Кои случаи се считат за измамни от съда при банкрут

Начална страница | Интересно | Консултации | Кои случаи се считат за измамни от съда при банкрут

Въпроси към адвоката ЯНА ТРИФОНОВА

 

        Често пъти физическо или юридическо лице подава молба за банкрут, целейки да облекчи финансовите си задължения.
        При подаването на молба в съда за банкрут, финансите и имуществото на длъжника стават открити за преглед от съда и попечителя, назначен от съда.Попечителят има право да анулира тези транзакции или прехвърляния на имоти или друга налична собственост, за които се съмнява, че са направени с цел укриване на активи от кредиторите, ощетявайки ги по този начин, като ги лишава от разплащане. Тези транзакции се считат за измамни трансфери.
        При отваряне на дело за банкрут се подава петиция с редица прикачени файлове, изброяващи всички налични имоти, парични средства, лични принадлежности, автомобили и друга собственост. Също така се описват всички задължения към кредитори.
        Попечителят, назначен от съда има право да отмени всички трансфери, направени през последните 90 дни преди подаването на петицията, независимо дали са направени с добри намерения или не. Ако той прецени, че определен кредитор е облагодетелстван повече от другите, може да отмени всички плащания към него през последните 90 дни и да разпредели средствата между всички кредитори.
        Ако длъжникът е прехвърлил собственост на роднини, близки или приятели през последната година преди подаването на петицията и попечителят прецени, че това е направено с цел укриване на имущество, той може да развали тези транзакции. Попечителят обръща специално внимание на това, дали прехвърлянето е било под формата на продажба или подарък и ако е продажба, дали е била на пазарна цена или просто символична сума и къде са отишли средствата от продажбата. Също се взема под внимание финансовото състояние на длъжника по време на прехвърлянето – ако той е бил несъстоятелен и е знаел, че има задължения, които не може да изпълни и въпреки това е прехвърлил имуществото, попечителят най-вероятно ще го отмени.
        Не всички трансфери на имущество, направени с цел то да не бъде достигнато от кредиторите се считат измамни. Под внимание се взимат следните фактори:
-    дали е трансферирано на член от семейството;
-    дали трансферът е бил укрит;
-    дали, въпреки трансфера, длъжникът е запазил контрол върху собствеността;
-    дали длъжникът е бил несъстоятелен в момента на трансфера;
        Съществуват два вида измамни транзакции:
1.    Умишлена измама:
-    направена по-малко от година преди отваряне на делото за банкрут;
-    направена с цел измама на кредитор;
2.    Конструктивна измама:
-    имуществото е продадено, но за по-малко от реалната му пазарна цена и
-    длъжникът не може да си покрие задълженията по време на прехвърлянето или като резултат на прехвърлянето;

        Моментът, в който е осъществен трансфера е важен, тъй като съдът може да отмени сделки, направени по-малко от 1 година преди отваряне на делото. Някои сделки (сделки с недвижими имоти) отнемат време. Ето защо е важно кога точно е приключила сделката, а не кога е започнала.
        Ако сделката се счете за измамна, попечителят има право да вземе собствеността или нейната пазарна цена и да я включи в останалата собственост на длъжника.
        Съществуват две малки изключения, когато съдът не може да развали сделка – когато тя е направена с добросъвестен купувач, който не е наясно със състоянието на длъжника; когато собствеността е значително подобрена и в резултат на това, цената и се е повишила значително.
        Ето защо е важно, преди да предприемете стъпки по прехвърляне на собственост, да се консултирате с адвокат, за да избегнете измамни трансфери.

Изпращайте нови правни въпроси на editor@bulgariasega.com
или се свържете директно с ЯНА на iana@trifonovalaw.com

Ред. Бел. Материалът съдържа обща информация и не е предназначен за решаването на конкретни казуси. За конкретни казуси се обръщайте директно към адвокат.
 
Яна Трифонова
В.”България СЕГА”
www.Bulgariasega.com


Оценете тази статия
2.50

Абонирайте се за feed-а с коментари Коментари (0 направен):

общо: | показване:

Направете Вашия коментар

Моля, впишете кода, който виждате на изображението:

  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст
Теми
Newsletter
Powered by Vivvo CMS v4.7