Предучилищната детска градина помага за качествено ранно детско развитие

Начална страница | Интересно | БГ училища | Предучилищната детска градина помага за качествено ранно детско развитие
image

Днес разглеждах старите албуми. Снимките са чернобели, но запечатаните събития цветни. Спомените от изминалият живот се завърнаха. Като майка си припомних всичко свързано с развитието (чувства, емоции и преживявания) на детето. Различните периоди от неговото детство са прохождане, проговаряне, опознаване на заобикалящата среда и безкрайните въпроси. Защо трябва да уча? Кога ще ходя на училище? Там ще мога ли да играя? Ти и татко ще идвате ли в училище? На вас ще ви позволят ли да влизате в класната стая? И много други въпроси. Моят син посещаваше детска ясла и бързо свикна в голямата група на деца, които се подготвят за училище. Имаше малчугани, които за първи път се отделяха от домашната среда и изпитваха страх от неизвестното.
Стресът който децата усещат е от непознатите учители. В този период научих детето си да споделя всичко, което го вълнува. Търпението, чувството за равенство в нашето общуване дадоха добри резултати. Аз разказвах как е минал моят ден, той за неговия какво е научил, къде се е затруднил, кое дете е играло с него, кога е бил агресивен или разтревожен. Коя учителка е била на работа, колко спокоен е бил с нея, докато аз съм на работа. С едно изречение всичко, което го вълнува. Имаше случаи в които се оплакваше, че не харесва тази госпожа. Разбира се аз проведох разговор с нея насаме и разбрах проблема. Запазих авторитета на госпожата и обясних на моето дете, че в учебното заведение има правила и те са за всички. В предучилищната група се подготвят за бъдещото училище и сега е момента да придобият умения и навици.
Обучението е двупосочен процес – преподаване и учене!
Специалистите по педагогика дефинират 7 основни принципа на обучението – нагледност, активност, съзнателност, системност, трайност, достъпност и индивидуален подход.
Нагледност – усещане, възприятия и представи; Активност – съзнателно изпълнение на задачи свързани с овладяване на знания, умения и навици; Съзнателност – когато има желание за усвояване на учебния материал; Системност – надграждане на знания, всяко следващо придобиване на знание да затвърждава предишното; Трайност – използване на мисленето, наблюдението и речта за осъществяване на връзката между теория и практика; Достъпност – обучение съобразено с възрастовите особености;
Индивидуален подход – максимално развитие на положителните особености на всяко дете и преодоляване на отрицателните характеристики.
В резултат от обучението се придобиват нови познания, по-лесно възприемат промените, имат по-добра адаптивност към изменящата се среда и укрепват физически. В очите на всички деца, независимо от пол и социално положение, се чете зов за съпричастност, любов, по детски чиста наивност и смели мечти.
Постъпвайки в подготвителна група за пръв път децата трябва да изградят връзка с непознати възрастни (има се предвид преподавателите) . Детето има нужда от помощ. И тук на помощ идват преподавателите от Български образоватерен център „Нов живот“. Дейността им е насочена към детето и неговата индивидуалност. Те помагат за по-успешното преодоляване на възникващи затруднения от образователно естество, както и социализиране на ученици от семейства със затруднения.
Хубаво е, когато в класната стая цари сигурност и доверие. Когато има повече сигурност и доверие, има по - малко конфликти и по-малко нужда от забележки. Въпреки че знаем значимостта на уважението и доверието в отношенията, много ученици не чувстват сигурност в училище.
От стреса в клас до конфликтите в междучасията, училищният живот допринася за състояния на тревожност и страх у учениците особено при малките в подготвителна група и първи клас. Ето защо по време на междучасията, сред учениците е и учителя. Те усещат неговото присъствие, неговата сила и така тревожността им намалява. Той уважава личността на всяко дете и проявява съчувствие и отзивчивост. Умее да води диалог с учениците и да разкрива творческите им умения и тяхната доброта. Децата и техните учители имат нужда от едно разбиращо, топло, красиво, приятно и уютно училище.Уютът в класната стая не идва от скъпите мебели, усещането за естетика или позиционирането на училището. Уютът идва от отдадеността на петагозите, желанието им да изградят самочувствие за справяне с учебния процес, търпението при усвояване на задължителните знания и умения.
Овладяването на родният език е много важно за децата, тъй като той е в основата на общуването. Целта е децата постепенно да учат и използват езика правилно, запознават се с граматичните норми и правила. Те обогатяват речника си с нови думи и се научават да ги произнасят правилно. Всички тези знания и умения подготвят детето за по-нататъшното задълбочено изучаване на българския език и литературата.
Ако искате вашите деца да станат достойни хора, да не забравят своя произход и език запишете ги в Български образоватерен център „Нов живот“. През новата учебна година се сформира детска градина от 2-4 годишна възраст; предучилищна група 5-6 годишна възраст и класове от 1-12. За повече информация и записване се обадете на GSM 630 400 9412 Таня Дишева или на 708 228 3242 Хриска Перфанова.
Български образоватерен център „Нов живот“ е създаден с ентусиазъм. Вече единадесет години той е жив организъм, който расте, променя се и се развива. Създателите и работещите в училище „Нов живот“ даряват време, усилия и обич.

Ваня Станева


Оценете тази статия
0

Абонирайте се за feed-а с коментари Коментари (0 направен):

общо: | показване:

Направете Вашия коментар

Моля, впишете кода, който виждате на изображението:

  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст
Теми
Липсват теми към тази статия
Newsletter
Powered by Vivvo CMS v4.7