Служителите - клиенти

Начална страница | Интересно | Гледище | Служителите - клиенти
image

Да работиш в чужбина за български работодател е привилегия и отговорност. Защо?
Работих в един магазин, който предлага български стоки. Естествено основната цел беше да задоволим потребностите на нашите съграждани, но там е и мястото, където е съсредоточено нещо - българският дух. Затова не се възприема като магазин, а като център на българския манталитет /начин на мислене, обусловен от степента на културното развитие на отделния човек/.
Какво искат клиентите? Качествена стока с добър търговски вид, традиционен български вкус и добро обслужване. Каква е причината да има различни клиенти?  Потребителите искат гарантирано качество на храните. В техните желания има известни нюанси: някои твърдят, че ще купуват тези продукти независимо от цената им. Най-често това са хора в активна трудова възраст - между 21 и 69 години, и с жизнен стандарт над средния. По някои косвени индикатори може да се съди, че освен материалните възможности за поведението на потребителите, има значение и грижата за собственото здраве, както и за това на близките, особено на децата и подрастващите.
За да запази своята конкурентноспособност, фирмата се адаптира към променящите се нужди на пазара, като предлага продукти с висока полезна стойност и изгражда добри партньорства. Желанието за промяна води до усилено търсене на решение. Възникват множество идеи. Намирането на онази идея, която ще даде предимство на фирмата, това е пазарът, т.е. това са количеството платежоспособни потребители, които са готови да платят и са съгласни да продължат да плащат отново и отново за новия ни продукт. Задоволяването на нуждите на общността се получава с осъществяване на нови идеи, носещи печалба и създаващи нова стойност чрез положителна промяна в организацията, обществото или пазара.

Промяна е дългосрочна и ефективна, когато усилията, които полагаме за клиентите е със същата тежест, като усилията които полагаме за служителите. Ако искаме да бъдем водещи в бранша, трябва да поставяме грижата за служителите в центъра на това, което правим.

Какво искат те?
Качествена работна среда – правилен избор на лидерски стил. Емоционалното състояние на ръководителите влияе силно на неговите сътрудници. Мениджърът също е човек, който не е всесилен и всеможещ, винаги прав и винаги знаещ. Да казваш "не знам", "не мога" и "сбърках" е най-добрият подход. Илюзията за непогрешимостта на "началника" в нашата култура служи за оправдание на едно неефективно схващане за ролите, което води до натрупване на излишни отрицателни емоции. Даниъл Голман описва шест емоционални лидерски стила: визионер, наставник, партньор, демократичен, амбициозен и авторитарен лидер. Мениджърът трябва да използва всички стилове в зависимост от ситуацията.
Работната атмосфера в чужбина е различна от тази в нашата страна. Част от ежедневния живот на служителите преминава във фирмата, където те полагат своя труд срещу определено възнаграждение. Много често работещите в такава фирма живеят с нагласата, че там са временно и продължават търсенето на подходяща за техните компетентности работа и напускат, защото търсят по-високо заплащане. Има и такива, които нямат самочувствие, или не знаят английски език. Те правят компромиси, защото не са готови за промяна. Ако компанията обърне сериозно внимание и изследва служителите като клиенти, може да открие подходящи качества от натрупания опит в други организации. Дайте възможност на такива служители да се отпуснат, да изразяват гласно техните подходи в дадена ситуация и ще бъдете изненадани от идеите, които ще донесат добавена стойност за фирмата. Първото впечатление е най-важно. Когато постъпват на работа новите работници имат нужда от обучение. Моят личен опит показва, че много често най-добрите специалисти, не са добри обучители. Затова разберете кой обяснява добре и му възложете тази отговорна задача. Печелите двойно, бързо придобиване на необходимите умения и удолетвореността на обучителя.
Здравословни и безопасни условия на труд - безопасното работно място означава място, свободно от насилие и негативни влияния, които могат да отвличат вниманието от отговорностите ни. От една страна е нашата собствена безопасност или безопасността на другите по време на работа, от друга – имуществото на собственика и неговата репутация. Да знам, че фирмите имат застраховка трудова злополука и професионална отговорност. Питам се каква ще бъде цената за стреса на потърпевшите и техните близки. Как ще продължат работа другите служители, които са допуснали небрежност или не са помислили за евентуалните последствия.

Добро възнаграждение - обвързано с мотивиращи бонуси. Всеки човек, който работи във фирмата, може да бъде мотивиран, да се гордее с работата си когато е признат неговият принос. В последно време грижата за здравословното състояние на служителите, като допълнителни здравни осигуровки, дават сигурност и удовлетвореност.

Мениджмънтът е работа, докато лидерството е качество. Разликата между мениджъри и лидери e в тяхната реакция при възникване на дадена ситуация. Мениджърите се опитват бързо да решат проблемите – понякога преди дори напълно да са разбрали важността им. За разлика от тях, лидерите анализират ситуацията и дават посоката за решаването им.
Задавали ли сте си някога въпроса защо има мандатност при заемане на определени длъжности? Отговорът има своя собствена логика, а тя е инертност и липса на творчество.

Ваня СТАНЕВА
за в. „България СЕГА“


Оценете тази статия
4.00

Абонирайте се за feed-а с коментари Коментари (0 направен):

общо: | показване:

Направете Вашия коментар

Моля, впишете кода, който виждате на изображението:

  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст
Теми
Липсват теми към тази статия
Newsletter
Powered by Vivvo CMS v4.7