Догоните – „Деца на Слънцето“

Начална страница | Интересно | Догоните – „Деца на Слънцето“
image

Закътани в скалите, защитени от вятър, горещина и нападения, тези жилища, приличащи на лястовичи гнезда, разказват за един народ и древна култура... Догон... Централната южна част на Мали... Западна Африка...

Население и месторазположение
Догоните са африканска етническа група, наброяваща днес 400.000–800.000 души и обитаваща земите от западния край на планината Хомбори по скалите на Бандиагара до равнината Сено Гондо. Според историците догоните се заселили по тези места преди 700 години като прогонили тамошното население темел. Според други догоните са живели до 1480 г. в северозападната част на Буркина Фасо и оттам са дошли.
Старите пещерни жилища на древния народ – темел са разположени по склоновете на скали, на малки тераси, в пукнатини. В наши дни само някои от тези скални жилища са обитаеми. Повечето от тях сега служат на догоните за храмове и гробници, свещени скривалища, хамбари за хранителни продукти... От телем догоните наследили не само жилищата, погребалните комплекси и пещерните светилища, но и тяхната култура и език – посочват специалистите.
По-новите догонски селища са разпръснати по широката песъчлива равнината, достигаща на юг чак до Буркина Фазо. Догоните са известни още с имената: дого, догом, хабе, кадо, кибиси, томбо и други.
Заради местоположението си, страната на догоните е останала далече от културните центрове на империите на Нигер. В днешните модерни времена, намиращ се отново в изолация, този народ съхранява уникалните си религиозни и социални традиции.

Изследванията на френските учени
За съществуването, живота и културата на догоните за първи път пред света оповестяват френските учени през 1931 г. Няколкото научни експедиции и етноложките изследвания на Марсел Гриол и колегите му през тридесетте години на 20 век бързо превръщат догоните в прочут народ. Към Маресел Гриол през 40-те години на 20 век се присъединява и етнологът Жермен Детерлен.
Специалистите твърдят, че догоните са един от най-добре проучените народи на Западна Африка. Същевременно, те са един от най-късно проучените народи на Африка. Културата им и до днес остава пълна със загадки и митичност.

Общество, поминък, религия, език
Догоните са патриархално, патрилокално и патрилинейно общество, чиито общности се ръководят от старейшини жреци. Разпределението на работата е строго патриархална. Жените са тези, които работят на полето, грижат се за дома, за двора,  животните, отглеждат децата, носят вода и дърва, поддържат огъня, приготвят храната... Тяхно е задължението да изработват облеклото, да отиват и търгуват на пазара... Един мъж никога не върши женската работа.
Главната култура, отглеждана там от стотици години до днес, е просото. Догоните казват, че всичко се върти около него. Просото е основната им храна, дар за жертвоприношения, от просо се приготвя ритуалната бира... Ежедневната каша от просо се нарича „то“. „Просото е живот.“ – казал един възрастен догон. „Можеш да имаш лук и кози, дори и жени и деца..., но без просо всичко това няма стойност.“ Отглеждат също сорго, лук, някои зеленчуци,  както и кози, овце, кокошки.
Чистенето на просото, приготвянето на храната на огнището, щъкащите кокошки и кози, малките деца на гърба – тази идилия, изпълнена с пъстрота, сякаш е картина от стара африканска книга... Там няма електричество, няма светлина и улици... Въпреки това догоните казват, че животът им е богат на хармония. В действителност животът им е твърде суров...
Езикът на догоните е включен в класификацията на африканските езици и принадлежи към семейството на конго-нигерийските езици. Същевременно догонският език се състои от най-малко15 диалекта (различни от село до село) като някои от тях са взаимно неразбираеми.
По-голямата част от догоните изповядва анимизъм. Като техен Бог създател, се прекланят пред божеството Амма. Малцинство от догоните изповядва исляма или християнството.

Митология
Резултатите от етноложките изследвания на французина Марсел Гриол и колегите му посочват, че догоните са народ с изключително интересна митология. В митовете си  те разказват за космически предци, за скрити звезди, елиптични орбити, за Големия взрив и галактиките... Богатството от митове, разказите за създаването на света и силно развитите космологично-религиозни понятия открити там, са огромна сензация за етнолозите и социолозите, изучаващи Африка. 
Догоните смятат, че сътворяването на света е дело на бог Амма, който, като Бог на слънцето или като Бог на небето, се поддържа от други помощни богове. Богатата митология на този народ обяснява възникването на човека, появата на езика, началото на земеделието, социалната организация на човешкото общество.
Догоните разполагат с редица знания за Слънчевата система. Според тях  съществува Външна звездна система и Вътрешна звездна система като звездите от Вътрешната звездна система влияят силно на планетата Земя и на човешката история.
В света на догоните всичко е значимо и сакрално. Всеки материален предмет и всяко животно имат душа. В глобален аспект те считат, че всички елементи на вселената са свързани и между тях съществува гъста мрежа от символични връзки.
От гледна точка на догоните човекът е микрокосмос на света, той е движен от същата жизнена сила, която е създала вселената. От друга страна смисълът на човешкото съществуване, според догоните, е здраво свързан със смисъла и силата на словото: тези два смисъла са плодотворни и творчески.
Трудно обясним за учените е фактът, че още преди стотици години догоните са разполагали със знания за космологията, в чиято основа стои най-ярката звезда Сириус А (Sirius A) от съзвездието Голямото куче, а тя е също една от най-близките до Земята звезди, разположена само на 8,6 светлинни години от Слънчевата система.
Нещо повече. Учените твърдят, че догоните имат древни знания не само за Сириус А, но и за спътника й Сириус В (Sirius B), който е с размерите на Земята и има слаба светимост. Сириус B учените виждат едва през 1862 г.
Днес специалистите многократно си задават въпроса как е възможно догоните още навремето да са знаели за тези звезди и откъде са черпели знания за тях. Сириус А може да се наблюдава с просто око, но Сириус В може да се види само с мощен телескоп. Според учените по онези земи тогава е нямало подобна техника. Темата е причина да възникнат и се дискутират различни хипотези.
Нещо повече, открити са карти, рисунки в пещерите, описания на догоните, в които се съобщава, че Земята е посещавана от същества, дошли от Сириус В, че Сириус В е много тежка, че хората са преселени на Земята също от Сириус В. На всеки 50 години догоните отбелязват Сириусианската Нова година. Догоните утвърждават, че в системата на Сириус има и още една звезда – Сириус С (Sirius C), съществуването на която учените досега оспорват. Догоните посочват, че всички сведения за звездите и космоса са получили от същества на име Номма, че именно те са доставили на Земята човешките същества.

Култовите обекти на догоните
Култовите обекти на догоните: скулптури и ритуални маски са известни по целия свят. В музеите специалистите ги представят като произведения на примитивното африканско изкуство. Същевременно тези древни творения са влияели и продължават да влияят на модерното изкуство.
За догоните, маските и скулптурите не са произведения на изкуството  и музейни експонати. Те са реликви с древна история. Те са легенди, една жива част от ежедневната им култура днес. Казват, че техните над 100 различни вида маски са заредени с магическа сила. Използват ги при ритуали, в които се молят за добра реколта, закрила на семейството, за спокойствие на мъртвите, за дъжд и плодородие на земята... „Водата е живот... А за да се живее, трябва водата да падне на земята. И ние трябва да я поръчаме на земята, за да се прехранваме.“ „Нашите маски са мъртви, но те могат отново да бъдат събудени за живот.“
Догоните твърдят, че посредством танцуването с маски осъществяват връзката си с вселената. Танцуват само мъжете като стъпките им са строго определени. Изображенията на маските са вдъхновени от знанията за космоса, за света, съществена роля имат образите на животни. И това е така - казват догоните - тъй като бог Амма е сътворил света танцувайки.
Маските и фигурите, намерени в скалните пещери на Бандиагара, наследени от народите темел и догон, продължават да бъдат тайнственост.
През 1989 г. регионът на Бандиагара, където живеят догоните, е включен в Списъка за световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.

Поздравите

„Somogow ka kene wa?“ означава „Как е семейството ти?“. „I ni tile, Saoudatou! Here tilenna wa?“ означава „Добър ден, в мир ли прекара деня?“. Догоните, или както самите те се наричат „Деца на Слънцето“, отделят достатъчно време, за да се поздравят.


Добър ден!... А вие в мир ли прекарахте деня?

 
Д-р Ваня Велкова
в. „България СЕГА“, Берлин

   Оценете тази статия
0

Абонирайте се за feed-а с коментари Коментари (0 направен):

общо: | показване:

Направете Вашия коментар

Моля, впишете кода, който виждате на изображението:

  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст
Теми
Липсват теми към тази статия
Newsletter
Powered by Vivvo CMS v4.7