За медийната гнус

Начална страница | Интересно | Гледище | За медийната гнус
image

Следва да се замислим над процесите на информационно въздействие на средствата за масова информация (СМИ) над милиони хора, както в на¬шата, така и в останалите страни. Схемата на управление трябва да ни бъде ясна. СМИ са субекта на управление. Всеки човек и цялото общество са обекта им на управление. СМИ не са самостоятелни, както за съжаление считат мнозина. Те са инструмент в ръцете на собствениците им. Веригата на управление на всички СМИ, ако вървим нагоре по нея, от звено към звено, неизбежно ще ни доведе до „световното задкулисие”. Някои журналисти не разбират всичко това. Но има достатъчно такива, които не говорят цялата истина, която я знаят отлично и може смело да ги наречем негодници, предатели и врагове на народа си.
Повечето интелигентни хора могат са¬мостоятелно да стигнат до извода, че темата за въздействие на СМИ върху хората и обществото е от огромна важност и тя трябва да се разяснява широко и всестранно, обяснявайки на хората всички хитроумни способи, използвани от представителите на СМИ за мамене и затъпяване на населението.
Сред всички съществуващи днес СМИ (телевизии, радиостанции, вестници, списания, интернет) особено място заема телевизията. Нейната отличителна особеност е в това, че тя едновременно в образ и звук привлича милиони хора към някакво събитие, явление, мнение на „авторите¬ти” и т.н., осъществявайки при това целенасочено тълкуване и коментиране на това събитие, или мнение. При това телевизията може, както да привлича внимание към някакво второстепенно явление или събитие, така и да отвлича от много по-важно събитие, изказване, мнение по обществено зна¬чим въпрос, а и просто да си премълчава за тях.  СМИ и особено телевизиите могат така да изкривяват и под¬насят даже правдива информация, че такова изкривено препод¬насяне ще работи не за достигане на истината и справедливостта, а ще работи точно за обратното.
Ярък пример за такъв изкривен подход към довеждане на инфор¬мация се явяват публицистичните телевизионни предавания от типа на „Господари на ефира”, „Открито” на Валя Ахчиева, на нарцистичния професор Ю. Вучков и редица други. Гледайте, какво става. Водещите в своите предавания говорят истината за това, как грабят, крадат и унищожават България. Гледа зрителя едно такова предаване за това, как крадат от бюджета и еврофондовете и си мисли: «Ето, браво! Наистина ги изобличават, и шефовете-крадци, и правоохранителните органи, които „покриват” този „бизнес”, и за прокуратурата, която това „не я интересува”, и за незаинтересуваността на общинската, или централна власт! Та нали след такова предаване те всички ще си получават заслуженото! И дори ще ги арестуват.  Само че, след това предаване на „Господарите” и на подобните формати нищо не става, никого не осъждат и никого не вкарват в затвора.. Най-много да му връчат „Златен скункс”.
Гледа чичо от село, или гражданинът предаванията как се краде златото ни в Челопеч, как с фалшив подпис се дава концесия в Трън от Долорес Ибарури (пардон Арсенова), назовават се имена, фамилии на чиновници, разкриват се механизмите на далаверата. И чичо си мисли: „Да-а-а, смелчаци са тези журналисти! Сега всички тези престъпници ще си получат заслуженото!”  Отново, нищо не става и всички чиновници-престъпници са си на длъжността, както впрочем и непосредствените изпълнители на грабежа и техните господари.
Гледа човек поредното предаване как престъпниците-чиновници разсипват БДЖ, оръжейния, или енергийния отрасъл, как некомпетентното им ръководство води до аварии и произшествия с човешки жертви. Отново назовават имена, фамилии, механиз¬ми за разсипване и разграбване на отрасъла, за безотговорност и безстопанственост, назовават имената на висшите длъжностни лица на държавата, отговарящи за организацията и реда в този отрасъл. И си мислим: „Какви храбреци са тези журналисти! Е, сега вече на всички тия негодници ще им се разгони фамилията!”. Отново никакви мерки не се взимат…
И ето, след гледането на серия от такива предавания, ние махаме с ръка, съпровождайки това с ругатни, и си мислим за себе си: „Ех! Пропадна България! Нищо не може да се направи с тези високопоставени негодници и крадци! Даже по телевизиите на цялата страна разказаха за това, как те крадат и безчинстват, а те били „чисти, като вода ненапита”?  Да-а-а … пропадна България”!  След такива разсъждения българина грабва шишето с ракия, трясва чашата  и „да им е… мамата на всички тях!”
Ето, резултата от информационното въздей¬ствие (т.е. управление) на „Господарите” и подобни на тях предавания. В какво се заключава този ре¬зултат? Какво му трябва на противника, който осъ¬ществява заграбването на чужда територия? За противника е желателно, ако може народа да гледа с пренебрежение на страната си, да се предаде, да отпусне ръце. Така, че за кого, за чии цели „работят” тези  предавания? Извода си направете сами.
Подобни предавания, статии във вестниците, списанията, речи на възмутените оратори по митинги, обръщения както на частни лица, така и на всевъз¬можни организации към висшите ръководители на страната, всичко това носи тираж и рейтинг за медиите! Но, от всичкото това отразявано „възмущение на народните маси” нищо не произтича! Всичко си остава каквото си е било! А резултатите от такова информационно въздействие (управление) са в три насоки:
1. Изпуска се парата на социалното напрежение през свирката на медиите.
2. Негодниците и престъпниците по всички места и нива на властта, виждайки безнаказаността на чиновниците на най-висше ниво, даже след разобличаването на престъпните им деяния пред цялата страна по националните обществени и частни канали на телевизиите, наглеят още повече.
3. На народа се насажда състояние на безизходност и безнадеждност и хората безпомощно отпускат ръце.
Всички тези резултати работят за националното и световното задкулисие. След техните предавания трябва да се крещи  от всички ни – ПРЕСТЪПНИЦИТЕ В ЗАТВОРА И КОНФИСКАЦИЯ НА ЗАГРАБЕНОТО!
За да се противостои на това въздействие и да се научим да разбираме скрития смисъл на поднасяната информация е възможно само при овладяване способността да я анализираме.
Друг пример на мощното информационно управляващо въздей¬ствие върху народа – това са всевъзможните предавания на „комиците“. Тези предавания вървят на екрана непрестанно. Такъв широк път им е даден не случайно! Защо? Та нали тези „смешници” подиграват злото, осмиват човешките пороци. Това лошо ли е? Фокуса тук се заключава в това,  че от осмиваните от „комиците” зло и пороци, реално в обществото те не изчезват. Подиграваните зло и пороци не престават да бъдат такива. Освен това, след представлението на „комиците” те не се възприемат като пороци и зло, които трябва да се изкоренят от обществото, а като нещо естествено. И фактически съвременните ни „комици” със своите изяви предават информация, тоест внушение към милиони телевизионни ¬зрители, пропагандиращо и насаждащо в обществото тези пороци. Ярък пример за това са представянето на скечове в „Шоуто на Слави” за актуални политици, дори премиер и президент. Същото правят и в „Шоуто на канала” по Канал 1. Това е пример за „комична активност”, на  актуалните ни любими и популярни актьори. Ами преди тях - Tошко Колев, Георги Парцалев, Калоянчев? Всеки в рамките на неговото разбиране може искрено да счита, че всеки от тях работи в името на постигане на цели, в името на своя народ, но в разбиране на всичко ставащо наоколо те ще работят за тези, които знаят и разбират повече от тях. Такава си-туация се реализира с безструктурния способ и от по-високи нива на йерархия от управлението на нашата страна.
Известно е, че с идването на Хитлер на власт в Германия гениалния Чарли Чаплин изигра ролята на Хитлер в „Диктаторът”. В този филм Хитлер беше представен на зрителите в комичен, смехотворен вид. След изглеждането на този филм в очите на милиони хора изверга Адолф Хитлер изглеждаше забавен малоумник, лековат и глупав фюрер на Германия и си съставиха мнение като за такъв. Хората от душа се смееха над ”този Хитлер”, изобразен от него. А само след няколко години милиони хора плакаха и се къпеха в кръв от злодеянията на Адолф Хитлер…
Така Чарли Чаплин неволно извърши нужното за „световното задкулисие”. Той предотврати възможността за формиране на съответстващото световно обществено мнение по отношение на Хитлер, предос¬тавяйки необходимото време за неговото затвърждаване в качеството му на вож¬д и подготовката му за война против Европа, която беше много нужна на световното задкулисие. За тези заслуги на гениалния комик Чарли Чаплин „задкулисието” му издигна паметник. И не в САЩ, където той смехотвореше, а … в Швейцария!
Друг пример на безструктурно управление. Той е много прост, но в наше време играе първостепенно и огромно значение на първо място по отношение към децата,  подрастващите и младежите. Това е телевизионната реклама. Представете си, че вашите вече поотраснали деца или внуци гледат по телевизията филм за национални герои, или за красива любов. И в един момент, когато героя на филма умира в сражение, или влюбените един в друг млади хора се целунат за пръв път в живота, в този момент филма се прекъсва и на зрителите им показват една от друга по-тъпи реклами на бира „Загорка”, на памперси, на меката „Емека”, или някаква друга глупост. Какво става в този момент със зрителите?
Първо, притъпява се остротата на възприятие на емоционално напрегнатия момент от филма, рязко се снижава неговото възпитателно въздействие върху зрителя. Тоест заложеното във филма управляващо въздействие се размива,  ликвидира се напълно и се заменя с управляващото въздействие на рекламния сюжет.
Второ, накъсва се непрекъснатостта на възприятие на информацията във филма, накъсва се на някакви парчета, между които се набутва съвършено друга информация, не свързано се подава информационен ка¬лейдоскоп. Това  води към формиране у телезрителите на калейдоскопически идиотизъм. Такъв подход към рекламата позволява да се постави въпроса за нарушение дори на правата на човека.
А струва ли си да говорим за „Биг Брадър”, показваш наяве цялата човешка мерзост в порива към заветната парична награда и съмнителна 5 минутна медийна популярност. И за всички останали безсмислени и лековати формати, отвличащи вниманието от реалните въпроси, вълнуващи обществото.
Кой? Защо? На какво основание? Не съзнават ли представителите на СМИ това, че разпространяваната от тях информация към обществото се материализира в реалността. И всички тези отвра¬тителни и гадни образи, които те изстрелват в обществото, ще им се стоварят върху тях самите. И върху техните деца и внуци, доколкото тези представители на СМИ не живеят в облаците, а в това същото общество, сред тези същите хора, на които насаждат порочен начин на живот.
 
Светослав Атаджанов
Djani.blog.bg
за в. „България СЕГА“


Оценете тази статия
0

Абонирайте се за feed-а с коментари Коментари (0 направен):

общо: | показване:

Направете Вашия коментар

Моля, впишете кода, който виждате на изображението:

  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст
Теми
Липсват теми към тази статия
Newsletter
Powered by Vivvo CMS v4.7