Геномът на извънземните и тайната на живота

Начална страница | Интересно | Геномът на извънземните и тайната на живота
image
Свръхчовекът на нашето време Craig Venter

Интервю с проф. д-р Никола Чаракчиев, Bulgarian Professional Genealogist, Българска генеалогична федерация „Родознание”

... И ето, че сега моите пътища водят към проф. д-р Никола Чаракчиев,  под чието перо през 2011 година се появи една преинтересна статия. Тя беше отпечатана в чикагския вестник „България Сега” със скромното и деликатно заглавие „Етапи в Генеалогията - опит за класификация”. Авторът боравеше с една... какво приказвам.... с  НЯКОЛКО! С няколко абсолютно откачени идеи, които  ето че сега, след  две години и половина, си показаха рогата! Огромни, добре изострени, рога!
 
Тук е замесено и едно  „лошо момче в науката“ човек, който е своеобразен идол на нашия специалист по генеалогия. Става дума за  Крейг Вентер (Kriek Venter),  пионерът  в дешифрирането на  трите милиарда „бази”, от които се състои човешкият геном, става дума за човека, който създаде първата изкуствена биологична клетка на Земята, а сега и човекът, който се готви да „телепортира”  „Живот” от  Марс на Земята!

Craig Venter получава от Барак Обама Националния медал на САЩ за наука, технологии и иновацииВ своя труд „Етапи в Генеалогията - опит за класификация”  в нашия вестник „България Сега”, актуализиран на 25 февруари, 2012 година в научните анали на Българската генеалогична федерация „Родознание”, проф. д-р Чаракчиев ни съобщава следното: „Интензивното развитие на науката в световен мащаб се отрази благоприятно и на развитието на генеалогията. В тази връзка се прави един първи опит за нова класификация в етапите на развитие на науката за рода. Първият етап от развитието на генеалогията е правният етап, следва вторият – битовият, и третият - генетичният етап. Най-новият етап, който отскоро се заражда, е четвъртият, да го наречем  с работното наименование - генеалогичен синтез...”

- Проф. Чаракчиев, какви са най-новите потвърждения на тези ваши разработки за  последните бурни години в развитието на генетиката?

- В сферата на първите два етапа - състоянието на кръвно родствената линия на индивида, научните разработки и достижения са в рамките на едно умножаване и стабилизиране на добре познатото досега и доста прагматично вече използуване на огромните възможности на класическите генетични познания, придобити от науката. 
Класическата генеалогия в България се използва за установяване на родословното дърво на дадена личност от настоящо време до 200 (и повече) години назад във времето. 
 
В Първия етап - Юридически - първите писмени доказателства в България за вписването на лицата в български регистри, където всяко от тях се е показвало с име, занятие и място на живеене, датира от 1850 г. Тази година условно може да се приеме за начало на класическата българска генеалогия. Редовното водене на Метрическите книги на християнските църкви в България започва от 1862 г. В тях са се записвали ражданията, браковете и смъртните случаи.  Официалните държавни регистри за гражданско състояние се водят от 1893 година
 
Вторият етап - Битов - установява бита на индивида и народа на дадена страна и има семеен и патриотичен принос. На този етап се създава т. н. „Семейна история”, състояща се от Описание на рода и изобразяване на Родовите схеми, наречени още „Родословни дървета”. За начало на битовия генеалогичен етап в България може да се приеме „Родословието на Поп Йовчо Попниколов от Трявна”, което обхваща предци и потомци в периода от 1650 до 1865 година.
 
-  Стъпваме вече и на прага на Генетичната генеалогия... Какво на практика ни дава тази наука?
 
Проф. д-р Никола Чаракчиев- Генетичната генеалогия установява и документира генофонда на индивида (наследствените биологични етносни  характеристики на индивида). Използва се за установяване на родословието на дадена личност (от настоящо време) до 10 000 – 70 000 години назад във времето. Мощен инструмент за установяване на родовите връзки са ДНК анализите. Чрез ДНК анализ може да се установят много неща.  На първо място - да се идентифицира конкретна личност. Може да се установи степента на родство между лицата – брат, сестра, баща, майка, братовчеди и т. н. Да се определят миграционните пътища на Homo sapiens sapiens, появил се преди 75 000 години в Африка на територията на днешна Етиопия, и т. н.
 
Практичната комерсиализация на генетичната генеалогия започва от 1988 година, когато National Geographic (Нешънъл джиографик) създава Genopraphic Project и започва да събира данни за произхода и миграцията на народите. През април 2000 година Бенет Гринспън създава компанията Family Tree DNA. От 2007 година, една от водещите компания в областта на генетичната генеалогия e 23andMe.com, а една от основателките на този генетичен проект е Ани Воджитски, бивша съпруга на създателя на Google Сергей Брин. Особен интерес в FamilyTreeDNA.com и 23andMe.com е продуктът  Relative Finder (Търсач на роднини).
 
- Вие сте сред добре познатите „търсачи на роднини” в САЩ. Но какво по-точно означава това?
 
- Най-точно това означава, че моите изследвания са подкрепени с огромните технически ресурси на споменатите две компании.  Един пример с моята личност, за да не публикуваме данни за други хора без разрешение: продуктът Relative Finder на 23andMe.com  към края на 2013 година показа над 400 мои генетични роднини в диапазона от 10 до 85 % съвпадения в генома, при изследвани 1 000 000 „бази” от генома.
 
-  Да стъпим вече в днешното наше бурно време... В Третият етап - на „Генетичния анализ”. Какво да очакват хората от този тотален стриптийз на душа и тяло, който му осигурява разчленяването на човека на „три милиарда и триста милиона „бази”?
 
- Генетичният анализ към настоящия момент е в процес на развитие и продължава да се усъвършенствува. Познавателният процес е зависим от броя на „базите”, които са известни на  организацията,  провеждаща ДНК анализа. Той може да включва разработки в следните направления:
 
В Направление „Генетична концепция” - получаване на информация за софтуера (информация за собствената ни ДНК), управляващ нашия личен живот. Още алгоритъм на програмата „Планиране и управление на живота ни чрез познание за собствения ни софтуер». Познание на ДНК-то още на Първата клетка (ембрион) – познание на програма на целия ни живот! ДНК инвестиране (или инвестиране при известно ДНК) и др.
 
 В Направление „Здраве» - Персонализирана медицина. Познания за здравословния ни статус и предразположение към заболявания. Генна информация за конкретно заболяване. Генна терапия, психология, фармация, предразположеност към различните спортове и др.
 
В Направление „Общество» - установяване миграционния произход и принадлежност на индивида към общности чрез Y-DNA,  mtDNA и atDNA тестове. Изследване и резултати за генотипа на българите. Генна информация за партньорска съвместимост. Генна селекция на брака. Определяне на родови връзки чрез програма „Търсач на роднини” чрез ДНК тест...
 
В Направление „Генно инвестиране” - изследване баланса на понятията „Природа” или „Възпитание”? Алгоритъм на програмата „Планиране и управление на живота ни”. Генен консултант...
 
 Направление „Геноми” - геномът на Homo  Neanderthals. Геномът на Homo Denisovans.
 Първоначалният и базов геном на Homo Sapiens. И, разбира се - геномът на извънземни същества... Както и геномът  (ДНК) на Бог... Геномът (ДНК) на Христос...
 
Следват Четвърти етап -  генеалогичен синтез, при който могат да бъдат прогнозирани и препоръчани като концепции планиране на генеалогичен синтез от двама родители; гарантирана генеалогична конфигурация на параметрите на личността и пр.
 
Пети етап - Синтезаторът - формира се хипотезата за създаването на „(Квази) Синтезаторът”. Понятието „Синтезаторът” e сборно понятие за свръх функция, например - Природа, Господ, Бог, Интелигентен дизайн, Създател на алгоритми и други, все още не създадени понятия. Интерес представляват проблемите: Определяне функцията на „Синтезаторът”.  Геномът (ДНК) на „Синтезаторът” и пр.
 
Да очакваме ли и Шести и Седми етапи? Нашата научна фантазия и прогноза е лимитирана. Дали това не е предопределено от „Синтезаторът”?
 
 - Зарадва ли ви „Лошото момче в науката“ - Крейг Вентър“, който сякаш прочете Вашата статия в „България СЕГА” през 2011-та и се втурна да ни телепортира геноми на отдавна отминали по пътя си извънземни - марсиянци? И очаквате ли в недалечно време да се докаже още по-убедително, че ние с Вас не занимаваме читателите си с екзотична фантастика?
 
- Дали геномът на извън земни същества съществува? Както и на Бог, на Създателя, на Синтезатора, както кръстих тази необятна за разума ни Сила на Създанието?
Крейг Вентър е един от забележителните мотивирани и резултатни личности на 21 век. Три негови идеи, две от които са реализирани, ще останат завинаги в историята на науката. Дешифрирането на човешкия геном и създаването на  първата изкуствена биологична клетка на Земята. Не мога да не се радвам, че със своя гении и колосалните технически възможности, с които разполага, той ще утвърди и нашите научни разработки, базиращи се на логични разсъждения и обосновани предположения. Когато за пръв път в Българския научен център в Чикаго дефинирахме идеята да се изследват геномите на извън земни същества, геномът на Бог и геномът на Христа, това изглеждаше много екзотично, но ето че днес вече чакаме и практически резултати.
 
Човек вече поглежда към извънземното и ще може, благодарение на ДНК, да възстанови картината на космически живот,  отминал през необятен океан от години.  Ученият е създал „цифров биологичен конвертор /Машина за телепортиране/  за да  открие и създаде копие на организъм от Марс. Същността на машината е, че тя може да съхрани в своя компютър управляващият живота генетичен код и да го предаде на Земята. Днес не можем и да си представим каква грандиозна еволюция може да претърпи човешката цивилизация, ако бъде разкрит кода на космическия живот, а в крайна сметка това ще бъде и крачка към Създанието, към „Синтезаторът”, или Бог, ако желаете...
Вентър вече работи и тества апарата си в пустинята Мохаве, която била най-близко по условията си до Марс...
 
За генома на Христос разработихме няколко вероятни прогнози. Отказахме се от търсенето на живи днес негови роднини, защото от времето, в което той е живял до днес са се появили около 80 поколения и от първоначалния му геном е малко вероятно да са се запазили някои сегменти.
По отношение на „генома на Бог” (или предложеното от нас обобщаващо понятие „Синтезаторът“, което въведохме и по етични причини, защото по неофициални данни в света съществуват около 60 000 религиозни опции и не е редно да накърняваме вярата у които и да е от тях) разработихме нов подход в търсенето на следи от Бог и подготвяме публикацията „Функциите на Бог (Синтезаторът) – опит за класификация“. Приехме първоначално да дефинираме функциите, които Бог притежава и впоследствие да търсим средствата за реализирането им и евентуално възможности за материализирането на тези функции, ако такова съществува. За сега сме дефинирали две главни функции и множество под-функции, които притежава Бог.
 
 - След тази силна подкрепа, която получихте от паралелните достижения в областта на генетиката, в каква насока ще отправите Вашите усилия за разкритието на най-великата тайна на Битието - тайната на Живота?
 
- В същата, в която вървя от много години... Оказва се, че пътят към Живота и Безсмъртието е много, много дълъг и неравен, но целта я има и е достижима...
 
Климент Величков
в. „България Сега”, Чикаго


Оценете тази статия
0

Абонирайте се за feed-а с коментари Коментари (1 направен):

Prof D.VLADIMIROV на 11 Декември, 2013 06:57:36
avatar
За пореден път сме свидетели на част от българските /особенно тия в САЩ / емигранти които страдат от „ мания за величие„ психично заболяване в центъра на световни научни проблеми да стоят те и да бъдат „ ограбвани „ от чужденци.
Съгласен Несъгласен
0
общо: 1 | показване: 1 - 1

Направете Вашия коментар

Моля, впишете кода, който виждате на изображението:

  • email Изпратете на приятел
  • print Версия за печат
  • Plain text Обикновен текст
Теми
Липсват теми към тази статия
Newsletter
Powered by Vivvo CMS v4.7