Имотни продажби шорт сел

0

Short sale е вид продажба на недвижимо имущество, която при настоящите икономически условия може да облагодетелства, както продавача, така и купувача.
Ако искате да продадете имота си и очаквате настоящият Ви заем да е по-висок от продажната му цена, short sale е най-оптималният вариант за Вас. При short sale приходите от продажбата не могат да покрият задълженията по заема Ви и Вие нямате достатъчно средства да покриете разликата. Short sale e различно от foreclosure, която изисква дълъг и сложен процес в съда, чрез който банката получава документа за собствеността на имота, след което го продава.
Първата стъпка при short sale е да наемете експерти, които да Ви помогнат. Те могат да направят подробен маркетинг анализ и да изготвят експертно мнение за цената на определен имот. Преди да бъде направена оферта, трябва да се изготвят редица документи, които банката изисква, а именно:
1. Писмо, описващо затрудненото положение, поради което изисквате- така нареченото short sale.
2. Копие от договора за продажба.
3. Доказателства за дохода Ви и Вашата собственост.
4. Копие от данъчните Ви декларации за предходните 2 години.
Купувачът трябва да подготви следните документи:
1. Финансова информация – доход, данъчна декларация, описание на активи. Всички тези документи трябва да показват, че купувачът е платежоспособен.
Агентът трябва да подготви анализ за стойността на имота и предложение към банката, което да описва разходите по продажбата на имота и колко средства биха останали за банката. Това предложение трябва да е одобрено от банката.
След като офертата е приета от купувача, тя трябва да бъде одобрена и от банката преди да може да се направи.
След подписването на договора, се дава време на купувача да направи инспекция на имота. Най-често купувачите изчакват банката да приеме договора преди да направят инспекцията. Повечето продавачи, а и банки не обичат такова отлагане, защото искат да са сигурни, че купувачът няма да се откаже след дългия процес на одобрение на договора, ако инспекцията покаже проблеми по имота.
Следващата стъпка е получаване на заема. Повечето банки, които дават заеми за short sale, дават съвсем малък период от време, в който сделката трябва да приключи. Когато се докаже, че купувачът е одобрен за заем, банката, която финансира настоящия заем, трябва да направи окончателно одобрение и да приеме всички условия.
Одобрението включва следните стъпки:
– Оценяване на имота;
– Разглеждане на квалификациите на купувача, както и доказателства, че страните по сделката не са в близки отношения (свързани лица);
В някои случаи банката може да не одобри продажната цена и да предложи друга. Понякога, дори след одобрението на цената банката може да задължи продавача да покрие разликата между продажната цена и стойността на предишния заем. В този случай продавачът подписва нов заем с банката за тази стойност. След като всичко това е направено, се назначава.
Тъй като short sale е сложен и понякога дълъг процес, препоръчително е купувачът и продавачът да се допитат до адвокат, което да гарантира, че сделката ще протече добре и без затруднения и за двете страни.
Яна Трифонова
В.”България СЕГА”
www.Bulgariasega.com