Основни принципи на съвременния етикет

Начална страница | Интересно | Гледище | Основни принципи на съвременния етикет
image

•    „Златното правило в етикета се състои в това, че няма златно правило... Това, че няма златно правило, също е правило, само че не златно, а желязно.“ – Гилбърт Честъртън
•    „Етикетът е богатство и трябва умело да се използва като средство за равностоен обмен. Този, който има добри маниери, коже да извлече голяма полза от това, като укрепи репутацията си, а това е равносилно на препоръчителни писма за всички поводи.“ – Френсис Бейкън
•    „Когато искам да разбера колко умен или глупав, колко добър или ядосан е моят партньор и при това какво мисли, аз се старая да придам на моето лице точно такова изражение, каквото е неговото, а след това чакам да видя какви мисли и чувства ще се появят у мен.“ – Едгар По
•    „По думите на човека може да се заключи само като какъв иска да се покаже той, но какъв всъщност е той, трябва да се отгатне по изражението на лицето му, мимиките, произнасянето на думите, движенията, които той неволно прави.“ – Фридрих Шилер
•    „Не от чувство на доброта по отношение на другия съм кротък, миролюбив, търпелив и любезен – аз съм такъв, защото си осигурявам най-дълбокото самоутвърждване в това поведение.“ – Алберт Швайцер, носител на Нобелова награда за мир

Етикетът
Както казахме в предишния материал, етикетът  е своеобразен кодекс на добрите маниери и правила на поведение, приети от дадено общество. Правилата на поведение са валидни на работното място, в дома, на обществени места...
„Етикетът свързва вътрешния мир на човека с неговото външно проявление. Етикетът е знание за приличие, умение човек да се държи в обществото така, че да заслужи одобрението на другите и с никакви свои действия да не оскърби човешка слабост.“ Етикетът е самоуважение; етикетът е умение да се общува; в основата на етикета стои уважението към хората.
Разграничаваме дипломатически етикет, придворен етикет, военен етикет, общограждански етикет, но в рубриката ни „Изкуството да живеем етично“ ще разглеждаме многоаспектните теми, свързани с общогражданския етикет.
Етикетът е необходим във всяка ситуация от нашия живот. Същевременно има професии, за които той е особено важен и почти винаги влияе на успеха на  дейността. Към хора с тези професии се отнасят например политици, министри, дипломати, бизнесмени, адвокати, учени, хора на културата...
За всички нас е ясно, че колкото повече дадена личност се издига в професионален план и по-висок пост заема, толкова по-високи стават изискванията, които заобикалящите предявяват към нея. Със сигурност можем да кажем, че от знанията за правилата на етикета и от умението правилно да се използват в дадена ситуация зависи както репутацията на даден човек в съответна фирма или институция, в която работи, така и репутацията му в приятелски кръгове, кръгове на негови близки и други.
Съвременният етикет е наследил на практика традициите на всички народи по света, тръгвайки от дълбока древност и стигайки до наши дни. В основата му са залегнали правила на поведение, които са общовалидни за всички хора по света. Въпреки това всеки народ привнася към общия етикет допълнения или поправки, които са съобразени с национални традиции, обичаи, социална среда и други.

Основни принципи на съвременния етикет
Принципите на съвременния етикет се съблюдават по целия свят. Четирите фундаментални принципа са следните:
1.    Хуманизъм
Принципът на хуманизма е един от най-важните и включва в себе си редица морални изисквания, отнасящи се до непосредственото междучовешко общуване. Същественото за този принцип е изграждането и поддържането на нормални отношения с другите, което от своя страна е важна предпоставка за ползотворно сътрудничество.
Разглеждайки този принцип, трябва да имаме предвид също: вежливост, доброжелателност, деликатност, тактичност, внимание, сдържаност, приветливост, точност, скромност и др. Към тях причисляваме и деликатността, т.е. това качество, което е присъщо на добре възпитани и интелигентни хора. Казват, че „деликантостта е най-висшата степен на приветливост и учтивост“, а тактичността – това е умението да не поставяме събеседника си в неудобно положение; умението да изглаждаме неловки ситуации или най-общо казано; това е чувството за мярка, което е необходимо да се съблюдава в междучовешкото общуване; умението да се усеща границата. Тактичният човек винаги отчита ситуациите и се съобразява с възрастта, пола, общественото положение, темата на разговор, мястото на разговор и много други.
„Възпитаните хора уважават човешката личност и затова са винаги снизходителни, меки, вежливи и отстъпиви.“ – посочва Чехов.
А в какво се изразява точността? Тя е умението да се ценят словото и действията, да се изпълнява това, което е обещано, както и да се придържаме към поставени срокове.
В този контекст е необходимо да назовем и скромността. И въпреки че според някои скромността в днешни дни се тълкува като признак на наивност, неувереност, потиснатост, липса на самочувствие, то именно това качество показва достойнството на човека; умението му да се владее в различни ситуации; да не изтъква себе си като най-способен и да не счита постиженията си за велики - като посредством това той подчертава собственото си превъзходство пред другите.
Скромният човек е благожелателен и естествен. Той не изисква привилегии за себе си. В случай, че разполага с тях, не ги изтъква. Скромният човек знае, че има неща, на които няма право. Скромността е чистота и доброта. Добрият човек е скромен, скромният е красив, т.е. красотата е скромност. Макар и да има различни проявления, скромността се цени по целия свят. Скромността се вижда в общуването, в думите, маниерите, жестовете, мимиката, в тона на говор, походката, облеклото и др. „Нищо не е по-приятно от истинската скромност“  казва Джоузеф Адисън.

2.    Целесъобразност на действията
Когато говорим за целесъобразност на действията в контекста на съвременния етикет, трябва да имаме предвид това, че действията ни не трябва да бъдат еднозначни, а съответстващи на дадената ситуация. Много пъти ситуацията би могла да бъде нестандартна, дори абсурдна, но етикетът изисква проявяването на творчески способности и в най-неочаквани ситуации. Златният съвет е, че и в такива ситуации нашето чувство за хумор действа като еликсир.
Целесъобразността включва в себе си обаче и нещо друго: не само действия, които трябва да подхождат на дадена ситуация, но и удобство, т.е. необходимо е да се ръководим от това, какво е удобно за нас, но също така какво е удобно и за другите, дори другите трябва да поставяме на първо място.

3.    Естетическа привлекателност на поведението

„У човека всичко трябва да бъде прекрасно: и лицето, и дрехите, и душата, и мислите.“ – посочва Антон Чехов. „Красотата е в малките неща и в душата на големите хора“ бе казала друга известна личност.
Принципът на естетическата привлекателност на поведението е до такава висока степен важен, че на него се основават правилата на съвременния етикет. Единството на формата и съдържанието е отличителен белег на етикета. Ако би трябвало да посочим пример, можем да опишем следната картина: красиво облечен човек, който не разполага с добри маниери, няма приятни жестове, не проявява учтивост и добронамереност, не знае правилата за общуване. С държанието си такъв човек предизвиква неодобрението  на отсрещните.
Посоченият принцип повелява също отношенията между хората да бъдат красиво оформени, например да знаем как да подадем ръка при поздрав или сбогуване, как да се представим, как да благодарим, как да отправим или приемем комплимент, как да отстъпим място, кога да станем прави, кога да придържаме вратата отворена, как да разговаряме...

4.    Уважение на традициите в собствената страна, както и на традициите в страните, с чиито представители поддържаме делови контакти (както и неформални контакти)
Традициите се предават от поколение на поколение. „Традициите формират основите на поведението, които след това, преминавайки през филтъра на историята и културата, съставят основите на истинското етикетно поведение.“
Всяка уважаваща себе си личност трябва да уважава традициите в собствената страна. Същевременно, ако тя има служебни контакти с лица от други страни, е необходимо да знае и съблюдава традициите и в техните страни. Неспазването на този принцип би довело до нежелани недоразумения. Принципът трябва да се спазва и в случаите на неформално общуване.

•    „Добри маниери има този, който поставя най-малко хора в неудобно положение.“ – Джонатан Суифт
•    „Действията на някой друг не трябва да бъдат причината за твоите действия.“ – Далай Лама
•    „Първото и най-важно правило в живота е да се опитате да контролирате себе си.“ – Вилхелм Хумболд
•    „Нищо не може да се сравни с това да се върнеш на мястото, което намираш непроменено, за да откриеш начините, по които ти самият си се променил.“ – Нелсън Мандела
•    „Вярвам, че нищо не преминава безследно и че всяка най-малка стъпка има значение за сегашния и бъдещия живот.“ – Антон Чехов

Д-р Ваня Велкова
в. „България СЕГА“,
Берлин


Оценете тази статия
0

Абонирайте се за feed-а с коментари Коментари (0 направен):

общо: | показване:

Направете Вашия коментар

Моля, впишете кода, който виждате на изображението:

  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст
Теми
Липсват теми към тази статия
Newsletter
Powered by Vivvo CMS v4.7