Управление на семейството

Начална страница | Интересно | Управление на семейството
image

(Тема в развитие. Актуализация 29 ноември 2019)

Генеалогията е наука, която изследва хората и създадените от тях семейства.  За съвременния етап на развитие на генеалогията значителен интерес представляват закономерностите, които съществуват при общуване на хората, както и закономерностите на тяхното управление, включително и бъдещето на човешката ре продуктивност. Например – кой в  бъдеще ще управлява броя на населението на земята – естественият природен нагон или т.н. условно  „Световно правителство“ *.
Понастоящем светът се управлява от „Глобални програми“, които ще окажат влияние върху формирането и развитието на семейството. Преди години религията управляваше и стабилизираше семейните традиции, днес  т. нар. „Пазарни интереси“ влияят значително върху семейството.
В помощ на семейството ние предлагаме един модел на управление , по който се осъществява взаимодействието и управление между хората. Този модел е публикуван във вестник „България сега“ и е известен като „Нива на управление на човечеството и вселената“.
Моделът се състои от седем условни нива и като управляващи пособия използва специфични инструменти  а именно.
1. Пасивно ниво Инструментите на това ниво са Мемоарите и Приносите на починали хора;
 Интимно (семейно) ниво. Инструментите на това ниво са Реч, Постери, Масовост;
 Публично ниво“ Инструментите на това ниво са  Договори, Инструкции, Авторитет;
Специализирано ниво . Инструментите на това ниво са Проекти, Закони, тайни инструменти и общества, Изкуствен интелект; 
 Абсолютизирано ниво . Инструменти на това ниво са Биологични: Световни правителства“, Програми, Финанси и Небиологични: Вулкани, Земетресения;
 Галактично ниво  Инструментите на това ниво са Физическите и Духовни закони на вселената;
 Хипотетично ниво. Инструментите на това ниво не са идентифицирани.
 Управлението на семейството се осъществява по йерархичен принцип. Критериите за йерархичност на управление са в хармония с използваните инструменти за управление, а именно по тяхната мощ. Най-малко ефективният инструмент с които днес разполага семейството е „Спово (речта)“,  а най-ефективния инструмент, с който разполага семейството са Финансите.
 От модела за управление на семейството могат да се направят някои практични изводи.
 1. Всяко по-горно ниво може да управлява по-долните нива, но по-долно ниво не може да управлява по-горно ниво, защото по-горното ниво разполага с по-мощен инструментариум. 
2. Всяко „по-горно“  ниво използва като Изпълнители по-долните нива.
 3. Управлението на семейството не зависи от управляващата личност, а от инструментите за управление, с които оперира управляващата личност.
4. Понастоящем най-мощен инструмент в управление на човечеството са финансите, защото човешкото общество е най-чувствително към финансовите инструменти.
5.В бъдеще развитието на семейството ще  зависи от разработените програми на т. н. „Световното управление“.
Ако предложените изводи са реални би следвало, че с инструментите от интимното (семейно) ниво е не ефективно управлението на човечеството. Това означава, че с реч и постери светът не може да се управлява от семейно ниво.
Една нова хипотетична възможност за синтез на семейство е избор на Семейни партньори по генетичен профил. Компаниите, които осъществяват ДНК тест, предлагат генетични профили на роднините на изследваната личност. Количеството на роднините е в порядък 400 – 1000 и повече личности. „Интимно“ или след „Разрешение“ роднините могат да разглеждат елементи от публикуваните  профили. При разработването на критерии може да се осъществят контакти с цел създаване на семейство, подобно на съществуващите специални форуми за комуникиране в Интернет. Религиозните канони и държавните закони налагат ограничения за брак между близки роднини. В някой религии съществуват максимални ограничения да не се създават семейства с родствена връзка по-близка от седми поколения. Ние зададохме въпроси на няколко компании за генетични профили,  но отговорите от тях бяха „Некомпетентни“. Ние си позволяваме за първи път в света да обявим този проблем с цел разработване на критерии и ограничения за създаване на семейства по информация от генетичен профил.
Проблемите за управление на семейството е важен елемент от управление на човешкото общество и към него трябва да се подходи отговорно и професионално.
Забележка. Понятията като „Световно управление“ и „Световно правителство“ се употребяват условно като йерархично ниво за управление, защото такава тенденция съществува, но тя не е легитимна, тъй като не съществува официален избор на „Световно правителство“. Възможно е в бъдеще да се предложи форма за съществуване и избор на „Световно правителство“.

Проф. Д-р Никола Чаракчиев
Български научен център
за в. „България Сега“


Оценете тази статия
0

Абонирайте се за feed-а с коментари Коментари (0 направен):

общо: | показване:

Направете Вашия коментар

Моля, впишете кода, който виждате на изображението:

  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст
Теми
Липсват теми към тази статия
Newsletter
Powered by Vivvo CMS v4.7