Закон за обявяване на фалит/банкрут - Член 7 (за частни лица)

Начална страница | Интересно | Консултации | Закон за обявяване на фалит/банкрут - Член 7 (за частни лица)

Алтернатива за хора, които не могат да изплащат задълженията си

Ако дадено физическо лице има забавяне по отношение на изплащането на своите задължения и се очаква да не може да извърши тези плащания в срока, в който са дължими, е по-добре да предприеме мерки, отколкото да остави финансовото си положение да се влоши още повече. За много хора, решението на финансовите проблеми е обявяването на фалит, законова процедура във федералния съд, която позволява на задлъжнялото лице да бъде освободено от задължението да заплати някои или всички свои дългове. 

Огромното мнозинствo от случаите на фалит са тези, предмет на Член 7. Член 7 често се нарича ликвидационен фалит. На него се позовават предимно лица, които просто искат да се оттърват от задълженията си.  Когато длъжник започне процедура по Член 7, съдът по фалита назначава попечител (trustee), който да се разпореди със случая. Длъжникът предава част от или всичките си задължения и активи на попечителя, който ликвидира собствеността чрез продажба, след което разпределя приходите от разпродажбата между кредиторите. 

Съгласно законите на Щат Илинойс, лице, което започне процедура за обявяване на фалит по Член 7, има право да задържи собствен капитал $7,500 в недвижимо имущество (жилище), до $1,200 в стойността на автомобила си; до $2,000 в лични вещи, като кеш или мебели; всичките си необходими дрехи, книги, семейни картини; до $750 в уреди, професионални книги или инструменти; и всички професионално предписани здравни помощни средства за самото лице или за членовете на семейството му. Тези активи се наричат освободени активи. Лицето, започнало процедура за обявяване в несъстоятелност трябва надлежно да изиска тези освободени активи при делото за несъстоятелност.

Стъпка 1: Молба и приложения 

Дело по Член 7 започва, когато длъжникът подаде молба пред съда за фалит. Всяко физическо лице, сдружение или корпорация, може да подаде молба по Член 7, независимо от сумата на задължението, и независимо дали длъжникът е платежоспособен или несъстоятелен. Молбата трябва да бъде подадена в съда, обслужващ района по местоживеене на длъжника или по адреса на регистрация/управление на компанията, или по местонахождение на активите.  

Стъпка 2: Преустановяване 

С подаването на молба от длъжника, всички вписани кредитори преустановяват опитите си да съберат дължимите им вземания. Това преустановяване възниква автоматично, без да е необходимо правно действие, макар че съдът обикновено уведомява кредиторите за подаването на молба. Преустановяването е в сила от момента на подаване на молбата, дори и кредиторите да бъдат уведомени по-късно. За времето, в което преустановяването е в сила, кредиторите по принцип не могат да започнат или продължат дела срещу длъжника за взимане на задълженията. Съдебни дела, действия за запор, дори и тебефонни обаждания на длъжника, трябва да бъдат преустановени. 

Стъпка 3: Среща с кредиторите

След като длъжникът подаде молба по Член 7, съдът назначава попечител, който да се разпорежда с делото и да ликвидира активите. Обикновено попечителят организира среща с кредиторите, на която присъстват длъжникът, адвокатът на длъжника, и кредиторите. Длъжникът е задължен да присъства на тази среща. Кредиторите могат да присъстват, за да зададат въпроси, да разгледат документи, свързани с финансовото състояние на длъжника и собствеността му. 

Стъпка 4: Възражения 

След срещата с кредиторите, самите кредитори имат право да подадат искове срещу длъжника пред компетентния съд. Ако в случая има неосвободени активи, които не са използвани за гаранция, то тези активи ще се използват за удовлетворяване на основателни искове. 

Стъпка 5: Ликвидация, изплащане и препотвърждаване 

Основната роля на попечителя е да разпродаде неосвободените активи на длъжника така, че да се постигнат максимални суми за кредиторите, с които да удовлетворят своите искове. Приходите от активи, предмет на гаранция или залог, като ипотека, се използват за удовлетворяване на дълга конкретно по този актив.  Фалитът по Член 7 приключва, когато попечителят продаде имуществото на длъжника, разпредели паричните средства на кредиторите и ликвидира останалите задължения. Ликвидирането на задължение анулира останалото лично задължение на длъжника по дълга. Определени артикули не са ликвидируеми и следователно фалитът не ги засяга по никакъв начин. Неликвидируемите дългове включват: 

Издръжка за дете 

По-голямата част от данъчните задължения

Повечето студентски заеми

Отговорност за щети в резултат на преднамерени или злонамерени действия. 

Кредиторите могат да поискат съдът да откаже ликвидация на дълга на определен длъжник. Основанието за отказ е доста ограничено и рядко се приемат молби за отказ. Основанията за отказ включват:  

Длъжникът не съумява адекватно да обясни загубата на активи 

Длъжникът е лъжесвидетелствал или не е изпълнил решения на съда. 

Длъжникът чрез измама прехвърля, укрива или унищожава собственост, която трябва да е част от имуществото. 

Тъй като един обезпечен кредитор има права, които му позволяват да влезе във владение на заложена собственост, длъжникът може да желае да препотвърди даден дълг, дори и след като е бил ликвидиран, ако желае да си запази собствеността. Препотвърждението е споразумение между длъжника и обезпечения кредитор, според което кредиторът се съгласява да не упражнява кредиторското си право да влезе във владение на даден актив, докато длъжникът прави съответните плащания.  

Длъжникът трябва да изчака шест години преди да има право отново да подаде молба по Член 7. 

Прехвърляне за избягване на изгубване на актив при фалит 

Някои прехвърляния и трансфери, които са валидни извън контекста на фалита, са невалидни при фалит. Кодексът за фалита упълномощава попечителя в банкрут да обяви за невалидни определени трансфери, направени преди процедурата за фалит.  

Незаконни прехвърляния

Унифицираният закон за незаконните прехвърляния има за цел да премахне всякакви помисли от страна на длъжника за укриване на собственост чрез прехвърлянето й на родственик, например, преди обявяване на фалит. Всякакво прехвърляне на имущество на длъжника, направено в рамките на 90 дни преди започване на процедура за фалит, се разглежда внимателно от Съда по фалита. Ако съдът реши, че длъжникът е направил опит да измами кредиторите чрез продажба на имущество на цена, по-ниска от пазарната, съдът има право да разпореди този имот или други активи да бъдат предадени на попечителя. Нищо, продадено на разумна пазарна цена преди процедурата за фалит, не може да бъде иззето от съда, съгласно разпоредбите на Унифицирания закон за незаконните прехвърляния.  

Преференции 

Преференция възниква, когато даден длъжник третира някой от кредиторите си по-благоприятно от друг. Например, ако длъжник, имащ само $100, дължи по $100 на кредитори А и В, и изплати задължението си към А напълно, без да остави каквото и да е за В, кредитор А получава преференция. Фалитът не одобрява преференции, ако са на лице следните условия:  

Трансферът е в полза на кредитор 

Извършваният трансфер е за задължение, направено преди завеждането на процедура за фалит

По време на трансфера, длъжникът е в несъстоятелност 

Трансферът е направен 90 преди началото на процедура за фалит или една година преди процедурата, ако е направен на вътрешно лице, като родственик или директор на корпоративен длъжник. 

Кредитори, които получават преференции, могат да бъдат принудени да ги върнат към имуществото на длъжника.  

  

Disclaimer: Горната статия съдържа обща информация и няма за цел да реши конкретен проблем. За конкретни казуси се обадете на лицензиран експерт!

 

Адвокат Яна Трифонова 
Тел. 877.577.4010
Специално за в. “България СЕГА”
www.bulgariasega.com

 

Оценете тази статия
4.00

Абонирайте се за feed-а с коментари Коментари (2 направен):

тодор петров на 04 Февруари, 2013 07:07:02
avatar
това измислено правителство ако приеме закона всички ще разберат че на практика балгариа вече е фалирала 58
Съгласен Несъгласен
0
Sonia Gradetzki на 03 Юни, 2012 11:04:45
avatar
Advokatite s koito rabotq she vi dadat 25%OFF ot sumata.
http://www.greatworkplan.com/soniagradetzki/
CALL me FOR DETAI.......:-))))
Съгласен Несъгласен
0
общо: 2 | показване: 1 - 2

Направете Вашия коментар

Моля, впишете кода, който виждате на изображението:

  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст
Теми
Newsletter
Powered by Vivvo CMS v4.7