Плъховете започнаха да напускат кораба

Начална страница | Интересно | Българи в Транспорта | Плъховете започнаха да напускат кораба
image

Или за новите реформи в транспортната индустрия

Първо, нека да помогнем на читателите и да разшифроваме метафората използвана за заглавието на този материал. „Корабът“ е сухопътната транспортна индустрия в САЩ, който се очаква плавно да се понесе към дъното, потопен от тежестта на идващите нови регулации, а „плъховете“ са всичките тези транспортни компании, които търсят всевъзможни начини да се спасят от идващата катастрофа.
Асоциацията на независимите собственици и шофьори на камиони (OOIDA) твърди, че с наближаването на крайният срок за въвеждането на електронните шофьорски дневници (18-ти декември) броят на молбите подадени от компании, които търсят статут на изключение от правилата, се увеличават непрекъснато. Досега 12 организации са подали такива молби, от които 3 са на големи транспортни превозвачи.
Според OOIDA: „това е доказателство, че не бива да се очаква никакъв позитивен ефект върху безопасността по пътищата с въвеждането на новите технологии“.
Те смятат, че безопасността на пътя е само една от многото основателни причини, за да се настоява за отлагане на влизането в действие на новите закони.
„Причините изтъкнати в заявленията за изключение не са уникални, и не са валидни само за една компания или за един сектор от транспортната индустрия“, казва Тод Спенсър, изпълнителен вице-деиректор на OOIDA. „Много от тях се отнасят до всички транспортни компании, които са обекти на новите закони.“
12 организации до сега са подали заявления за изключение от новите правила и 31 организации са подали заявления за тяхното евентуално забавяне и отлагане на крайният срок 18-ти декември. В тези дванадесет организации са включени само три големи транспортни компании: Hub Group Trucking, YRSW Worldwide и United Parcel Services (UPS).
Другите заявления идват от организации, които извършват транспорт на продоволствия или предоставят специализирани транспортни услуги. 
Повечето от тези тридесет и една организации са асоциации с дейности, които по един или друг начин са свързани с транспорта.
„В някои случаи подадените заявления са одобрени от FMCSA, в други случаи те са отказани, но въобще не може да се открие някаква логика или стабилни критерии, по които да може да се съди защо това е направено“, казва Спенсър.
OOIDA посочва че FMCSA въобще не се опитва и да обясни на обществеността, как като отказва на едни, а позволява на други да не спазват общоприетите закони, ще помогне за повишаване на безопасността по пътищата. Независимо от всичко, на два от апликантите е било отказано да им се направи изключение именно по причини свързани с безопасността на движението, като в същото време други два апликанта са одобрени по неопределени критерии.
„В транспортната индустрия започва да настъпва суматоха и паника – заявява Спенсър, – навсякъде цари конфузия и загриженост за това което става. Най-доброто разрешение, май наистина ще бъде, ако се предприеме някакво отлагане на крайната дата.“
Това изявление не е изненада, защото то идва от коалиция, която напоследък постоянно говори за нуждата от отлагане на въвеждането на тези закони.
OOIDA винаги е казвала, че такива закони не бива да се приемат докато FNCSA не адресира редица въпроси, които се повдигат от притежателите на акции в транспортната индустрия.
„Има значителни технологични и реални проблеми, които FMCSA ще трябва да разреши – казва OOIDA, – между които са такива като издаване на стандартен сертификат на използваните устройства, проблемите за сателитното покритие в по-отдалечените зони в страната, сигурността на устройствата и устойчивостта на софтуера срещу хакери и не на последно място, за осигуряване на достъп на контролиращите органи до събраната информация.“
„Мандата на тези нови разпоредби отнасящи се за електронните шофьорски дневници, ще струва на притежателите на акции в транспортната индустрия повече от 2 милиарда долара, като това е без аналог за последните 10 години – посочва Спенсър, – говорим за масивна, необоснована реорганизация, без никакво съществено доказателство, че тя ще има някакъв позитивен ефект върху безопасността, ефективността или производителността на транспортната индустрия. Това е още един тъжен пример за скъпоструваща реформа, която изцяло ще падне върху плещите на малкият транспортен бизнес, без да има каквато и да е полза от нея.“
В последно време OOIDA положи големи усилия, заедно със сенаторът Брайън Бейбин от републиканската партия в Тексас, за да се изготви пакет от предложения, който цели отлагането на спорните закони най-малко за две години, считано от декември 2017. Този пакет е предложен в комисията на която г-н Бейбин е член, но досега не са предприети никакви действия.
Според документацията във федералният регистър, FMCSA не е взела отношение по следните заявления:
Hub Group Trucking
HGT e посочила, че нейните 2700 камиона оперират в интермодалният сегмент на транспортната индустрия и текущо са оборудвани с автоматични записващи бордови устройства (AOBRD), които са на използване в компанията още от 2010г.
Според сегашните разпоредби, устройства от този тип ще могат да се използват в срок не по късно от 16-ти декември 2019г.
Това за което HGT настоява, е да й се даде лимитирано право, всеки камион който тя прибавя след 17-ти декември 2017г. да може да използва подобно електронно устройство (AOBRD), докато не дойде време да се подменят всички останали, които са монтирани в камионите. Компанията твърди, че планира да вкара най-малко 160 камиона през 2018г. Тя смята, че да се използват едновременно устройства тип ELD и AOBRD ще бъде голямо предизвикателство.
YRCW (по-известна сред шофьорите като „Йелоу“)
YRCW е подала заявление за временни изключения, които да позволят на компанията да има права за:
1) Алтернативно използване на устройства тип ELD докато приключи с използването на такива от тип AOBRD
2) да не се отразяват автоматично от електронното устройство някои елементи от работният статус на шофьора, когато той не е в камиона
3) да се даде възможност за пренастройване на  устройството тип ELD, като се направи възможно за шофьора да използва режим „движения в товарната зона“(yard moves), без да се налага той всеки път ръчно да набира наново режима на работа, ако преди това камионът е бил изключен за известно време
4) Да се позволи всяко едно движение на тежкотоварният автомобил в рамките на една миля, извършено на територията собственост на компанията от друго лице, а не от шофьора, да бъде маркирано по специфичен начин, който да свали отговорността от водача на превозното средство.
YRCW посочва в своето заявление, че преминаването от книжни на електронни шофьорски дневници е най-голямата промяна в законите и правилата за отбелязване на работният статус на шофьора, която е била предприемана от десетилетия.
„Много от нашите шофьори имат дълъг стаж, изградени навици и със сигурност ще имат проблеми с наложената смяна на трудова практика – заявяват те. – Нашият начин на опериране не позволява прикрепването на шофьора към един единствен камион и поради тази причина ние ще бъдем принудени да го обучаваме едновременно за работа с двата типа устройства (ELD,AOBRD). Това задължително ще доведе до грешки и финансови загуби за притежателите на акции.“
G4S Secure Solutions
G4S е интернационална група с предмет на дейност  транспортирането и охрана на затворници и задържани от закона. За да може да изпълнява тези функции G4S е регистрирана в FMCSA като превозвач и макар че компанията твърди, че поддържа относително малък автомобилен парк, значителна част от нейните транспортни услуги се извършват от нейните служители използвайки 15 местни автобуси, собственост на различните клиенти на компанията, между които и държавата.
G4S смята, че ще има нужда от разрешение да не спазва новите разпоредби, тогава когато нейните служители оперират с автомобили обслужвайки многобройните й клиенти, сблъсквайки се с необходимостта всеки път да се инсталират различни устройства във временно използваните превозни средства. Тъй като на пазара съществуват най-различни фирми предоставящи различни ELD-та, ще бъде много трудно всеки път вече закупените от компанията устройства, да се монтират към ново използваните автомобили.
National Pork Producers Council (NPPC)
NPPC е асоциация на производителите на свинско месо, но в нея членуват и много други организации. Тя е подала заявка за изключение от идващите регулации от името на: American Beekeeping Federation (Американската федерация на пчеларите), American Farm Bureau Federation (Американското Бюро на Фермерите), Livestock Marketing Association (Асоциация на Пазара за Жива Стока), National Aquaculture Association (Националната Асоциация за Водни Култури), National Cattleman’s Beef Association (Националната Асоциация по Говедовъдство), North American Meat Institute (Институт за Месото в Северна Америка) и U. S. Cattlemen Association (Асоциацията по Говедовъдство в САЩ).
NPPC изисква изключение от закона за всички превозвачи на жива стока и полуготови животински продукти, които дефинира в такъв широк спектър, който би се отнасял за всичко което е: „добитък, птици, насекоми, водни култури и фирми транспортиращи полуготова стока“. 
Тя изисква право да не се спазват на правилата защото:
1) превозвачите на жива стока и животински продукти не са и не ще бъдат готови да посрещнат идващите изисквания с крайна дата 18 декември 2017г.
2) Сегашният пазар на ELD, които да се монтират в кабините на професионалните транспортни средства, не дава възможност на компаниите да се снабдят с устройства отразяващи специфичните особености на начина на работа характерен за превоз на жива стока и животински продукти
3) Съществува значителен недостиг на информация и компетентност сред превозвачите на жива стока и животински продукти по въпроси как да се използват и какви са регулациите касаещи ELD-тата. Те твърдят, че за преодоляването на този проблем се изисква време
4) Загриженост от факта, че строгите правила отнасящи се до работните часове на професионалните шофьори, вече са създали жесток дефицит от квалифицирани кадри и това сериозно застрашава здравето и благополучието на милионите животни, които се транспортират ежедневно на територията на САЩ.
Следва продължение
Успех!
Чанита и Тодор Паунови, Чикаго
в. „България СЕГА“


Оценете тази статия
4.00

Абонирайте се за feed-а с коментари Коментари (0 направен):

общо: | показване:

Направете Вашия коментар

Моля, впишете кода, който виждате на изображението:

  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст
Теми
Липсват теми към тази статия
Newsletter
Powered by Vivvo CMS v4.7