Световните революции – опит за прогнози

Начална страница | Интересно | Гледище | Световните революции – опит за прогнози
image

Миналото и бъдещето на света винаги са вълнували човечеството. Приблизително преди 200 000 години в Етиопия се появява „Разумният човек“ (Homo sapiens). Той възприема технологията на живот по подобие на останалия животински свят. Неговото ежедневие се състои от два периода. Първият период включва търсене на храна и хранене, а вторият период е почивка  или сън. Преди 12 000 години този ритъм се променя с появяването на така наречения от нас „Революционен излишък“. Появява се излишък от храна, която може да бъде разменяна, т. е да бъде търгувана. Понеже видът на храната (наречена за краткост „стока“ или „продукт“) е разнообразна, се появява необходимост от универсален измерител за оценка на нейната стойност.
 
За универсален измерител на ценността на една стока се появява понятието Пари. Парите са помощно средство за оценяване на ценността на един продукт.
 
С появяването на парите технологията на живот на човека се променя и се появява нов, допълнителен период в живота на хората наречен „Търговски период“.
 
Първоначално парите имат като физически носител метал, хартия или други материали, а по-късно се появяват електронните пари, както и разнообразни платежни механизми.
 
Появяването на „Търговския период“ в живота на човека и създаване на разнообразни платежни механизми (обединени в понятието Пари) ще наречем „Първа световна (търговска) революция“.
 
Съществуването на разнообразни платежни механизми затруднява рационализиране на Търговския период в живота на човека. Един междинен етап в рационализиране на платежните механизми е премахване на националните валути и създаване на световна валута (например долар, евро, биткойн и други). Друг междинен етап в рационализиране на платежните механизми е премахване на физическите пари и въвеждането само на електронни пари т.е. създаване на единен (и единствен) платежен механизъм.
 
Въвеждането и използването като разплащателен механизъм само на електрони пари (т. е. когато се въведе само електронно разплащане) ще наречем „Втора световна (търговска) революция“.
 
Първата и втората световна търговска революция абсолютизират ролята на Парите в живота на човека. Парите стават универсално средство за постигане на желани цели. С помощта на пари може да се постигне всичко. Това се доказва чрез „Теорията на структурната чувствителност“, създадена от сръбския учен Кокотович в средата на шестдесетте години на миналия век .
Съгласно тази теория, в една голяма система, има едно звено в което има един параметър, които оказва най-силно въздействие на изхода на системата т. е. системата е най-силно чувствителна към изменението на този параметър. Ако приемем, че човечеството е една голяма система, в нея има едно звено, наречено финансова институция, в която има един параметър, назован Пари, който оказва най-силно въздействие на изхода на системата т. е. на човечеството.
Понятието Пари може да приравним условно с понятието Енергия.
Това означава, че Парите притежават „Енергиен ефект“ и с тяхна помощ може да се постигне абсолютното управление на целия свят. Всесилността и всевластието на Парите позволява ние да ги класифицираме условно като „Квази божествен параметър“.
При електронните разплащане е възможно да се осъществи централизирано управление на живота на човека в реално време, тъй като Парите са „Абсолютната енергия“, без която човека днес не може да съществува. Всеки момент, всека стъпка и позиция на човека може да бъде следена, управлявана и лимитирана „Енергийно“. Пред човечеството и пред всеки човек ще съществуват критерии, при изпълненията на които той ще ползва лимит от Абсолютната енергия. Ако човек не отговаря на определени условия и лимит, той трябва да преотстъпи място на личности с реални възможности, което ще се постигне чрез редуциране и оптимизиране на човечеството.
Търговският период в живота на човечеството се характеризира с появяването на поляризация между отделните личности. Ще се оформят две групи личности: Група личности с лимитирани финанси (енергия) и група личности  с неограничени финанси (неограничени енергийно) т. е. Абсолютизирани личности, които живеят на Абсолютизирано ниво.
 
Централизираното и лимитирано управление на човечеството ще обезсмисли съществуването на понятието Пари. Постепенно електронното разплащане ще превърне парите от финансов инструмент в „Инструмент на влияние“ със значение „Степен на влияние“ и ще придобие като разплащателна единица „Йерархичните пари“. Йерархичните пари ще се появят при значително доминиращо влияние на индивидите от Абсолютизираното ниво. Наименованието на йерархичните пари предлагаме да бъде Fil. Един Fil ще бъде равностоен на „Степен на влияние“ върху 1% от населението на планетата Земя или на 1% от територията на планетата Земя.
Ликвидиране на платежните механизми и появяване на понятието за мощ  с функция „Степен на влияние“ поставя началото на последната  „Трета световна (търговска) революция“
 
Ще има ли четвърта световна революция. Отговорът е – „не“, защото човечеството (Разумният човек) ще навлезе в своята трета, последна фаза от жизнения си цикъл - смърт, за да се появи след това „Божествения човек“.
Изводи
На основание на представения материал ние си позволяваме да предложим следните прогнозни изводи:
Първата световна пазарна революция започна при появяването на първия материален излишък  и създаване на разнообразни платежни механизми.
 
Втората световна пазарна революция ще се появи, когато като разплащателен механизъм започнат да се използва само електрони пари и се въведе само електронно разплащане.
 
Третата световна пазарна революция ще започне, когато се премахнат платежните механизми, а човечеството се управлява от параметъра „Степен на влияние“.

Проф. д-р Никола Чаракчиев
Български научен център – Чикаго
в. „България СЕГА“


Оценете тази статия
0

Абонирайте се за feed-а с коментари Коментари (0 направен):

общо: | показване:

Направете Вашия коментар

Моля, впишете кода, който виждате на изображението:

  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст
Теми
Липсват теми към тази статия
Newsletter
Powered by Vivvo CMS v4.7