Новият данъчен закон в транспортната индустрия

Начална страница | Интересно | Българи в Транспорта | Новият данъчен закон в транспортната индустрия
image

Ако сте собственник-оператор на камион ще намерите доста неща, които да ви зарадват в новият закон „Tax Cuts and Jobs Act“ от 2017г., който беше приет от Конгреса миналата година на 20-ти декември и бе превърнат в закон от президентът Доналд Тръмп на 22-ри същият месец.
Ако обаче сте шофьор който работи директно за компания (company driver), може би ще ви се наложи да вземете някакво лекарство за главоболие преди да сте се сблъскали с новите последици касаещи вашите такси от тук нататък.
Така поне твърдят някои от многото специалисти по данъчните плащания, които се опитват да анализира новият закон. Така или иначе данъчните фирми и счетоводните отдели на транспортните компании все още продължават да проучват и тълкуват новите правила, които са влезли в сила за 2018 г.
Говорителката на Асоциацията на Независимите Собственици-Оператори и Шофьори (Owner-Operator Independent Driver Association) Норита Тейлър изтъква:
„Ние не можем да бъдем напълно сигурни в бенефитите касаещи собствениците-оператори и няма да можем да кажем нищо със сигурност докато не завърши данъчният сезон и всички такси не са напълно платени.“ 
Американската Тръкинг Асоцияция (АТА) беше по-положителна в изказванията си. Президентът на тръкинг лобистите Крис Спиър посочи в блога си, че изследване проведено от АТА е открило, че повече от половината от фирмите с големи автопаркове се готвят да „вземат сумите, които им останат от такс-реформите и да ги реинвестират в нова екипировка. Това ще бъдат вложения в нови камиони, нови ремаркета и нови технологии в помощ на по-голяма безопасност, които при други обстоятелства те не биха си позволили.“
„В допълнение на директният ефект от тези инвестиции, нека не забравяме, че всеки път когато някоя индустрия влага пари в нова техника и технология или индивиди купуват нещо със суми които са им останали от капитални разходи или от стоки, в крайна сметка всички тези продукти най-вероятно ще бъдат доставени с камион, както това става ежедневно с 70% от товарите в САЩ.“
Макар че „очевидно всички данъкоплатци ще получат някакви бенефити от намаляването на данъците в отделните специфични рамки, дължащо се на по-малки дължими суми и по-висок доход, се казва в отчет на American Truck Business Services (ATBS), – но специално средният предприемач собственик-оператор, който има доход около $60,000 годишно, ще плати с $2,000 по-малко в такси и данъци благодарение на новите разпоредби. Шофьорите които работят директно за транспортни компании и имат годишен доход около $47,000, обаче ще трябва да платят средно $600 повече годишни данъци.“
ATBS е хай-голямата счетоводно-консултанска фирма в транспортната индустрия в САЩ, но дори и тя признава, че да се премине през многобройното количество информация на новият данъчен закон (само интродукцията е 75 страници) е живо предизвикателство дори за счетоводители ветерани.
ATBS признава, че макар първоначалното намерение на данъчните реформи да опростят данъчният закон, крайният ефект е точно обратен – налице е нова, много по-комплексна законова база.
Имало е добра воля в тази посока, както твърди Трой Хоган от транспотната група „Katz, Sapper and Miller“ със седалище в Индианаполис, но крайният резултат е доста далеч от първоначалната цел. Групата която той представлява е една от големите счетоводни (CPA) фирми, работещи с големи компании от различните отрасли в това число и транспортната индустрия.
 ATBS наскоро издаде ръководство за ориентиране в новото законодателство, използващо език „ базиран на текущата информация на разположение“, като терминологията в него постоянно се обновява и усъвършенства, за да се осигури едно по-добро разбиране на закона.
Марк Флинчъм главен партньор в „Katz, Sapper and Miller“ отбелязва, че Конгресът е предоставил право на Федералният Резерв да публикува интерпретации на новия закон. В следствие на това се очакват много скоро да се появат и някои подзакони и обновления.
Старият данъчен код не е бил променян от ранните ’80-те години на миналия век чак до сега и нововъведенията в него със сигурност ще имат ефект върху всички професионални водачи на моторни превозни средства.
Те включват, без да са лимитирани само до:
не специфизираните ежедневни (per diem) необлагани с данъци суми за шофьорите на компании, които не са възстановени от техният работодател; допълнителни 20% облекчения за квалифицирани данъкоплатци при определен бизнес доход; промени при кредитите и облекченията за някои компании, според типа на тяхната бизнес структура; нови граници за данъчни облекчения при закупуване на екипировка или при медицински разходи; нови условия за данъчни облекчения при така нареченото овехтяване (depreciation); нови данъчни изключения (tax exemptions); нови данъчни граници – и това е само началото.

Ежедневните разходи (per diem)Отменянето на „per diem“ разходите е най-притеснителното нещо, касаещо шофьорите работещи в транспортните компании. Новият закон не дава данъчни облекчения за ежедневните разходи на шофьорите, като в предишният закон този разход беше значителна сума, която можеше да се приспадне от облагаемият доход на професионалните водачи на превозни средства. Както беше показано в предишният пример, всичко това може да доведе до увеличение с 600 долара върху сумата от годишните такси, плащана от шофьор с доход от 47,000 долара.
За тези шофьори, които са късметлии да работят в транспортна компания даваща в дневната заработка и частична компенсация за техните ежедневни разходи, тази компенсация няма да бъде облагана с данък.
ATBS съветва професионалните водачи да участват в програми с частична ежедневна компенсация за разходите им, ако такава им се предложи от компанията в която работят, като компаниите от своя страна също трябва да помислят как биха могли да подготвят такива планове за тези, които се интересуват от подобно разрешение.
ATBS също посочва, че според техните данни, собствениците-оператори са тези, които по закон могат да приспаднат ежедневните си разходи от облагаемите си приходи и това е огромно предимство в новият закон за тях, от което те биха могли да се възползват.

Актът за „прехвърлянето“ (pass-through) на доходите

Какво означава това? Този акт въвежда някои значителни промени, които биха могли да позволят намаление на облагаемият доход с 20% за данъкоплатци, които имат „квалифициран бизнес доход“ (qualified business income – QBI), който всъщност е нетният приход от квалифицирана търговска дейност или бизнес.
ATBS посочва, че в новият закон съществуват някои ограничения, граници и „вратички“, затова намирането на висококвалифицирани данъчни специалисти ще бъде жизненоважно, защото много от данъчните фирми все още работят по въпроса как най-добре да обслужват компаниите, които се квалифицират за „прехвърляне“ на дохода.
„Прехвърляне“ или pass-through на доходите означава, че данъците дължими от съответният бизнес могат да се прехвърлят на личните данъци на лицето което притежава бизнеса. Бизнеси които биха се квалифицирали за такава процедура са: 
sole proprietorship, partnerships, повечето LLC-та, също както и Sub-Chapter S corporations.
Или по друг начин казано, QBI е „прехвърляем“ доход, а не надница или инвестиционна печалба. Рass-through също означава, че бизнес структурите с такъв статус няма да бъдат обект на двойно облагане, каквито са случаите с много корпорации.
„За съжаление шофьорите в транспортните компании няма да могат да направят такива спестявания, за каквито се квалифицират почти всички собственици оператори “, казва Кевин Рутерфорт, основател и CEO на счетоводна фирма LetsTruck.com.
„Новите облекчения и някои други реформи в новия закон ще позволят спестявания на много от собствениците-оператори в размер най-малко на 2000 долара (Кевин Рутерфорт посочва сумата от 7000 долара)“, твърди Президентът на ATBS, Тод Амен.
ATBS посочва следният пример:
Един тръкинг бизнес е бил формиран като S corporation, докато друг е оперирал като sole proprietorship. И двата бизнеса имат приход от 150,000 долара, като от тях 12,000 „per diem“ разходи и съответно други квалифицирани разходи в размер на 90,000 долара.
В този пример собственикът на „S corporation“ компанията е карал сам камиона си, като си е платил 40,000 долара, което се счита за приемлива сума от гледна точка на облагането с данъци. „S corporation“ копанията също така е платила и частта от такси на работодателя към Social Security и Medicare в размер от 3,060 долара така както се изисква от закона.
Когато сравним двете бизнес еденици – „S corporation“ копанията е направила общ доход от 4,940 долара а „sole proprietorship“ бизнеса има общ доход от 48,000 долара. Доста съществена разлика. На „sole proprietorship“ компанията е разрешено данъчно облекчение от 3,391 долара, базирано на изискванията за „pass-through“ доход в размер на 48,000 долара, докато за „sole proprietorship“ компанията това не е позволено.
„Sole proprietorship“ компанията също може да получи облекчение на данъците в размер на 9600 долара, а при „S corporation“ копанията тази сума ще бъде само 988 долара.
В крайна сметка облагаемият доход за „S corporation“ копанията ще бъде 31,952 долара а за „Sole proprietorship“ компанията 23,009 долара. Това е 8,943 долара повече облагаем доход в случая на „S corporation“ компания.

Овехтяване (Depreciation)

Преди да влязат в действие новите закони, сумите за овехтяването можеха да се включат в данъчните облекчения в период от три години за камионите-влекачи (tractors) и в период от четири години за ремаркетата (trailers). Новият закон чувствително удължава тези периоди.
На бизнесите сега е разрешено да включат 100% от цената на квалифицираната собственост още първата година когато тя е пусната в употреба, като количеството на сумата на овехтяването се намалява постепенно в период на четири години. Това е 80% през 2023 г., 60% през 2024 г., 40% през 2025 г. и 20% през 2026 г.
Сега вече овехтяването (Depreciation) може да се използва както за нова, така и за употребявана техника, като преди това беше възможно само при закупуването на нова.
Хоган обаче пояснява, че сега съществуват известни ограничения при подмяната на техниката. Преди собственикът на бизнес можеше да закупи камион-влекач за 40,000 долара, да го продаде с печелба, с нея да закупи друг и да не бъде обложен с данъци, защото печалбата е била инвестирана в нова покупка. Това преди можеше да се повтаря до безкрай стига всяка печалба да се инвестира в нова покупка. Сега вече няма подобна възможност. Но пък за сметка на това има възможност за 100% облекчение от цената на покупката.
ATBS посочва, че собствениците на два-три камиона няма да усетят много бенефити по този въпрос от закона, но собствениците на по-големи автопаркове със сигурност ще видят доста големи възможностти.
Новият данъчен код предвижда и изменения за здравните глоби плащани за неприсъединяване към здравната програма наречена „Обамакер“. Тази глоба много често беше наричана „вноска споделена отговорност“ (share responsibility payment).
За съжаление през тази година, тъй като се плащат такси за 2017г., тази глоба все още ще е активна, но след 31 декември 2018г. ще изчезне.
Силно препоръчително е всеки професионален шофьор активно да се интересува за настоящите и предстоящи изменения на данъчните закони и да се обръща за консултации към оторизирани данъчни специалисти в случай на нужда.

Успех!

Чанита и Тодор Паунови, Чикаго
в. „България СЕГА“
Материалът е спонсориран от
Americargo Trans, LLC
Тел. 773-230-1153
/Вашата транспортна компания
в която всички шофьори(соло или тим)
както и собственици на камиони са добре дошли./


Оценете тази статия
0

Абонирайте се за feed-а с коментари Коментари (0 направен):

общо: | показване:

Направете Вашия коментар

Моля, впишете кода, който виждате на изображението:

  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст
Теми
Липсват теми към тази статия
Newsletter
Powered by Vivvo CMS v4.7