствени форми или приложения. Имиграционните консултанти не се изисква да имат диплома по право или друго подобно образование. Няма формални изисквания за човек да стане имиграционен консултант в САЩ , а също и почти никакви възможности потребител да получи възмездие, ако е получил лошо обслужване от такъв консултант. Това означава, че всеки може да се само-провъзгласи за имиграционен консултант. За разлика от тези консултанти , имиграционните адвокати са завършили обширно юридическо образование и обучение, преди да бъдат лицензирани да представляват клиенти, а акредитираните представители от Борда също трябва да преминат обучение и скрининг от Министерството на правосъдието, преди да получат акредитация. Тоест,“ имиграционен консултант” не е равностоен на адвокат или BIA упълномощен представител. Изборът да работите с адвокати или BIA акредитирани представители също ще ви предпази от тези, които имат измамни намерения и само ще ви вземат парите. 

Как можете да избегнете да бъдете измамени


• Не търсете помощ от "Notario", нотариус, или имиграционен консултант за юридическо съдействие по вашия имиграционен случай. В Съединените щати  нотариус, не е нито адвокат нито BIA акредитиран представител. Следователно, те не са упълномощени да предлагат правни съвети, нито да говорят от ваше име с правителствени агенции като Имиграционни служби ( USCIS ).

• Ако някой твърди, че той или тя е адвокат или BIA акредитиран представител, настоявайте да видите доказателство за тази титла. Адвокатите имат документи и дипломи , които удостоверяват, че имат лиценз да упражняват адвокатската професия и BIA акредитираните представители имат писмо, издадено от BIA, която е част от Министерството на правосъдието, което потвърждава тяхната акредитация . Моля, имайте предвид , че BIA акредитираните представители трябва да работят за организация с нестопанска цел, като католически благотворителни организации , например.

• Не позволявайте на никого да пази вашите оригинални документи, като например вашето удостоверение за раждане или паспорт. Тези които практикуват право без лиценз често държат тези важни документи като обезпечение за бъдещи плащания от вас.

• Никога не подписвайте USCIS петиция, формуляр, или приложение, преди да е напълно попълнено и никога не подписвай нищо, съдържащо невярна информация. Също така, никога не подписвайте нещо, което не сте прочели и не разбирате напълно. Ако имате езикова бариера , накарайте някой да ви преведе документа, преди да го подпишете.

• Искайте и съхранявайте копие на всичко, което представяте на USCIS.

• След като подадете молбата си или петицията, USCIS ще генерира разписка и ше я изпрати до вас. Пазете я! Тази разписка е доказателство, че USCIS е получил молбата Ви. Вие ще имате нужда от разписката и номера на разписката, за да поискате информация или да направите запитване за вашата молба или петиция.

• Никога не плащайте за закупуване на празни USICS формуляри. Въпреки че ще трябва да заплатите съответната входна такса, когато пратите молбата си до USCIS , самите празни форми са безплатни и достъпни за обществеността чрез www.uscis.gov/formularios, като се обадите на USCIS (1-800-870-3676), или чрез посещение на местния офис на USCIS.

• Търсете информация относно процеса на имиграция чрез държавни уебсайтове в САЩ. Тези които практикуват право без лиценз и акредитация често създават уеб сайтове, които съдържат сходни характеристики с официалните сайтове, но те не са легитимни. Един от начините да се гарантира, че на началната страница на сайта, който посещавате, е уебсайт на държавна институция е да се търси уеб адрес, завършващ на ". gov".

• Посетете сайта www.StopNotarioFraud.org който беше създаден, за да разпространява информация сред обществеността по отношение на измамни тактики на неоторизирани практиканти по отношение на членове на имигрантските  общности в Съединените щати. Там ще намерите клипове на няколко езика, с участието на реални имиграционни адвокати, които дават съвети за това как да се защитите срещу неоторизирани практиканти и имиграционни измами и да бъдетe добре информирани потребители. Тези адвокати също така обясняват разликата между ролята на "notarios" в Съединените щати и нотариусите в други страни.

Докладвайте измамите от неупълномощени практиканти!

Практикуването на имиграционно право, когато човек не е адвокат или BIA акредитиран представител е незаконно. Ако сте били жертва на този тип имиграционна измама , е важно, да докладвате на Федералната комисия по търговията ( FTC ) или до главния прокурор във вашия шат. Отидете на ftc.gov/queja ( или се обадете на 1-877-382-4357).Федералната комисия по търговия не разглежда индивидуални жалби, но ще записва оплакванията в защитена електронна база данни, която се използва от правоприлагащите органи от цял свят, които включват федералните, щатските и местните прокурори и служители на реда, които идентифицират тенденции в измами и развиват случаи. Можете също така да подадете жалба анонимно или в полза на друго лице, ако той или тя не иска да го направи. Можете също така да посетите сайта www.StopNotarioFraud.org за повече информация за това как и на кого да се докладва измама от неупълномощени лица, които практикуват право без лиценз. Колкото повече информация можете да предоставите, толкова по-полезна ще е за властите когато разследват вашата жалба. И федералните и щатските следователи ценят представянето на възможно най-много информация във вашата жалба.

Как може да сте сигурни , че получавате Оторизирана, Квалифiцирана Правна консултация ?
Задавайте въпроси!

•Дали този човек е лицензиран доставчик на правни услуги ?

--Адвокат - Къде е той / тя лицензиран ? Винаги проверявайте пълномощията
http://www.dmoz.org/Society/Law/Organizations/Bar_Associations/North_America/United_States//

--BIA акредитиран представител - Ако лицето твърди, че е BIA упълномощен представител , той / тя работи ли с легитимна организация с нестопанска цел , признати от EOIR ?
http://www.justice.gov/eoir/ra.html

•Ако използвате сайт , има ли име на домейн / URL да заваршва на ". GOV"?

•Не плащайте никакви пари , докато не получите ясен договор за адвокатски услуги.

•Разберете, всичко, което подписвате - никога не подписвайте празен или непълен документ.

•Поискайте и запазете всичките си постъпления (включително тези от USCIS).

•Попитайте за копия на всичко, което се подава от ваше име.

•Дръжте си оригиналните документи (паспорти, свидетелства за раждане , и т.н.)

•Никога не плащайте за формуляри - те са безплатни ! Виж www.uscis.gov.

• Не вярвайте на грандиозни обещания или гарантирани резултати.

•Стойте далеч от notarios, визови консултанти и всеки, който не е правилно лицензиран- тези хора не са адвокати или упълномощени да Ви представляват.

•Уверете се, че винаги се срещате/говорите с адвоката си директно.

•Помнете: Ако нещо звучи прекалено хубаво за да е истина ... то обикновено е така!

Disclaimer: Тази статия е само за информационни цели, а не цели да предостави  правни съвети . Свържете с адвокат, за да получат консултации по отношение на всеки конкретен въпрос или проблем. Изразените мнения са становищата на автора (авторите).

Горният материал на Американската Асоциация на Имиграционни Адвокати ( Aila ) е предоставен специално на в. "България СЕГА" за публикация.


Оценете тази статия
4.00

Абонирайте се за feed-а с коментари Коментари (0 направен):

общо: | показване:

Направете Вашия коментар

Моля, впишете кода, който виждате на изображението:

  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст
Теми
Newsletter
Powered by Vivvo CMS v4.7