Бизнес презентации

В тази подкатегория се публикуват материали предимно за отделни бизнеси и организации с идеална цел насочени към български потребители в САЩ и Канада. Ако разполагате с информация за подобни бизнеси моля свържете се с нас на E-mail: editor@bulgariasega.com.
Начална страница | Бизнес | Бизнес презентации

Основни понятия и разяснения на някои термини.

Пълна пенсионна възраст.Това е отправната точка откъдето се определят много фактори при планиране на дохода,който ще получаваме във вид на пенсия.При пенсиониране на тази възраст
Цялата история

Основни понятия и разяснения на някои термини.

AIME- Average Indexed Monthly Earnings. Средно месечно заплащане при определяне размера на пенсията. За определяне размера на пенсията се вземат в предвид 35–те години с...
Цялата история
image

История на пенсионното осигуряване в САЩ

За първи път през 1920 година в САЩ има повече хора,които живеят в градовете,отколкото по селата и фермите.През този период има четири големи демографски промени....
Цялата история
image

Очаквана продължителност на живота и планиране на пенсионирането.

Очакваната продължителност на живота  е критичната част от информацията,която трябва да се вземе в предвид при бъдещо планиране на пенсионирането.Според статистиката и направените проучвания в...
Цялата история
image

Видове месечни плащания,на които имаме право.

Четирите вида месечни плащания,които ни се полагат при изпълнение на определени условия са:Пенсия на самият работник,семейството му и децата,наследниците и нетрудоспособност.1.Пенсия.Това е размерът на месечното...
Цялата история
image

Основни понятия и разяснения на някои термини

AIME- Average Indexed Monthly Earnings. Средно месечно заплащане при определяне размера на пенсията. За определяне размера на пенсията се вземат в предвид 35–те години с...
Цялата история
image

История на пенсионното осигуряване в САЩ

ПЕНСИОНИРАНЕ ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕЗа първи път през 1920 година в САЩ има повече хора,които живеят в градовете,отколкото по селата и фермите.През този период има четири големи...
Цялата история
image

Пенсиониране Пенсионно осигуряане

Очаквана продължителност на живота и планиране на пенсионирането...
Цялата история

Пенсиониране Пенсионно осигуряване

Видове месечни плащания,на които имаме право...
Цялата история

ПЕНСИОНИРАНЕ ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

Основни понятия и разяснения на някои термини....
Цялата история
1 2 3 4 5 6 7 8 9 next общо: 85 | показване: 1 - 10
Newsletter
Колко са българите според Вас в Чикаго?
Powered by Vivvo CMS v4.7