Бойко Станкушев: “Бих искал хората, които отправят послания от екрана, да се държат по-нормално!”

Начална страница | Интересно | BG7 Radio | Бойко Станкушев: “Бих искал хората, които отправят послания от екрана, да се държат по-нормално!”

Интервю на в. "България СЕГА" с Бойко Станкушев - Член на УС на БНТ


 Бойко Станкушев

Завършва математическа гимназия в София през 1972 г. Следва ветеринарна медицина от 1974 до 1975 г. в Стара Загора, а през 1975 – 1979 следва и завършва философия и социология в Софийския университет.
От 1979 г. работи в Българската национална телевизия (БНТ) като репортер, редактор и отговорен редактор в предаванията „Новини“, „Светът в действие“, „Панорама“. Отразявал събития от Европа, Близкия и Далечен изток, САЩ, Япония и Австралия. От 1990 до 1992 г. е водещ на актуалното седмично предаване „Панорама“ и програмен директор на Първа и Втора програма на БНТ.
Член на Съюза на демократичните сили (СДС) от декември 1989 г. През 1990 отговаря за телевизионното представяне на предизборната кампания на СДС в програмата на БНТ. Съучредител на независимата журналистическа организация „Форум Свободно слово“, на Българската медийна коалиция, основател и пръв председател на Телевизионен синдикат „Подкрепа“ в БНТ през 1989 г. Съучредител на Атлантическия клуб в България. През м. август 2010 г. е избран от Съвета за електронни медии за член на управителния съвет на Българската национална телевизия.

Светлозар Момчилов: Вие работите почти 30 години в БНТ. След такъв дълъг стаж какво е за Вас работата ви в телевизията - рутина, любопитсво, удоволствие или предизвикателство?

Бойко Станкушев: Всичко заедно, но преди всичко аз съм обикновен човек и изпитвам една голяма радост, един голям сантимент от това, че все още съм там, където съм започнал работа като младо момче без никакъв опит. Предполагам, че някъде дълбоко  в нашите фибри на човеци, в нашите гени, е заложено едно любопитство да проследяваш развитието на една личност, на група личности, на едно племе, на един народ, но също така и на една структура. В случая аз изпитвам много голямо любопитство, придружено с позитивни емоции, да наблюдавам развитието на тази телевизия, разбира се, не го правя съзерцателно и пасивно, а полагам усилия тя да стане по-добра.

Светлозар Момчилов: Каква е разликата между БНТ преди 1989 г. и след това?

Бойко Станкушев:  Като изключим, че само мястото е същото, много неща са се променили. Има много по-голяма свобода. Няма такава вертикална йерархизация при вземането на решения и разрешаването на теми и предавания, каквато имаше тогава. Хората бих казал, че дори леко прекалено демонстрират самочувствие, защото на времето нямаха самочувствие. На времето имаха едно фалшиво самочувствие, което се пораждаше от това, че работят точно в тази институция, но тя, дявол да го вземе, беше единствена в България и беше много лесно да имаш такъв вид самочувствие. Сега, когато има конкуренция, когато обществото наистина се нуждае от теб, самочувствието трябва да идва главно от едно единствено нещо - дали си полезен на обществото, дали си полезен на народа си.

Светлозар Момчилов:  Кои са основните достойства и преимущества на БНТ днес?

Бойко Станкушев:   БНТ днес е всъщност единствената телевизия, която продуцира и излъчва обществена програма, въпреки че не е сто процента обществена. Тя, за разлика от всички останали телевизии, обръща внимание, излъчва програми и полага големи усилия, защото не е лесно, да отправи послание и да бъде полезна на хората в неравностойно положение, на инвалиди, на тези, които се нуждаят от допълнителна квалификация или да се дообразоват. БНТ отделя много голяма част от ресурса си за популяризиране, стимулиране на българската култура. БНТ дава 10% от бюджета си за българско филмо - производство. БНТ е телевизията, която има собствена продукция на детски програми за разлика от другите телевизии. Имаме много спорт - с акцент върху националния спорт. Всичко това ни обрича да не бъдем с видимо изразен комерсиален профил и ако трябва да сме честни, но то произлиза от обективните условия в страната, на този етап от развитието й и от действащия закон за радио и телевизия, ние всъщност сме една обществено-комерсиална телевизия, което е сложно. Вие, например, живеете в една страна, в която отношенията между социумите, пазарните отношения, всичко е много по-различно, а и конкуренцията решава нещата. Ние не можем да разчитаме само на това. Но не сме нещастни заради това, че сме уникални в това си състояние и в тази си позиция.

Светлозар Момчилов:  Кои са Вашите основни приоритети по отношение на бъдещото развитие на БНТ?

Бойко Станкушев:   БНТ трябва да минимизира съществувалите и все още съществуващите уклони към произвеждане на евтини ефекти. Трябва да има шоу, трябва да има развлекателни предавания, но това не означава, че те трябва да бъдат самоцелни и кухи. Има начин да бъдеш добър възпитател и през посланието на шоуто. БНТ трябва да се опита да филтрира, отчитайки конкретния исторически период, в който се намираме, точно това, от което хората имат потребност в момента. Например, няма кой да им подскаже, да им помогне в елементарни неща, от гледна точка на тяхната икономическа култура, от гледна точка на тяхната правна култура, от гледна точка на тяхната сексуална култура. Мнозина не успяват да се справят със семейните си бюджети, не знаят как да планират, не знаят как да управляват, не знаят как да се предпазят от рискове, доколкото е възможно. Най-страшният проблем, според мен, в българския бит, е, че се прекъсва връзката между поколенията. Надявам се да не е необратим този процес. Родители и деца почти не намират време да са заедно. Тук също трябва да положим усилие. Да се опитаме да станем медиатор, комуникатор между младото поколение, което има право да е различно, разбира се, и ние вярваме в него, и родителите на тези млади хора.

Светлозар Момчилов:  Вие сте от учредителите на Атлантическия клуб. Доволни ли сте от резултатите на европейската интеграция на България?

Бойко Станкушев:   Да, аз съм от тази групa, състояща се от двадесет и няколко човека, които учредихме Атлантическия клуб в България. Аз съм пожизнен член на борда, но всъщност въпросът ви е друг. Доволен съм до толкова, доколкото успяхме да минем от едно състояние в друго. И от държава, която беше в едно сравнително васално положение в сравнение с по-големия брат, да станем една интегрална част от една голяма система за световна сигурност каквато е НАТО. Релациите вътре в НАТО, независимо дали говорим за релации между новоприети и стари членове, между малки и големи не могат да се разглеждат по този опростен начин, защото е очевидно, че докато светът изпитва много сериозни икономически проблеми, това ще бъде водещо и ще предрешава много неща. В същото време не бих се съгласил с хора, които пророкуват, че времето на НАТО е изтекло и че тази система за колективна сигурност си е изживяла времето. Напротив, виждате, че свърши Студената война, няма опасност от такава война, от каквато ние сме се плашили като малки, че ще се сблъскат Изток и Запад и т.н. Но има други опасности. Опасността от глобалния тероризъм във всичките му аспекти, защото това не е само „Ал Кайда”. Такива терористични гнезда има и в Латинска Америка, в Ирландия, в Испания. Единствено една добре структурирана и функционираща организация, каквато е НАТО, би могла да преодолее тези заплахи или поне да ги редуцира до минимум.

Светлозар Момчилов:  Ще Ви задам един въпрос като на обикновен потребител. Какво бихте искали да се промени в българската телевизия?

Бойко Станкушев:   В БНТ или във всички телевизии?

Светлозар Момчилов:   По принцип.

Бойко Станкушев:   Бих искал някой да направи така, че хората, които отправят послания от екрана към аудиторията, да се държат по-нормално. За съжаление наблюдавам в практически всички телевизии едно самозабравяне и възгордяване на медиите, които започват да говорят назидателно, след това си променят езика, който, от една страна, става горделив и надменен, а от друга - като чистота на нашия роден български език - става все по-скверен и по-малко чист. Посланието е в основата на всичко. Медиите съществуват за това, за да генерират послания. Посланието трябва да е откровено и честно.

Светлозар Момчилов:    Смятате ли, че българските медии имат определена роля и функция в променянето и подобряването на съзнанието на българите?

Бойко Станкушев:   Да, като цяло, да. Заслуги за това имат и печатните, и електронните медии. И радио, и телевизия. По-голямата част от независимите издания, по-голямата част от независимите радиа и телевизии, имат такива заслуги в различна степен. Разбира се има и такива, които изпаднаха в крайност, заеха такива крайно гнусни позиции. Те са, аз дори не бих ги нарекъл жълти, защото те не биха могли да бъдат дефинирани като жълти. Те са махленски и подстрекателски. Но като цяло това, че пазарът на медиите се разви, е много позитивно. И аз мисля, че ако няма конкуренция, с всичките й детски болести, няма да има нормално медиино пространство. България е доста свободна в това отношение. Има самоограничения, даже в някои случаи - автоцензура, има опити за политически натиск и вмешателство, но те не са чак толкова крайни.

Светлозар Момчилов: Има ли, според Вас, тенденция към акцентиране на негативната, скандалната новина?

Бойко Станкушев:    Има такова нещо, то се проявява в определени периоди от време. Имам чувството, че понякога наистина има някакъв такъв скрит сценарий за акцентиране на негативни новини и то тогава, когато трябва да се опъне някаква информационна завеса, макар и за кратко, при по-обществено значими събития, независимо от това дали те засягат софрата на българина, неговото здраве или политиката в по-чистия й вид. Случват се тези неща.

Светлозар Момчилов:  В заключение какво бихте искали да кажете на българите в САЩ и Канада?

Бойко Станкушев:     Искам да им кажа, че ги обичаме, те са си наши сънародници и винаги се радваме, когато сме заедно,  когато те идват тук, когато ние отиваме там и съм убеден, че за разлика от някои други народи тази връзка няма да се прекъсне, защото българинът, където и да го пратиш, той си остава българин. Аз почти не познавам такива претопени българи, които си сменят и имената, и всичко, само и само по-бързо да се слеят с пейзажа там, където са. Това го казвам с много дълбоко убеждение. Познавам и българи, които са учени, и българи- музиканти, българи, които работят в медиите, българи, които са безработни, общо взето, в това отношение ние сме едно уникално племе, защото държим на това да сме българи. Всичките ми приятели, като си дойдат тук, само това говорят и съм склонен да им вярвам, защото не виждам никаква видима причина да се опитват да ме лъжат.

Чуйте тук интервюто на БГ7 Радио с Бойко Станкушев:

Светлозар Момчилов
в-к „България Сега”
www.bulgariasega.com

 


Оценете тази статия
2.50

Абонирайте се за feed-а с коментари Коментари (0 направен):

общо: | показване:

Направете Вашия коментар

Моля, впишете кода, който виждате на изображението:

  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст
Теми
Newsletter
Powered by Vivvo CMS v4.7